Home ข้อคิด ถ้าทำได้ก็ดีมากๆ “บั้นปลายชีวิต คิดอย่างไรชีวิตจึงจะสุข”

ถ้าทำได้ก็ดีมากๆ “บั้นปลายชีวิต คิดอย่างไรชีวิตจึงจะสุข”

0 second read
0
0
81

อายุ 50 ปีขึ้นไป ใช้ชีวิตบั้นปลาย ให้สุขได้อย่ างไร หากทำได้จะดีมาก

ในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมากในหลายๆประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุและเราคงจะพึ่งพาลูกหลาน

ได้ตลอดไปเมื่อเราแ ก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแ ก่ชราและเราจะทำอย่ างไรเพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาลูก

หลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเริ่มจาก อายุ 50 ปีขึ้นไป ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่ างไรให้สุข อายุ 50 ปี

ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่ างไรให้สุข บั้นปลายชีวิต คือ บั้นปลาย ชีวิต ครอบครัว ความ สุข บั้นปลาย ชีวิต

หลายคนกังวลว่าเมื่อเราแ ก่ตัวไปจะไม่มีใครเลี้ยงดูหรือพึ่งพาได้ถึงจะมีลูกลูกก็มีครอบครัว

และไม่อย ากเป็นตัวถ่วงลูกในปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมากในหลายๆประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ

และเราคงจะพึ่งพาลูกหลานได้ตลอดไป เมื่อเราแ ก่ตัวลงทุกคนต้องเผชิญกับความแ ก่ชราและเราจะทำอย่ างไร

เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเริ่มจาก

1 ชีวิตที่มีสีสันทำให้ชีวิตของเรามีสีสันและมีชีวิตชีวาทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสียงเพลง หากิจ ก ร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ

เต้นรำอย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ ผ่อนคลายอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทิ้งปัญหาและความทุกข์ออไปทำตัวเองให้มีความสุข

2 สุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ยิ่งแ ก่ตัวยิ่งสำคัญเพียงแค่สุขภาพแข็งแรงกินอาหารที่มี

ประโยชน์นอนหลับเพียงพอ เดินได้เองเมื่ออายุมากขึ้นต้องรั ก ษ าสุขภาพดูแลตัวเองให้มากขึ้นสนใจเรื่องของผู้อื่น

ให้น้อยลงอ อ ก กำลังกายและเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี

3 อยู่ด้วยตัวเองคนเราเมื่อแ ก่ตัวลงก็ยังต้องพึ่งตัวเองลูกๆไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอน

แ ก่ตัวไปฝากไว้กับเขา ลูกๆก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบก็เปรียบเสมือนไปเพิ่มความกดดัน ให้แ ก่พวกเขาคุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูด

เรื่องที่ไม่ควรพูดทำให้ไม่มีความสุขสู้อยู่ที่บ้านของคุณเองใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข เรียบง่ายไปในแต่ละวันด้วยเงินเก็บของคุณตั้งแต่

หนุ่มสาวอย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูกแต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่

เมื่อถึงเวลาคุณแบมือขอเงินลูกก็จะรู้ว่ามันย ากแค่ไหนเอง

4 ใจกว้างแ ก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากนักเปิดใจให้กว้างอย่ างกินอะไรก็กิน (ระวังปัญหาสุขภาพด้วย)อย ากใส่อะไรก็ใส่

อย่ าถามคุณค่าไม่ต้องกลัวการใช้เงินเป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย

สุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วย

5 ไม่ทวงบุญคุณคนเราเราเมื่อแ ก่ตัวไปแล้วอย่ าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาพูดตลอดเวลา

คุณเคยช่วยเหลือใครคนอื่นทำดีกับคุณไหมก็ปล่อยผ่านไป คุณแค่รู้เพียงตัวคุณก็พอเช่นถ้าลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลานก็อย่ า

หงุดหงิดทั้งวันแล้วบ่นต่อหน้าหลานว่าลำบาก ถ้าตัวคุณอย ากทำก็ทำถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหาข้ออ้างหาวิธีปฏิเสธก็พอ

6 ไร้ความกังวลใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวลเรื่องของลูกๆอะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ ก็ให้ความช่วยเหลืออะไรที่อยู่น อ ก

เหนือหรือลูกๆไม่ต้องการให้คุณช่วยก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกลายทำดีไม่ได้ดีทำให้ลูกๆรำคาน

ไปเสียอีกเรื่องของพวกเขาอย่ าเข้าไปก้าวก่ายคนเราแ ก่แล้วจัดการเรื่องของ

เราก็เพียงพอไม่ต้องไปยุ่งปัญหา ของผู้อื่นยิ่งยุ่งมากยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบาก

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ผลกรรมที่พวกนอกใจคนรักต้องเจอ

1 เมื่อยังมีชีวิ ตก รรมที่ไ ด้กระทำ จะส่งผลให้ต้องแย กจากคนที่รัก มีคนรักก็มักถูกคนอื่น แย…