Home ข้อคิด จะทำอย่างไร ถ้าเจอกับลูกน้องอีโก้สูง..

จะทำอย่างไร ถ้าเจอกับลูกน้องอีโก้สูง..

10 second read
0
0

การทำงานในปัจจุบัน เราต้องพบเจอและบริหารจัดการคนในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งลูกน้องก็มีหลายประเภท แต่ละคนก็มีทั้งด้านดีและไม่ดี ลูกน้องที่มีอีโก้สูงนั้น เขาอาจจะมีความมั่นใจในตนเองมากกว่าคนอื่นๆ

ซึ่งในบางครั้งอาจจะสร้างผลกระทบ ในการทำงาน แล้วหัวหน้าจะมีวิธีการบริหารลูกน้อง ที่มีอีโก้สูงอย่างไร ให้ดึงเอาศักยภาพด้านบวกในการทำงานของลูกน้องมาได้ มีข้อแนะนำดังนี้

1. หัวหน้าต้องมีความมั่นใจในตัวเอง – ลูกน้องอีโก้สูง มักจะแสดงสีหน้าท่าทางที่สะท้อน ว่าดูแคลนความคิดของเรา ซึ่งหากหัวหน้ายอมปล่อยให้เขาแสดงออกแบบนั้น

เขาจะยิ่งเสื่ อ ม ศรัทธา หัวหน้าต้องไม่คล้อยตาม จำไว้ว่า คนอีโก้สูงมักไม่เก่งจริง เราจึงไม่จำเป็นต้องกลัว หรือใส่ใจ แต่ทำหน้าที่ของตนเองต่อไปให้ดีที่สุด

2. เห็นข้อดีของลูกน้องที่มีอีโก้สูง เราควรมองลูกน้อง ที่มีอีโก้สูง ด้วยใจเป็นธรรม แม้ว่าเราจะไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างที่เขาแสดงออก แต่เราก็ยังคงเห็นคุณค่าในตัวเขา

พย าย ามทำความเข้าใจ มองในส่วนดีที่มีอยู่ ต้องแยกแยะ ยอมรับในส่วนดี ในความสามารถและเรียนรู้ที่จะใช้ส่วนที่ดีของเขาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

3. มอบหมายงานที่ท้าทาย – หัวหน้างานควรมอบหมายงานที่เขาไม่ถนัด งานย ากบ้าง แล้วปล่อยให้เขา ทำงานอย่างเต็มที่ หาทางทำให้เขารู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้ว่าความล้มเหลวเป็นอย่างไร

และหัวหน้าต้องทำหน้าที่ประเมิน และชี้ให้เห็นว่าตรงไหน ที่ยังไม่ถึงมาตรฐาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่า ในการทำงานไม่มีใครเก่งเสมอไป

ทุกเรื่องทุกเวลา ซึ่งจะช่วยให้สามารถยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้น

4. สร้างเงื่อนไข –สร้างตัวชี้วัด คุณสมบัติและประสิทธิภาพ การทำงาน ให้เชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือน การได้รับรางวัล เขาอาจจะปฏิบัติตัวดีขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น การสร้างเงื่อนไขนิสัยที่ส่งเสริม ความสำเร็จของทีม อาทิ เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เคารพให้เกียรติผู้อื่น ช่วยเหลือสนับสนุนทีม ให้ความร่วมมือกับหัวหน้างาน ฯลฯ

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้ ถึงมาตรฐานจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่ม หากไม่ถึงจะถูกตักเตือน เป็นต้น

5. ให้ออกจากงาน – ถ้าหลังจากใช้วิธีต่างๆ แล้ว ลูกน้องคนนั้น ยังไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความเสียหาย ความวุ่นวายในองค์กร หัวหน้าอาจต้องให้ฝ่ายทรัพย ากรมุนษย์ ส่งจดหมายเตือนให้เห็นถึงความผิดที่เกิดขึ้น และถ้าใช้ทุกวิธีแล้วไม่ได้ผล

ทางออกสุดท้าย การให้ออกจากงาน อาจเป็นวิธีที่จำเป็น เพราะจะช่วยลดปัญหาที่เขาก่อขึ้น รวมทั้งช่วยให้คนอื่น ๆ เห็นแบบอย่างที่ไม่ดีและไม่ทำตาม

ที่กล่าวมาคือวิธีการบริหารลูกน้อง ที่มีอีโก้สูงโดยหัวหน้างานสามารถดึงพรสวรรค์หรือความเป็นตัวตน เชิงบวกของลูกน้องออกมาอย่างเต็มที่ ถ้าหัวหน้ามองแต่ในแง่ลบ ก็อาจทำให้บริษัทเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป

แต่หากหัวหน้าปรับมุมมอง และทัศนคติให้แก่ลูกน้อง ให้เขาเล็งเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน กับผู้อื่น ก็จะส่งผลดีทั้งแก่ตัวลูกน้องเอง หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงบริษัทอีกด้วย

ขอขอบคุณ m a n p o w e r t h a i l a n d

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

คน 8 แบบ ที่อยู่เป็นในที่ทำงาน คนแบบนี้ “ไม่เคยถูกเอาเปรียบ”

1. คนที่มองออกทุกๆ เรื่อง คนประเภทนี้ มักจะมีความรู้ทันและรู้อะไรได้ไวกว่าคนอื่นๆ จึงสามาร…