Home ข้อคิด ครอบครัวที่มีความสุข จะมีคุณสมบัติ 5 ข้อ

ครอบครัวที่มีความสุข จะมีคุณสมบัติ 5 ข้อ

0 second read
0
0
121

1. ให้ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัว การให้ความซื่อสัตย์ ให้ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญ

อย่ างน้อยๆ มันก็ทำให้เราสบายใจได้ว่าคนในครอบครัว ไม่ได้เป็นคนที่ แ ย่ อะไร คนในครอบครัว

ต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่อง จึงจะเป็นครอบครัวที่ดีได้ในที่สุด

2. ความรัก ความห่วงใยกันความรัก ความห่วงใยเป็นบ่อเกิดแรก ของการมีครอบครัวที่ดี

การจะเรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้ต้องมาจากความรักความห่วงใย ที่คนในครอบครัวมีให้กันเป็นสิ่งแรก

ครอบครัวหนึ่งๆ อาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า เพียงแค่รู้สึกว่าเรารักและห่วงใย

คนในครอบครัวนั่นถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้วล่ะ

3. เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาให้กันได้ธรรมช าติของคนเรา มักอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นตัวเรา

และครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของคนในครอบครัวด้วย ตราบใดก็ตามเมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดื อ ด

ร้อนให้กับผู้ใด หรือไม่ได้สร้างความเดื อ ด ร้อนให้กับสังคม มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ว่าเขาจะเป็นอะไร เป็นอย่ างไร

สิ่งที่สำคัญอีกอย่ าง คือ เมื่อไหร่คนในครอบครัวมีปัญหา ครอบครัวที่ดีนั้น จะต้องให้คำปรึกษา

ให้คำแนะนำที่ดีได้ เพื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

อย่ างน้อย ยังมีคนที่พร้อมจะทุ ก ข์ และสุขไปด้วยกันกับเขาเสมอ

4.เป็นคนให้มากกว่ารับ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไปหรอกนะอย่ างเช่น

การมีน้ำใจให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่างๆ หากครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน

แค่สิ่งง่ายๆ นี้ ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขเสมอ

5.สร้างกิจก ร ร มให้เกิดความอบอุ่นอยู่เสมอกิจก ร ร มเล็กๆ น้อยๆ แต่สาม า ร ถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่น ภายในครอบครัวได้

เช่น ทานข้าวนอกบ้าน, ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ สาม า ร ถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับครอบครัวได้ดี

ที่มา : san-sabai

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 อย่างนี้อย่าทำ เมื่อจากกันไปเเล้ว

เมื่อความสัมพันธ์ต้องจบลง บางคู่ก็แยกทางกันด้วยดี บางคู่ก็จบด้วยความรู้สึก โกรธ เกลียด ไม่…