Home ข้อคิด ลักษณะคนเก่ง 7 อย่าง คนเก่งจริงอยู่ที่ทำงาน คนแบบนี้เริ่มหายาก

ลักษณะคนเก่ง 7 อย่าง คนเก่งจริงอยู่ที่ทำงาน คนแบบนี้เริ่มหายาก

1 second read
0
0

1. ทำมากกว่าที่สั่ง คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ จะทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง หรือต้องให้สั่งหลายรอบ

เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่ามีลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมากี่ตัว หากไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมารายงาน แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้อีกด้วย

2. มีความมุ่งมั่น คนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมายในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

ถ้างานมีปัญหาก็พย าย ามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้ คนประเภทนี้ เวลาที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3. ปรับตัวได้ดี หมายถึง คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น มีความท้าทายต่ออุปสรรค

และความผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดีจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ

4. มีทัศนคติที่ดี หมายถึง คนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติด้านลบ

เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ สามารถประสานงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

5. ความคิดเป็นเลิศ หมายถึง คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้อย่างไม่สิ้นสุด

แต่ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

6. มีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์กร เพราะหากได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ฉะนั้นหากได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณควรรับผิดชอบตัวเอง ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยควบคุม หรือคอยตามทวงงาน

7.ทำงานเป็นทีม ต่อให้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าขาดทักษะในการทำงานเป็นทีม ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แทนที่จะสร้างความก้าวหน้าอาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้

ดังนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี ถึงแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว

จะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม แต่การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี เพราะความสำเร็จขององค์กร ขึ้นอยู่กับทุกคนในองค์กร

 

ขอขอบคุณ jobbkk

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ข้อคิด

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…