Home ข้อคิด วิธีพูดแบบคนเก่ง ฟังแล้วเข้าหู ชวนคล้อยตาม

วิธีพูดแบบคนเก่ง ฟังแล้วเข้าหู ชวนคล้อยตาม

6 second read
0
0

โบราณเคยบอก “พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่ วอัปราชัย” หลายคนมา แ ผ ล ง เป็น “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากจะมีสี” จะยึดคำกล่าวไหน ก็ได้ค่ะ เพราะหัวใจสำคัญอยู่ที่การ “พูดให้ดี”

ทำไมต้องพูดให้ดี…

เพราะการพูดให้ดี นั้น ฟังแล้ว “เข้าหู” ชวนฟัง ชวนให้คล้อยตาม ชวนให้รู้สึกประทับใจและก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ ตามมาได้อีกมากมายการพูดเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตค่ะ

เพราะตลอดทั้งชีวิต เราต้องอาศัยการพูดเป็นการสื่อส ารที่สำคัญ พูดไม่เป็น พูดไม่เข้าหูคนหรือพูดแล้วคนอย ากพาไป “ผ่ า สุนัขออกจากปาก” อย่างที่เขาล้อ ๆ กันนั้น ท่าทางชีวิตจะย่ำแ ย่ ดังนั้นมาเรียนรู้การพูดการจาให้เป็นสง่าราศีแก่ชีวิตดีกว่าค่ะ

1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากคิดดี

ไม่มีประโยชน์ที่เราจะเริ่มต้น จากการคิดร้ าย แม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุด ก็ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขา การคิดดี ถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงาม ใครก็ตามที่รู้จักคิดดี เขาก็จะเห็นแง่งามของโลกของชีวิต ของตนเอง และของผู้อื่น

เมื่อเห็นแง่งาม หรือแง่ดีของสิ่งต่าง ๆ เขาก็ย่อมมีทัศนคติที่ดี มีท่าทีที่ดีและเมื่อต้องพูดจากเสวนากัน เขาก็ย่อมพูดจาดี การพูดจาดี ไม่เพียงแต่สะท้อนการให้เกียรติ และเคารพในตัวคนอื่น แต่ยังสะท้อนการให้เกียรติและเคารพตนเองอีกด้วย คนจะพูดจาดีได้ต้องรับการอบรมมาดี

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ดิฉันขอย้ำอีกครั้ง ว่าบุคลิกภาพดี ๆ เริ่มต้นที่ครอบครัว การพูดจาดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเริ่มจากในบ้าน พ่อแม่ต้องเป็น ตัวอย่างของคนที่พูดจาดี ๆ ต่อกัน ต้องเป็นผู้ชี้แนะคุณค่าของการพูดดีพูดดีในที่นี้หมายความว่าอะไร

หมายความว่าพูดเพราะ พูดคำสุภาพ มีน้ำเสียงที่สุภาพ มีหางเสียงครับ ค่ะ จ๊ะ จ้ะ เพื่อแสดงความมีมารย าท มีไมตรีจิต

ไม่พูดคำหย าบ ไม่ใส่ร้ าย ไม่ตะคอกตะเบ็งใส่กัน ไม่ประชดประชัน ไม่ โ ก ห ก พกลม คนจะพูดดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ าย อยู่ในใจไม่ได้แน่นอน

เพราะความร้ าย กาจในใจจะเผยมาทางคำพูด น้ำเสียง แววตา หรือท่าทีขณะที่พูดได้ จึงจำเป็นต้องฝึกตนให้เป็นคนคิดดี

2. พูดถูกกาลเทศะ

ไม่ใช่ตลอดเวลา หรอกค่ะ ที่คนเราจะพูดได้ ต้องมีบ้างบางขณะที่เราหยุดพูด เพื่อเป็นผู้ฟังคนอื่นพูดบ้าง คนบางคนถูกตั้ง ข้อสังเกตว่า “ผี เ จ า ะ ปากมาพูด” คือพูด ๆๆๆๆ ฟังไม่เป็น ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูด ทำตัวเป็นผู้รู้ไปหมดทุกเรื่อง จึงพูดอยู่ตลอดเวลาคนแบบนี้น่ารำคาญ จริงไหมคะ

อย่าทำตัวน่ารำคาญ ด้วยการพูดจาไม่หยุด ไม่หย่อน ไม่ดูวาระและโอกาส คนพูดเป็นจะรู้ว่าโอกาสไหนควรพูด โอกาสไหนควรฟัง และโอกาสไหน ควรวางเฉย คนที่รู้จักพูดเขาจะดูสถานที่ และเลือกวิธีพูดจาให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานที่ ผู้ฟังที่อาวุโสกว่าเรา

เราต้องพูดด้วยท่าที และน้ำเสียงอย่างหนึ่ง เป็นเพื่อนกันก็พูดอย่างหนึ่งเป็นน้องเป็นนุ่งเรา ก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่ง พูดในที่ประชุมจะเหมือนพูดในกลุ่ม เพื่อนไม่ได้ พูดคุยกับเพื่อนก็อย่าทำตัวน่าเบื่อเหมือนบรรย ายวิชาการ การปรับตัว

หรือพลิกแพลงตามสถานการณ์ที่ต่างกันไปเหล่านี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้หลักการพูดให้ถูกกาลเทศะทำได้ง่าย ๆ คือ ดูว่าเราต้องพูดในหัวข้อไหน เรื่องอะไร พูดที่ไหน ใครฟัง ผู้ฟังกี่คน ฟังกันในที่เปิดเผยหรือในห้องจำกัด พูดสั้นหรือพูดย าว จริงจังหรือกันเอง

ใครอ่ านสถานการณ์ออก เตรียมตัวพร้อม ก็สามารถพูดจาได้น่าจดจำตามวาระและโอกาสนั้น ๆ ได้เสมอ

3. พูดมี เนื้ อ หาส าระ

ห้ามพูดเรื่อยเปื่อย ไม่ว่าจะคุยกันกับเพื่อน ผู้ร่วมงานพ่อแม่ หรือพูดในที่ประชุม หรือที่สาธารณะ ก็ต้องมีเป้าหมายในการพูด พูดอย่างมีส าระ มีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการสื่อส ารเรื่องอะไร หรือต้องการจะบอกกับผู้ฟังว่าอะไร

4. พูดจาให้น่าฟัง

น้ำเสียง ที่กังวานแจ่มใส ดังพอประมาณ พูดจาฉะฉานชัดเจน จะดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง ได้มาก การพูดในบ้างครั้งต้องพูดปากเปล่า แต่บ่อยครั้งก็ต้องพูดผ่านไมโครโฟน หากมีโอกาสฝึกฝน เรื่องการใช้เสียงอย่างเหมาะสมทั้งแบบปากเปล่าและผ่านไมโครโฟนได้ ก็ควรทำ

เพราะการพูดผ่าน ไมโครโฟนนั้น ต้องมีระยะใกล้ไกลระหว่างปาก กับไมโครโฟนที่พอเหมาะ เสียงจึงจะชัดเจน ไม่มีเสียงเสียดแทรกจนผู้ฟังรู้สึกไม่สบายหู หรือรำคาญในการพูดนั้น ควรมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ชวนติดต าม

ควรฝึกลมหายใจระหว่างการพูด อย่างให้ติดขัด ดูเหมือนหอบเหนื่อย หรือกักลมหายใจจนผู้ฟังเห็นแล้วอึดอัด หรือรู้สึกเหนื่อยแทนการออกเสียงอักขระ ร.เรือ ล.ลิง และคำควบกล้ำต้องชัดเจน

ลองฝึกอ่ านออกเสียง หรือพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในเทป แล้วเปิดฟังบ่อย ๆ จะพบข้อบกพร่องและแก้ไขได้ง่าย

5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วม

วิธีการง่าย ๆ คือ สบตากับผู้ฟัง อย่างทั่วถึง ตั้งคำถามในขณะพูดแล้วค่อย ๆ อธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบ สอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่าย ๆ หรือเป็นเรื่องของประสบการณ์ เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ใช่เรื่องซึ่งเมื่อตอบแล้วอาจถูกหรือผิดผู้พูดจำเป็นต้องรู้พื้นภูมิของผู้ฟังบ้าง

เพื่อพูดในภาษา ที่เขาเข้าใจง่าย บางครั้งการพูดด้วยสำเนียงท้องถิ่นก็ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี รู้สึกเป็นกันเอง อย่าพูดไทยผสมกับภาษาต่างประเทศ โดยไม่อธิบาย เลือกใช้ภาษาต่างประเทศเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

และยกตัวอย่าง ที่คาดว่าผู้ฟังน่าจะมีประสบการณ์ร่วม อย่ายกตัวอย่างไกลตัว

การพูดเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของคนเรา เป็นภาพฟ้องอุปนิสัยใจคอ จึงไม่อาจพูดจาเรื่อยเปื่อย ไร้จุดหมาย ไร้การระมัดระวังได้

การพูดนำมาซึ่งมิตรและ ศั ต รู แต่ก็นั่นแหละเราเลือกได้นี่คะ ว่าจะพูดให้ได้เพื่อน หรือพูดให้ได้ ศั ต รู

การพูดทำให้คนเราดูดี หรือดูแ ย่ ได้ทั้งนั้น อยู่ที่ว่าเราเลือกอะไร

ย้อนกลับไปอ่ านทั้ง 5 ข้ออีกครั้ง แล้วลองตัดสินใจเลือกดูนะคะ

ขอขอบคุณ p a t t a n a k i t

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

คน 8 แบบ ที่อยู่เป็นในที่ทำงาน คนแบบนี้ “ไม่เคยถูกเอาเปรียบ”

1. คนที่มองออกทุกๆ เรื่อง คนประเภทนี้ มักจะมีความรู้ทันและรู้อะไรได้ไวกว่าคนอื่นๆ จึงสามาร…