Home ข้อคิด ฝันร้ายลูกน้อง หัวหน้านิสัยแย่ๆ ที่ลูกน้องไม่อยากเจอ

ฝันร้ายลูกน้อง หัวหน้านิสัยแย่ๆ ที่ลูกน้องไม่อยากเจอ

4 second read
0
0

สำหรับในองค์กรก็จะมีบุคคลากรที่หลากหลาย ความรับผิดชอบที่ต่างกัน มีทั้ง ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกน้อง เป็นต้น ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในองค์กรซึ่งหลายคนก็จะมีบุคคลิก

และนิสัยที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เดี่ยวผมจะมานำเสนอ บทบาทของหัวหน้างาน แบบไหนบ้างที่ลูกน้อง ไม่อยากจะพบเจอเลย ในชีวิตการทำงาน

1. หัวหน้าประเภทถูกต้องเสมอ หรือ เ ผ ด็ จ ก า ร

หัวหน้างาน ประเภทนี้มักจะมีความเป็น เ ผ ด็ จ ก า ร สูง คิดว่าตัวเองสูงส่ง ยิ่งใหญ่ มักจะชอบพูดเสียงดังโวยวาย ทุกคนจะต้องเชื่อฟัง เสมอ ทำตามคำสั่งทุกอย่างไม่สามารถ

ออกความคิดเห็น ได้ทำอะไรก็ไม่เคยผิด ไม่เคยทำผิดพลาดแม้หากทำผิดพลาด ก็จะทำเป็นโวยวาย กลบเกลื่อนความผิดตัวเองบ้างทีก็โยนความผิดให้กับลูกน้องตัวเอง

หลบเลี่ยงความผิดไปเรื่อยๆ และหากทำบ่อยๆ ครั้ง ก็จะทำให้ คนอื่นๆ รังเกียจได้

2. หัวหน้างานที่ไม่มีความสามารถ ในสายงานที่ทำอยู่

ในแต่ละองกรค์ก็จะมีหัวหน้างาน ประเภทนี้ ปะปนอยู่บ้างถือว่าเป็นส่วนน้อยครับ แต่ก็มีอยู่ ถามว่าทำไมถึงมีได้คำตอบก็คือ มีหลายเหตุผลครับ เช่น อาจจะพึ่งย้ายงานมาใหม่

จากที่อื่นอาจจะพึ่งโดนย้ายมาจากแผนกอื่น เป็นต้นครับ ซึ่ง หัวหน้างานประเภทนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ พอสมควรซึ่งหากไม่สามารถ

พัฒนาปรับปรุง ตัวเองได้ หัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะตกไปเป็นภาระให้กับลูกน้องได้ครับผม

3. หัวหน้างานที่ทำอะไรไม่เป็นเลย ชอบสบาย

ไม่น่าเชื่อ เลยใช่ไหมครับ ว่าจะมีหัวหน้างานประเภทนี้อยู่ ในเมื่อทำอะไรไม่เป็นเลย ทำไมได้ขึ้นไปเป็นหัวหน้างานได้ จริงๆแล้ว ในชีวิตจริงๆ แต่ละองกรค์ ก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้

ปะปนอยู่บ้างแต่ก็มีไม่มากเช่นกันครับ หัวหน้าประเภทนี้ มักจะเป็นคนที่มีเส้นสาย หรือพูดเก่ง นำเสนอผลงานเก่ง หรือ อาจจะเป็นคนเก่าแก่ที่อยู่ในองค์กรมานานมาก

เป็นต้นส่วนมากหัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะสั่งลูกน้องอย่างเดียวไม่มีคำแนะนำใดๆ ให้ลูกน้อง ไม่มีการพัฒนาลูกน้อง หากเกิดความผิดพลาดขึ้น มักจะโทษลูกน้องเป็นอันดับแรกเสมอ

4. หัวหน้างานที่ไม่มีความจริงใจ ชอบพูดกลับไปกลับมา

หัวหน้างานประเภทนี้ เป็นประเภทที่ คบไม่ได้มากที่สุด เนื่องจากว่า ไม่มีความจริงใจ เอาตัวเองรอดเสมอ ลื่นเป็นปลาไหล พูดกับผู้บริหารแบบหนึ่ง พูดกับลูกน้องอีกแบบหนึ่ง

หรือพูดกับใครก็จะเอาดีเข้าตัวเองอยู่เสมอพูดกลับไปกลับมา เอาดีเข้าตัวเอง ต่อหน้าพูดกับเราแสนดีเป็นคนที่ดีเลิศ แต่ลับหลังไปใส่ ร้ า ย เรากับคนอื่น เป็นคน ร้ า ย ก า จ มาก

ตัวเองต้องเป็นผู้ที่ดีที่สุดเสมอ ไม่เคยทำผิดพลาด เพราะมักจะโยนความผิดพลาดให้คนอื่นเสมอๆ

5. หัวหน้างานที่ชอบจับผิดลูกน้องตัวเอง

เอาจริงๆ แล้ว หัวหน้างานประเภทนี้ก็จะออกแนว โ ร ค จิ ต นิดๆ นะครับ เนื่องจากว่า วันๆ จะไม่ชอบทำงานของตัวเอง มักจะชอบเดินจับผิดลูกน้องตัวเองอยู่ตลอดเวลา

หรือบางทีอาจจะลามไปจับผิดคนอื่นๆ นอกหน่วยงานตัวเองก็มีซึ่งทำให้ลูกน้องเกิดความกดดัน ในการทำงาน มีความ เ ค รี ย ด ในการทำงานขึ้น หัวหน้างานประเภทนี้

มักจะมองคนอื่นผิดเสมอ ไม่มีการสนับสนุนทีมงานชอบ เ ห ยี ย บ หั ว ลูกน้องตัวเอง เพื่อดันให้ตัวเองได้มีผลงาน และได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป

6. หัวหน้างานที่ไม่มีความเกรงใจลูกน้อง

หัวหน้างานประเภทนี้ มักคิดว่าลูกน้องตัวเอง ต้องทำตามตัวเองเสมอ มองลูกน้องตัวเองเป็นทาสรับใช้ ใช้ทำทุกอย่าง โดยไม่มีความเกรงใจเช่น ใช้ไปซื้อกาแฟ ใช้ไปหยิบของใช้

ไปทำธุระส่วนตัวของตัวเอง หรือบางทีชอบโทรตามงาน ตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยไม่มองถึง สิทธิส่วนบุคคลเลย

7. หัวหน้างานที่ชอบทำงานเอาดีเข้าตัวเอง เห็นแก่ตัว

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะชอบเอาผลงานของลูกน้องตัวเอง ไปนำเสนอผู้บริหาร แล้วบอกผู้บริหารว่าเป็นคนคิด และสั่งให้ลูกน้องทำตาม โดยที่ตรงส่วนที่ดีก็จะพูดเอาดีเข้าตัวเอง

ส่วนที่เกิดความผิดพลาดก็มักจะชอบพูดว่าลูกน้อง ผมไม่ยอมทำตามที่แนะนำไปทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เป็นต้น หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะได้เลื่อนตำแหน่ง

และเจริญก้าวหน้าที่เร็วกว่าคนอื่นๆ

8. หัวหน้างานที่มีความไม่ดีหลายๆประเภทอยู่รวมกัน

หัวหน้างานประเภทนี้ เป็นประเภทที่ ร้ า ย แ ร ง ที่สุด ซึ่งในชีวิตก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้อยู่จริงๆ ซึ่งมักจะทำให้ผู้ที่ทำงานร่วมด้วยเกิดความเอือมละอา เบื่อหน่ายบางคน

อาจจะอยากหนีไปให้พ้นๆไม่อยากตื่นเช้ามาที่ทำงานเลยก็มี ถ้าหากต้องทน อยู่กับคนประเภทนี้ ต้องทนเสีย สุ ข ภ า พ จิต ก็อาจจะต้องมองหาสิ่งที่ดีกว่า ต่อไป

บางทีอาจจะต้องย้ายที่ทำงานหนีเลยก็มี

สำหรับใคร ที่เป็นหัวหน้างานอยู่ตอนนี้ หากคิดว่าตัวเอง ตรงกับข้อใดบ้างก็พยายามปรับปรุงตัวเอง เพื่อให้ องค์กรมีความน่าอยู่ ลูกน้องมีความสุขในการทำงานมากขึ้นส่วนตอนนี้

ใครที่เป็นลูกน้องอยู่ อนาคต ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน รู้ว่าอะไรที่ทำให้การทำงานไม่มีความสุขพอขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเองแล้วก็ไม่ทำนะครับ ส่วนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนไหน

เคยมีประสบการณ์ที่เคยพบเจอ หัวหน้างานแบบไหนมาบ้าง รบกวน แ ช ร์ ประสบการณ์ลงที่ใต้นี้ได้เลยนะครับยังไงช่วงนี้ เศรษฐกิจ ก็ยังไม่ดีขึ้น ภาวะ โ ร ค ร ะ บ า ด

ก็ยังไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆ ทุกๆ ท่านก็ต้องอดทนกันต่อไปเกาะงานตัวเองไว้ให้แน่นๆ กันนะครับ บางทีการเจอหัวหน้างานแบบ แ ย่ ๆอาจจะเป็นการ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเรา

แข็งแกร่งมากขึ้น ให้สามารถทน และทำงานได้ในทุกๆ สภาวะ แต่ถ้าหากมัน แ ย่ มากๆจริงๆ แล้วยังพอมีช่องทางในการเดินต่อ ก็อย่าไปทนให้เสีย สุ ข ภ า พ จิตต่อไปเลยนะครับ

มองหาสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในการทำงาน สิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นเช้ามาทำงานในทุกๆวันครับผม

ขอขอบคุณ a r t i c l e

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…