Home ข้อคิด จะวางแผนชีวิตการเงินอย่างไร? “แก่ตัวไปจะได้อยู่อย่างสุขสบาย”

จะวางแผนชีวิตการเงินอย่างไร? “แก่ตัวไปจะได้อยู่อย่างสุขสบาย”

11 second read
0
0

การวางแผนเกษียณ ควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการ

เกษียณอายุการทำงานควบคู่ไปกับการวางแผนอาชีพในปัจจุบันของตัวเอง

ที่สำคัญคือ ควรลงมือทำทันที อย่ารีรอและอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะ

ถ้าคุณมีเป้าหมายและแผนเกษียณการทำงานที่ชัดเจนก็จะทำให้คุณ

เกษียณอายุไปแล้วยังมีอาชีพรองรับ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และไม่สร้างภาระ

ให้กับครอบครัวเป้าหมายการเกษียณของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน

บางคนบอกว่าตั้งเป้าเกษียณอายุไว้ที่ 45 ปี 50 ปี 55 ปีหรือ 60 ปี

การเงินธนาคาร มีข้อมูลดี ๆที่แนะนำ 7 เคล็ดลับ เตรียมตัวเกษียณ

ที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

1.เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออมจะตอบแทนคุณในอนาคต

อาจจะเริ่มจากเงินจำนวนไม่มากแล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอโดย

ให้ความสำคัญกับการออมเพื่อการเกษียณเป็นอันดับแรกพร้อมหมั่นทบทวน

แผนและมีวินัยในการออมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะไม่มีคำว่าสาย

สำหรับการออม

2.รู้จักตัวเอง

การเกษียณ คือ การปล่อยวางจากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่ด้วยเงินก้อน

ที่คุณเก็บออมไว้มนุษย์เงินเดือนแต่ละคนจะมีแผนการเกษียณแตกต่าง

กันออกไปตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ต้องการ ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินออม

ที่สะสมมาก่อนเกษียณดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีบทบาทสำคัญเพื่อหา

จุดสมดุลระหว่างเงินออมและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

3.สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)คุณควรใช้โอกาสนี้

ออมเงินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสร้างนิสัยการเก็บออม

และสร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

4. ศึกษาแผน ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผน ล ง ทุ น ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือกแผน

การ ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวคุณจะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพและช่วยหลีกเลี่ยงการแบกรับ ค ว า ม เ สี่ ย ง

ที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้แต่ควรระมัดระวังการเปิดรับ ค ว า ม เ สี่ ย ง

ที่น้อยเกินไป เพราะอาจทำให้ยากต่อการไปถึงเป้าหมาย

5. สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชี ล ง ทุ น

เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่มและแยกกองทุนเพื่อการเกษียณ

ออกจากเงิน ล ง ทุ น ส่วนอื่นๆ เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายหรือเหตุการณ์

ไม่คาดฝันทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

6. เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจากกองทุนเพื่อการเกษียณก่อนกำหนดเพราะหาก

คุณนำเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ

คุณไม่เพียงจะสูญเสียเงินต้นที่ ล ง ทุ น แต่คุณยังสูญเสียผลตอบแทน

ที่คุณควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

7. หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการ ล ง ทุ น

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วนไป ล ง ทุ น ก็

มีความสำคัญไม่แพ้กันดังนั้นคุณควรหมั่นศึกษาประเภทของสินทรัพย์

การ ล ง ทุ นเพราะจะช่วยเปิดโอกาสการ ล ง ทุ น และช่วยลด ค ว า ม เ สี่ ย ง

โดยรวมด้วยการกระจายการ ล ง ทุ น ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

ที่มา : m o n e y a n d b a n k i n g

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…