Home ข้อคิด ลักษณะของคนเก่ง ฉลาดจริงในที่ทำงาน..คนแบบนี้ที่มีแต่คนรัก

ลักษณะของคนเก่ง ฉลาดจริงในที่ทำงาน..คนแบบนี้ที่มีแต่คนรัก

4 second read
0
0

1. ปรับตัวได้ดี เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่ สามารถทำงานกับคนอื่นได้รู้ วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น

ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้ เร็วกว่าผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

2. มีความมุ่งมั่น มานะ อดทน

เพราะคนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน

แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความพยายาม ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จคนประเภทนี้

เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

3. มีทัศนคติ ในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้ จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ

เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้างไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

ด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูก

4. การที่มี ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ คือเรื่องที่สำคัญมาก แก่องค์กร เพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมา

แล้วก็ทำให้สำเร็จ ดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

โดยทำงานได้แบบ ไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแลหรือคอยตามทวงงาน

5. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโต

ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ยาก แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ

คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอก

6. ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมาแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้จะนับจำนวน

แล้วบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7. การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้ คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าไม่มีทักษะ ในการทำงานเป็นทีม

นั้นไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้คนแบบนี้อาจสร้างความถดถอย ให้แก่องค์กรได้

ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้อย่างที่คิดนั้นบางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อผลงานที่ดีแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้

แต่ว่าการทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญเสมอ เพราะความสำเร็จขององค์กรมันอยู่กับทุกคน

ในองค์กรเสมอ สำคัญเลยไม่ว่าคุณ จะไปสมัครงานที่ไหนเมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ

คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้

หากคุณมี คุณสมบัติ ครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนจากเดิมที่องค์กร

ต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

ขอขอบคุณ j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 สิ่งที่ “คนประสบความสำเร็จในชีวิต” เขาไม่ทำกัน

เพื่อน ร้ า ย ๆ นอกจากตัวคุณเอง ที่ไม่ควรจะฉุดตัวเองลงต่ำแล้ว เพื่อนของคุณก็ไม่ควร จะทำแบบ…