Home ข้อคิด ทำ 8 ข้ออย่างสม่ำเสมอ ชีวิตจะก้าวหน้า..มีความสุข

ทำ 8 ข้ออย่างสม่ำเสมอ ชีวิตจะก้าวหน้า..มีความสุข

6 second read
0
0

1. จงมีความสงบใจอยู่เสมอ

อย่าเป็นคนสิ้นหวัง อย่าโลภ อย่าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าหมกมุ่น

อยู่กับเรื่องได้เรื่องเสีย ถ้าความต้องการของเรามีน้อย จิตใจก็

จะมีความสุขจึงเกิดสันติสุขขึ้น คนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลมีความ

ต้องการน้อย ชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุยืนยาว

2. จงมีจิตเมตตากรุณาอยู่เสมอ

คนมีจิตใจเมตตา จะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่คิดและไม่

ทำ ร้ า ย ผู้อื่น เมื่อเขาจะทำอะไรเขา จะคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นคุณ

หรือเป็นโทษต่อผู้อื่น คนประเภทนี้ย่อมมีความสุข มี สุ ข ภ า พ ดี

และอายุยืนยาว

3. จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ

ต้องแยกความดีออกจากความชั่ วความถูกออกจากความผิดได้อย่างชัดเจน

การที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมนั้น จะไม่ถูกกิเลสชักนำพา

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและในจิตใจเขาจะไม่มีปัญหายุ่งยากและ

ความวิตกกังวลเป็นเสี้ยนหนามชีวิต

4. จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ

คือ ปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอย ขยะความคิดก็จะไม่เกิดขึ้น

เรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแสงตะวันส่องมายังโลก

ความมืดก็จะถูกขับออกไป

5. จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ

อย่าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่ในสถานการณ์ใด

ก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้นรำคาญผู้อื่น อย่าพูดหรือ

ทำให้ผู้อื่นเสียใจไบ จูยี่นักปราชญ์จีนกล่าวว่า?.

”จงรื่นเริงเสมอ ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน”

6. จงหัวเราะเสมอ

(ไม่ใช่ทะเล้นหน้าเป็น) ถ้าเราไม่อยากเป็น ค น โ ง่ ขอให้หัวเราะและ

ยิ้มจากหัวใจการหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่ง ทำให้หนุ่มขึ้นมาก

การวิตกกังวลครั้งหนึ่งทำให้หัวหงอกไปหลายเส้น การหัวเราะทำให้

สุ ข ภ า พ ใจและ สุ ข ภ า พกายดีขึ้น มีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

7. จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ

อย่าให้คนรอบข้างกลายเป็น ศั ต รู การทำตัวให้ผสมกลมกลืน

มิได้หมายความว่า?ทำตัวให้ตกต่ำ ชั่ ว ช้ า ไปตามคนรอบข้างเช่น

คนโดยรอบเขาชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันเราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วย

อย่างนี้เรียกว่าชั่วตามกัน ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้อง

เราต้องทำตัวให้ถูกต้องให้ดีท่ามกลางความชั่ วทั้งหลายสามารถ

ยืนหยัดอยู่ได้ในความดี แม้จะอยู่ท่ามกลางความชั่ว

8. จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ

ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมากก็จงพอใจ

ในสิ่งที่มีที่เป็น ซึ่งได้มาโดยชอบธรรม “หยัน ฟีไต”

นักปราชญ์โบราณของจีนกล่าวว่า?  “ถ้ามองไปข้างหน้า จะพบว่า

เรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลัง เราจะรู้สึกพอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ

ในชีวิตมามากมายแล้ว จงใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ ข้าวต้มสักชามเสื้อผ้า

เล็กน้อยพอปิดกายไม่น่าเ ก ลี ย ด เท่านั้นก็พอแล้ว”

ที่มา : g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…