Home ข้อคิด จุดอ่อนที่แท้จริงของคนไทย อ่านแล้วถึงกับเถียงไม่ออก

จุดอ่อนที่แท้จริงของคนไทย อ่านแล้วถึงกับเถียงไม่ออก

0 second read
0
0

จากการผ่านเวทีในระดับโลกหลายต่อหลายครั้ง ไทยถูกวิพากวิจารณ์ อย่างหนักหน่วง

ในกระแสโลกาวิวัฒน์ และการก้าวเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้านเศรษฐกืจเทคโนโลยี

และวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ จี้ แ ท ง ใ จ ดำ คนไทยเสียจริง ๆ สำหรับ

ข้อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะอิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ

ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายอิอุจิระบุว่าไทยอาจไม่เป็นประเทศที่น่าสนใจในการ

ล ง ทุ น เหมือนที่ผ่านมาในสายตาของนัก ล ง ทุ นญี่ปุ่นโดยชี้จุดอ่อนคนไทย

ไว้ถึง 10 ข้อ ที่เราคนไทยควรรู้และรับทราบ เพราะที่กล่าวมาทุกข้อแทบปฏิเสธ

ไม่ได้เลยไม่เชื่อลองไล่ อ่ า น แล้วพิจารณาอย่างปราศจากอคติ และไม่ต้องว่า

เค้านะคะ เพราะนี่คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนของเรา

1.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใคร ย า ว สาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจ

การเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

2.การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ

ในเวทีต่าง ๆ ไม่กล้าแสดงออกขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง จึงตามหลังชาติอื่น

คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3. มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าไปวันๆน้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายในอนาคต

ที่ชัดเจน

4.ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้าหรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะ

ให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือ

ใน ร ะ ย ะ ย า ว คนไทยจึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อย ๆ

5.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60-70% ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตัวเอง และชุมชนซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6.การบังคับก ฎ ห ม า ยไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนิน

การตามก ฎ ห ม า ย กับผู้มี อำ น า จ หรือบริวารจะทำแบบเอาตัวรอดไปก่อน

ไม่มีมาตรฐาน

7.อิจฉาตาร้อน

สังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ

มีเงินโดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจ

เอาตัวรอด คนพวกนี้ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ าย ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า

ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว

8.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาสอย่างมหาศาล

เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

9.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลกยังขาดทักษะและทีมเวิร์ค

ที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้

10.เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กไทยขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็น ขี้ โ ร ค ทางจิตใจ ไม่เข้มแข็ง

เพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้น

ในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบ

ต่อสังคมเ จ็ บ ป ว ดจริง ๆ

แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออก เห็นทีไทยเราจะต้องปรับตัวอย่างหนัก

เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม ตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล

ต้องร่วมกันตระหนักและหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง

ที่มา : คุ ณ วิ ก ร ม ก ร ม ดิ ษ ฐ์

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…