Home ข้อคิด จงทำ 8 ข้อนี้เสมอ คุณจะฉลาดโดยไม่รู้ตัว

จงทำ 8 ข้อนี้เสมอ คุณจะฉลาดโดยไม่รู้ตัว

1 second read
0
0

1. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ อย่าเป็นคนสิ้นหวัง

อย่าโลภ อย่าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องได้เรื่องเสีย ถ้าความต้องการของเรามีน้อย

จิตใจก็จะมีความสุข จึงเกิดสันติสุขขึ้น คนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล มีความต้องการน้อย ชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุ ยื น ย า ว

2. จงมีจิตเมตตากรุณาอยู่เสมอ คนมีจิตใจเมตตา

จะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่คิดและไม่ ทำ ร้ า ย ผู้อื่น

เมื่อเขาจะทำอะไรเขา จะคิดอยู่เสมอว่า จะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่น คนประเภทนี้ย่อมมีความสุข มีสุขภาพดี และอายุ ยื น ย า ว

3. จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ

ต้องแยกความดีออกจากความชั่ว ความถูกออกจากความผิดได้อย่างชัดเจน

การที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรง และเที่ยงธรรมนั้น จะไม่ถูก กิ เ ล ส ชักนำพา ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและในจิตใจ เขาจะไม่มีปัญหายุ่ง ย า กและความวิตกกังวลเป็น เ สี้ ย น ห น า ม ชีวิต

4. จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ

คือ ปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอย ข ย ะ ความคิดก็จะไม่เกิดขึ้น

เรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแสงตะวันส่องมายังโลก ความมืดก็จะถูกขับออกไป

5. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ

อย่าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใด ก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้น รำ ค า ญ ผู้อื่น

อย่าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจ “จงรื่นเริงเสมอ ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน”

6. จงหัวเราะเสมอ (ไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็น) ถ้าเราไม่ อ ย า ก เป็นคน โ ง่

ขอให้หัวเราะและยิ้มจากหัวใจ การหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่ง ทำให้หนุ่มขึ้นมาก การ วิ ต ก กั ง ว ล

ครั้งหนึ่ง ทำให้หัวหงอกไปหลายเส้น การหัวเราะทำให้ สุ ข ภ า พ ใจ และ สุ ข ภ า พ ก ายดีขึ้น มีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

7. จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ

อย่าให้คนรอบข้างกลายเป็น ศั ต รู การทำตัวให้ผสมกลมกลืน มิได้หมายความว่า? ทำตัวให้ตกต่ำ ชั่ ว ช้ า ไปตามคนรอบข้าง

เช่น คนโดยรอบเขาชอบ ดื่ ม เ ห ล้ า ชอบเล่น ก า ร พ นั น เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วย อย่างนี้เรียกว่า ชั่ วตามกัน ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้อง

เราต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดีท่ามกลางความ ชั่ วทั้งหลาย สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความดี แม้จะอยู่ท่ามกลางความ ชั่ ว

8. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ

ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมาก ก็จงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็น ซึ่งได้มาโดยชอบธรรม

“ถ้ามองไปข้างหน้า จะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลัง เราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ ในชีวิตมามากมายแล้ว

จงใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ ข้าวต้มสักชาม เสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่ น่ า เ ก ลี ย ด เท่านั้นก็พอแล้ว”

 

ขอขอบคุณ gangbeauty

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ข้อคิด

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…