Home ข้อคิด ลักษณะของมิตรถาพดี ๆ ในที่ทำงาน คนเหล่านี้แหละ คุณต้องเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้

ลักษณะของมิตรถาพดี ๆ ในที่ทำงาน คนเหล่านี้แหละ คุณต้องเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้

0 second read
0
0

1. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

คนที่มีนิสัยชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อน เช่น ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท ,ข้องเกี่ยว

กับ อ บ า ย มุ ข ที่ ผิ ด ก ฏ ห ม า ย ฯลฯ คนเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มคนพาลที่

จะนำมาแต่ความเดือด เ นื้ อ ร้ อ น ใ จ

2. รู้จักทำมาหากิน พึ่งพาตนเอง

บุคคลที่ขยันขันแข็ง สู้การสู้งาน ทำมาหากิน เลี้ยงชีพด้วยการพึ่งพาตนเอง

เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง ไม่สำคัญว่างานที่เขาทำจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือ

ไม่เพียงแค่เป็นงานสุจริตก็น่าชื่นชมแล้ว

3. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คนที่รู้จักเพิ่มความสามารถให้ตนเอง เป็นบุคคลที่ควรคบหาสมาคมเพราะ

จะทำให้เราก้าวหน้าตามไปด้วย

4. รับฟังความคิดเห็น

เพื่อนที่ดีย่อมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ แม้ว่าบางครั้งความเห็น

อาจจะไม่ตรงกันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยหลักเหตุและผล

ถ้าติดตามข่าวจะเห็นว่าเพื่อนบางคนมีความเห็นทางการเมืองต่างกัน

ก็ ฆ่ า กั น ต า ย เสียแล้ว แบบนี้เป็นมิตรในระดับที่ เ ล ว มาก

5. ช่วยเหลือใน ย า ม เ ดื อ ด ร้ อ น

เพื่อนที่เป็นมิตรแท้สามารถพิสูจน์กันได้ใน ย า ม ลำบาก แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่า

สิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือเิกินกำลังของเขาหรือไม่ บางคนไปยืมเงิน

เพื่อนสนิท พอเพื่อนไม่ให้ก็ไปกล่าวหาว่า เขาไม่ใช่เพื่อนโดยไม่พิจารณาเลยว่า

เพื่อนคนนั้นมีภาระต้องรับผิดชอบอยู่มากมายในเวลาที่คุณลำบาก เพื่อนแท้

จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดนที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ลักษณะประการหนึ่งของเพื่อนที่ดี คือ ต้องน่าคบหา อยู่ใกล้แล้วสบายใจ

สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาได้

7. ให้คำแนะนำ ชักจูงไปในทางที่ถูกต้อง

หากเพื่อนของคุณแนะนำให้คุณเข้าสู่หนทางของสิ่งไม่ดี ไม่ว่าจะเป็น งาน

ผิ ด ก ฎ ห ม า ย , ย า เ ส พ ติ ด แสดงว่าเขาไม่ได้ปราถนาดีต่อคุณเลย

การที่คุณมองหาและเลือกคบเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่อยากแนะนำก็คือ

คุณควรทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นเช่นกันและเมื่อพบเจอเพื่อนแท้แล้ว

จงรักษามิตรภาพที่ดีไว้ เพราะในชีวิตของคนแต่ละคน เพื่อนแท้ไม่ได้

หาเจอกันง่าย ๆเท่ากับเพื่อนกิน

ขอขอบคุณ healthcarethai

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 ข้อที่บอกว่า ผู้หญิงนิ่งๆ ไม่ค่อยพูด..พวกเธอมีเสน่ห์ล้นเหลือมาก

1. ‘ความถ่อมตัว’ ของเธอน่ะมีเสน่ห์ม้าก มาก สาวขี้อายหลายคนมักมีคุณสมบัติหนึ่ง นั่นคือ ‘ คว…