Home ข้อคิด ทำไมคนเก่ง..ถึงอยู่ไม่ได้ จนต้องลาออก จากองค์กร

ทำไมคนเก่ง..ถึงอยู่ไม่ได้ จนต้องลาออก จากองค์กร

6 second read
0
0

มีหลายครั้งที่เมื่อได้ยินข่าวคราว การลาออกของพนักงานจากองค์กร ทำให้เกิดความสงสัยว่า ทำไมพนักงานที่ทำงานเก่งมากและดูเหมือนว่าจะไปได้สวย

สำหรับความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงานขององค์กรจึงตัดสินใจลาออกเสียดื้อๆ มาดูกันว่าสาเหตุที่ทำให้พนักงานเก่งลาออกจากองค์กร คืออะไร

1. ขาดความสมดุลของชีวิต

การบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญ งานบางงานทำให้ชีวิตของพนักงาน ขาดความสมดุลไปไม่ว่าจะเป็นความสมดุลในด้านครอบครัว คนรัก เวลาพักผ่อน หรือแม้แต่เวลาเพื่อความบันเทิง และการออกกำลังกาย งานบางประเภทอาจไม่เหมาะกับการทำงานของพนักงานเก่งบางคน

เนื่องจากลักษณะของงานไม่ส่งเสริมให้สามารถบริหาร เวลาเพื่อจัดสมดุลของชีวิตได้ เช่น ลักษณะงานที่ต้องเดินทางไกลบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง งานที่มีวันหยุดไม่ตรง กับวันหยุดของคนรัก หรือคนในครอบครัว เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานขาดความสมดุลของชีวิตไป จึงเป็นสาเหตุของการลาออกได้

2. งานเยอะเกินไป/งานน้อยเกินไป

บางคนอาจสงสัยว่างานเยอะเกินไป หรืองานน้อยเกินไปจะดีกว่ากัน สรุปว่าไม่ดีทั้ง 2 อย่าง พนักงานที่เก่งๆ ชอบที่จะทำงานเยอะและหลากหลาย รวมทั้งต้องการที่จะทำอะไรใหม่ๆ แต่เมื่องานเริ่มเข้ามาเยอะจนเกินไปเนื่องด้วยบริษัทหรือองค์กรเห็นว่าพนักงานมีประสิทธิภาพ

และความสามารถสูงที่จะสามารถทำงานที่เพิ่มขึ้นได้ จะเป็นการทำให้พนักงานรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นมีมากจนเกินไป และต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ตามงานที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย รวมทั้งทำให้มีความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายงานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานคนอื่น

จึงทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และความเบื่อหน่ายก็นำไปสู่ความสำเร็จของงานที่เป็นไปได้ยาก ทำให้พนักงานยิ่งรู้สึกเหนื่อย ทั้งกายและใจ เป็นปัจจัยให้เกิดการลาออกในที่สุด ส่วนงานที่น้อยเกินไป แน่นอนว่าพนักงานจะรู้สึกถึงความเสียเวลาและไม่มีคุณค่าต่อการทำงาน

เนื่องจากได้รับมอบหมายงานน้อยเกินไป นำไปสู่การหางานใหม่ที่คิดว่าองค์กรอื่นจะเห็นคุณค่าในการทำงานของตัวเองมากกว่าองค์กรที่ทำอยู่เนื่องจากมีการมอบหมายงานให้ทำน้อยมากหรือแทบจะไม่มีการมอบหมายงานให้ทำเลย

3. การเลื่อนตำแหน่ง

พนักงานหลายคนลาออก เนื่องจากมองไม่เห็นช่องทางของความก้าวหน้าในองค์กร รวมทั้งอัตราค่าจ้างที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสูงขึ้นตามที่คาดหวัง คนที่ทำงานดี มีความสามารถย่อมมีความคาดหวังว่าองค์กรหรือหัวหน้าจะเห็นผลงานและได้รับการ โ ป ร โ ม ท

หรือการเลื่อนตำแหน่งรวมทั้งการเพิ่มเงินเดือน ในอัตราที่สูงขึ้นเป็นการตอบแทนต่อผลงานการทำงานที่ผ่านมา แต่หากมองไม่เห็นแล้วว่าสิ่งนี้จะสามารถเกิดขึ้นในองค์กร ที่ทำงานอยู่ ก็อาจจะเริ่มมองหาความเป็นไปได้ในองค์กรอื่นซึ่งอาจจะตอบสนองความคาดหวังของตัวเองได้มากกว่าแทน

4. การบริหารจัดการที่ไม่ดีขององค์กร

น่าเสียดายที่หลายองค์กรต้องสูญเสีย พนักงานที่เก่งและดีไปเนื่องจากการไม่รู้จักบริหารจัดการขององค์กร ขาดการวางโครงสร้าง ของการบริหารจัดการภายในที่ดี การแบ่งโครงสร้างความรับผิดชอบในแต่ละสายงาน การให้อำนาจการตัดสินของฝ่ายบริหาร

การบริหารจัดการของฝ่ายบุคคล การสอนงานและการให้โอกาสเรียนรู้ งานของพนักงานใหม่ รวมถึงหลายองค์กรขาดการสื่อสารภายในที่ดีระหว่าง หน่วยงานภายในองค์กรเอง พนักงานที่เก่งส่วนใหญ่จะรับไม่ได้กับการทำงานที่ไม่เป็นระบบและการบริหารจัดการที่ไม่เป็นมืออาชีพขององค์กร

5. สภาพแวดล้อมที่ทำงานเป็น พิ ษ

สภาพแวดล้อมการทำงานเป็น พิ ษ อาจจะดูเป็นคำที่ตลกและดู รุ น แ ร ง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริง ที่ทำงานเป็นสถานที่ที่พนักงาน ต้องใช้ชีวิตอยู่คิดเป็นจำนวน ชั่ ว โมงของบางคนอาจจะมากกว่าที่บ้านเสียด้วยซ้ำ

เพื่อนร่วมงานเป็นสาเหตุหลักของสภาพแวดล้อมเป็น พิ ษ ในที่ทำงาน การแบ่งพรรคแบ่งพวก การซุบซิบนินทา ความอิจฉา ริ ษ ย า การแก่ง แ ย่ ง ชิงดีในที่ทำงาน การประจบสอพลอหัวหน้า

ใ ส่ ร้ า ย ป้ า ย สี หรือแม้กระทั่งการให้สิทธิ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของพนักงาน เช่น ฝ่ายบุคคลเลือกที่จะให้พนักงานอีกคนลาพักร้อนได้ติดต่อกันถึง 3 วัน เนื่องจากมีสัมพันธ์อันดีและสนิทชิด เ ชื้ อ กว่า

ในขณะที่ไม่อนุญาตให้พนักงานอีกคนหยุดในลักษณะเดียวกัน เพราะความรู้สึกส่วนตัวทั้งที่ยังมีจำนวนวันลาที่สามารถลาได้ และประสิทธิภาพการทำงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งนั่นถือเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็น พิ ษ อย่างมากหากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นภายในองค์กร

6. ระบบผลตอบแทน

นอกจากเงินเดือนแล้วผลตอบแทนอื่นๆ ก็เป็นส่วนสำคัญของการลาออกของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบผลตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่า OT หรือค่าล่วงเวลา บางบริษัทให้พนักงานทำงานในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือวันเสาร์อาทิตย์

ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีระบบผลตอบแทนที่พนักงานต้องได้รับผลตอบแทนพิเศษเป็นค่าล่วงเวลาสำหรับการทำงานนั้นๆ รวมถึงกรณีที่พนักงาน ต้องเร่งทำงานให้ทันตามที่กำหนดซึ่งต้องเพิ่ม ชั่ ว โมงการทำงานในแต่ละวัน

แต่องค์กรกลับไม่มีระบบผลตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเลยเนื่อง จากอาจคิดว่าพนักงานต้องทำงานให้เสร็จด้วยความรับผิดชอบและความรักในองค์กร จึงไม่จำเป็นต้องมีผลตอบแทนพิเศษให้ ทำให้เป็นเรื่องง่ายที่พนักงานจะตัดสินใจลาออก

7. สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

องค์กรที่ดีมักจะมีสิทธิประโยชน์ ให้แก่พนักงาน ซึ่งสิทธิประโยชน์นี้จะเป็นสิ่งที่สามารถ รั ก ษ า พนักงานให้อยู่ในองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับให้พนักงานไปเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในธุรกิจ หรือแม้แต่เพิ่มเติมความรู้ทางด้านภาษา

นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น สวัสดิการในการ รั ก ษ า พ ย า บ า ล ประกัน อุ บั ติ เ ห ตุ การกู้ยืมเงิน ทุนการศึกษาบุตร จำนวนวันลา เงินชดเชยการลาคลอดบุตร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานมักจะมองหาในองค์กร

ซึ่งหากองค์กรที่ทำงานอยู่ไม่มีแล้วละก็ พนักงานก็มักจะหาองค์กรที่มีการสนับสนุน ผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่พนักงานได้แทน

8. ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายในอาชีพ

พนักงานเก่งหลายคนมักจะเดินทางมาถึงจุดที่รู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอย่างไร เนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาที่คิดว่าเพียงพอ และไม่แปลกเลยที่พนักงานเก่ง ในองค์กรหลายๆ คนจะออกมาจากสายงานนั้นๆ แล้วเปลี่ยนแนวทางการทำงานเป็นอาชีพอื่น

หรือสายงานอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสายงานเดิมโดยสิ้นเชิง อาจจะเนื่องจากเบื่อสิ่งที่ทำมาเป็นระยะเวลานาน เพราะคิดว่าซ้ำซากจำเจ รวมทั้งประสบการณ์ที่พบเจอมาทำให้เกิดไอเดีย ของการทำงานที่ทำให้เกิดความคิดของการออกมาเปลี่ยนแนวทางอาชีพของตนเองได้

ท้ายนี้ อยากจะฝากข้อคิดสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าขององค์กรไว้ว่า ต้นทุนที่สูงที่สุดขององค์กรก็คือพนักงาน เมื่อองค์กรได้พนักงานที่เก่งและดีมีความสามารถ เข้ามาร่วมงานแล้ว ก็ควรที่จะหาทางเพื่อ รั ก ษ า พนักงานเหล่านั้นเพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร ไปข้างหน้า ค่อยๆ เพิ่มเติมสิ่งที่องค์กรยังไม่มี จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีข้อดีเสมอ

ขอขอบคุณ o k n a t i o n

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก สิ่งที่พ่อกับแม่ อยากบอกให้ลูกรู้..อยากให้ลูกเข้าใจ

1.ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง 2.ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของห…