Home ข้อคิด ข้อดี 6 อย่าง ของคนพึ่งพาตัวเอง เขาจะเก่งกว่าคนทั่วไป

ข้อดี 6 อย่าง ของคนพึ่งพาตัวเอง เขาจะเก่งกว่าคนทั่วไป

6 second read
0
0

การพึ่งตัวเองในที่นี้ หมายถึงทั้งด้านการใช้ชีวิต และด้านจิตใจ การพึ่งคนอื่นในการใช้ชีวิต คุณจะไม่มีอิสรภาพในการเลือกมากนัก เพราะชีวิตคุณต้องเป็นไปตามผู้คน

หรือสิ่งที่คุณพึ่งพา การพึ่งคนอื่นในด้านจิตใจ คุณจะไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะอารมณ์คุณจะขึ้น ๆ ลง ๆ ตามผู้คนหรือสิ่งที่คุณเอาใจไปเกาะติด

ลองมาดูข้อดีของการพึ่งตัวเองกันบ้าง เหล่านี้คือตัวอย่างความเป็นไปได้

1. คุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิต

และการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองได้มากขึ้น เพราะอยู่ได้ด้วยตัวเอง หาเลี้ยงตัวเอง โดยไม่ต้องไปพึ่งพิงใครมากนัก

ได้ทำตามใจตัวเอง ได้ทำตามที่ฝัน และเป็นตัวของตัวเอง

2. คุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น

เมื่อไม่ต้องไปยึดโยงกับใครหรืออะไรมากนัก วันหนึ่งหากสิ่งสิ่งนั้นหายไป

คุณก็จะยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ เป็นการลดความ เ สี่ ย ง ให้น้อยลง

3. คุณจะมีความมั่นคงจิตใจมากขึ้น

คนที่มักเอาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นหรือสิ่งไหนมาก ๆ พวกเขามักไม่เป็นตัวของตัวเอง ชีวิตเจอความสุขสงบ

และความมั่นคงทางอารมณ์ได้ ย า ก มาก ความสุขจะขึ้น ๆ ลง ๆ ตาม ป ฏิ กิ ริ ย า ของคนอื่น หรือหากวันหนึ่งขาดสิ่งที่พึ่งพิงนั้นไป

ชีวิตอาจดูเหมือนไร้ที่ยึดเหนี่ยว และพาลจะทำให้คุณหมดแรงที่ใช้ชีวิตต่อไปได้ง่าย

4. การพึ่งตัวเองจะผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองมากขึ้น

คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องที่หลากหลาย และพัฒนาทักษะหลายอย่าง เพื่อให้ตัวเองทำได้หลายอย่างมากขึ้น

แถมยังเป็นการ ก ร ะ ตุ้ น ให้คุณต้องมองหาแหล่ง ความรู้ หรือเครือข่ายสังคมดี ๆ เพื่อให้ตัวเองมีขุม ท รั พ ย า ก ร ใน ย า ม ที่ต้องใช้ได้อีกด้วย

5. คุณไม่ต้องรอใคร

สามารถเริ่มในสิ่งที่คิดหรือ อ ย า ก ทำได้เลย หากคุณต้องพึ่งพิงใครซักคน คุณอาจจะต้องเหนื่อยตั้งแต่ไป พ ย า ย า ม โน้มน้าวให้เขายอมสนับสนุนคุณ

เป็นการขออนุญาต ซึ่งต้องใช้ พ ลั ง และใช้เวลา แทนที่จะได้ทุ่มเต็มที่กับการทำในสิ่งนั้นที่คุณคิดจะทำ หรือในบางครั้งคุณอาจไม่มีโอกาสจะได้ทำในสิ่งที่คิดเลย

หากคนหรือสิ่งที่คุณพึ่งพานั้น ไม่เห็นด้วย ไม่ช่วยเหลือ หรือไม่เอื้ออำนวย

6. เมื่อคุณแข็งแรงพอ

คุณก็จะกลับกลายเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่น คุณจะได้ช่วยเหลือ สนับสนุนคนที่คุณ อ ย า ก ช่วยเหลือ หากคุณมีเงินมากพอที่พึ่งตัวเองได้

คุณสามารถเอาเงินที่เหลือใช้ไปช่วยคนอื่นที่ อ ย า ก ช่วยได้อีก

การพึ่งพาตัวเองนั้นมีข้อดีหลายอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราไม่ควรจะพึ่งพาใคร เพราะภาวะพึ่งพาอาศัยกันและกันก็ยังจำเป็น

และมีประโยชน์ในหลายกรณี รวมทั้งคนเราเป็น เ ผ่ า พั น ธุ์ มนุษย์ที่มีข้อจำกัด ดังนั้นก็ต้องพึ่งพิงสิ่งอื่นในการใช้ชีวิตอยู่ดี เพียงแต่ให้อยู่ในระดับที่พอดี และทำให้ความ เ สี่ ย ง อยู่ในระดับที่รับมือได้

ขอขอบคุณ b y p i c h a w e e

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ข้อคิด

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…