Home ข้อคิด ลองทำ 9 ข้อนี้ เพราะมันจะทำให้คุณ มีคุณสมบัติของ “คนเก่ง”

ลองทำ 9 ข้อนี้ เพราะมันจะทำให้คุณ มีคุณสมบัติของ “คนเก่ง”

18 second read
0
0

1.เป็นคนใฝ่รู้ ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมามีต้นทุนความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคนสามารถเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการ อ่ า น หนังสือ เพราะการ อ่ า น หนังสือ ทำให้

เราเก่งขึ้นได้จริง อย่างในชีวิตการทำงาน บริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ลองถามตัวคุณเองดูว่า วันนี้คุณได้ใช้เวลา อ่ า น หนังสือวันละกี่ ชั่ ว โ ม ง แต่ละเดือน อ่ า น หนังสือไปกี่เล่ม ถ้ามีคนถามคุณว่า หนังสือที่คุณรัก

ที่เป็นแรงบันดาลใจ คือเล่มไหน คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

2.อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า “ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณ อ่ า น บ้านที่คุณอยู่ ผู้คนที่คุณพบ” ดังนั้น หากคุณอยากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใครสักคนที่เป็นแบบอย่าง

ไม่จำเป็นว่าคนนั้นต้องอายุมากกว่า ประสบการณ์มากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่า (บางครั้งผู้ใหญ่อาจให้เด็กมาสอนเล่นโซเชียล หรือ เกมส์โปเกม่อน ก็ได้) สิ่งสำคัญคือ

คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่น พ ย า ย า ม อยู่ใกล้คนเก่ง ศึกษา เรียนรู้จากเขา หากเป็นคนที่บริษัท คุณอาจเรียนรู้งานจากเขาแบบเงียบๆ ก็ได้เพราะจะยิ่งทำให้

เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

3.ตั้งเป้าหมาย

คนเก่ง หรือ คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเองที่คนจะพูดถึง เช่น เมื่อพูดถึง S t e v e J o b s จะนึกถึงนวัตกรรมการเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์

ไชยตระกูล นึกถึง SME พูดถึงคุณตัน ภาสกรนที นึกถึงชาเขียว นึกถึงคุณปัญญา นิรันดร์กุล นึกถึงเกมส์โชว์ มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีจุดอ่อน-จุดแข็ง เสมอ พ ย า ย า ม

ค้นหาตัวเองให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ อะไรคือสิ่งที่ทำได้ พราะถ้าคุณหาเจอแล้ว ตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้ จากนั้น

ก็เดินตามเป้าหมายไปอย่างเคร่งครัด รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

4.มุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแพ้

ความเก่ง ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือ พรแสวง อย่างในหนังสือ Talent Code ของ D a n i e l C o y l e ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า

ซึ่งระหว่างทางอาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ ทำให้เราอยากล้มเลิก แต่หากเราอยากสำเร็จ เราต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรี อยากสำเร็จ อยากเก่งต้องแลก

5.มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิดที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือ “แพ้ได้ แต่แพ้แล้วต้องลุก” คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง อย่างแชมป์มวยโลกของไทย เขาทราย กาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์

ได้ถึง 19 ครั้ง แต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุก ดังนั้น การเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้และ

พ ย า ย า ม ฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

6.มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตด้วย คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ยาก สิ่งที่จะทำให้ความเก่งของเราเป็นที่ปรากฎอย่างยั่งยืน คือ

หลักหรือจุดยืนในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือ คุณธรรม ความดีงาม ในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ยากลำบาก ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืน ของคุณ

7.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกว่า ทักษะที่ทำให้สามารถไปไหนมาไหนในโลกใบนี้ได้ มี 3 อย่างคือ

1) ทักษะการทำ อ า ห า ร ไปที่ไหนก็ไม่อด ต า ย

2) ทักษะดนตรี ที่นอกจากจะ ค ล า ย เ ค รี ย ด แล้วแล้วช่วยหารายได้เล่นดนตรีเปิดหมวกได้อีกด้วย

3) ทักษะภาษาอังกฤษ เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ใช้ภาษาอังกฤษ สื่ อ ส า ร แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะด้าน IT เข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้ แทบทุกอย่างล้วนเป็นดิจิทัล

ในการหาข้อมูลต่างๆ ถ้าคุณเป็นคนที่เก่งทั้งภาษาและ IT จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

8.อย่ากลัวงานยาก

นโปเลียน กล่าวไว้ว่า ความสามารถที่ปราศจากโอกาสคือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลายอย่าง เช่น โอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอกาส

ที่ได้เจอนายดี สามารถโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำเทคนิคและพร้อมสนับสนุน โอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย งานยาก งานแบบนี้จะทำให้คนเราเติบโตขึ้น

เพราะคนเราจะเรียนรู้และเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิต ดังนั้น จงอย่ากลัวงานยาก อย่ากลัวงานที่ไม่เคยทำ อย่ากลัวงานที่เป้าหมายแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานเหล่านี้

จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

9.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิตจีนกว่าวว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้” การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดนที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบ

การเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น การสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เรื่องใดที่เป็นจุดเด่นจงถ่ายทอด เรื่องที่เป็นจุดอ่อนจงเรียนรู้

อย่าหวงที่จะให้ความรู้ เพราะยิ่งเราถ่ายทอดเราจะยิ่งเก่งขึ้น อย่าอายที่ไม่รู้และกล้าที่จะขอเรียนรู้ เพราะนี่คือเส้นทางที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

Cr. บ ว ร นั น ท์ ท อ ง กั ล ย า

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…