Home ข้อคิด จงเป็นสิงโตที่นิ่ง อย่าเป็นสนัขที่เอาแต่เห่า (เขียนเตือนใจ)

จงเป็นสิงโตที่นิ่ง อย่าเป็นสนัขที่เอาแต่เห่า (เขียนเตือนใจ)

7 second read
0
1

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอ

พวกเขามีทัศนคติเชิงบวกมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าว

พวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญ

กับการศึกษาและจรรย าบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วย

จงเป็นสิงโต ที่เงียบ อย่าเป็นสุนัข ที่เห่าดัง

อย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จ

มักได้แต่พูด แต่ไม่ได้ทำ

ความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไร

ถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเสียเวลาพูดมานานแค่ไหน

ถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว สิงโตจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อ

เพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหน

โลกจะรู้จาก การล่ า เหยื่อ ของมัน ไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมัน

จงเป็นสิงโตที่เงียบ อย่าเป็นสุนัขที่เห่าดัง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

ทำโดยไม่ต้องพูด อย่าพูดแต่ไม่ได้ทำ

คำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ค่าของคน

การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

ขอขอบคุณ b i t c o r e t  e c h

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ข้อคิด

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…