Home ข้อคิด ทัศนคติคนเก่ง นี่แหละคือคนอยู่เป็นในที่ทำงาน

ทัศนคติคนเก่ง นี่แหละคือคนอยู่เป็นในที่ทำงาน

4 second read
0
0

แม้ว่าทักษะและประสบการณ์จะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างต้องการจากพนักงาน

แต่ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจขนาดไหนหากไม่มีทัศนคติที่ดีควบคู่กันไปแล้วองค์กรของคุณ

ก็จะไม่อาจเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลได้คนทำงานจึงควรพร้อม

ด้วย 5 ทัศนคติเชิงบวกต่อไปนี้เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จไม่ว่าจะทำ

อาชีพอะไรก็ตาม

1.ภูมิใจในตนเอง

คนที่มีความภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับงานที่ตนทำมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ

ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างมองหาความภูมิใจไม่ได้หมายความว่าเราจะหยิ่งทะนง

ไม่ยอมรับความช่วยจากผู้อื่น แต่หมายถึงเราภูมิใจในผลงานที่ออกมาจากความทุ่มเท

ของเราและอยากจะทำให้มันดีขึ้น ๆ เรื่อย ๆ

2.ทำตามที่รับปาก

เมื่อพนักงานรับปากแล้ว ควรทำให้ได้ เพราะนอกจากจะแสดงถึงความรับผิดชอบ

แล้วการรับปากทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนยังทำให้พนักงานต้องใช้ความ พ ย า ย า ม

มากขึ้นเพื่อจะทำงานนั้นให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำงานและความคิด

ของตนไปด้วย

3.เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น

คนมีน้ำใจอยู่ที่ไหนใคร ๆ ก็รัก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือ

ช่วยเพื่อนร่วมงานให้ทำงานสำเร็จก็ล้วนแต่สำคัญทั้งสิ้นยิ่งเรามีน้ำใจต่อผู้อื่นมากเท่าไร

เราก็จะมีคนอยากร่วมงานกับเรามากเท่านั้น และเพิ่มโอกาสได้รับมอบหมายงาน

ที่สำคัญมากขึ้นด้วย

4.เคารพผู้อื่น

ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่เราควรเคารพและให้เกียรติแต่เรา

ควรเคารพทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่มีตำแหน่ง

ต่ำกว่าเราเราควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความสุภาพ แม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับเขา

ในบางเรื่องแต่ก็ควรโต้แย้งด้วยความสุภาพและให้เกียรติเสมอ

5.ก้าวหน้าในการทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

พนักงานที่มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ชอบที่จะคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาวิธี

ที่แตกต่างในการทำสิ่งเดียวกัน คืออีกคุณสมบัติหนึ่งที่องค์กรต้องการ

แม้สิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แม้จะล้มเหลวแต่คนที่มีทัศนคติเช่นนี้

จะไม่หยุดคิดอะไรใหม่ ๆ ตลอดเวลาและสามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่

ที่เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จได้สักวัน

ที่มา : j o b s d b

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…