Home ข้อคิด วิธีเป็นคนเก่งในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานและหัวหน้า “ต่างยอมรับ”

วิธีเป็นคนเก่งในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานและหัวหน้า “ต่างยอมรับ”

6 second read
0
0

การแข่งขันในตลาดแรงงานปัจจุบัน มีความเข้มข้นขึ้นทุกวัน คนเก่งเท่านั้นที่จะ

ได้โอกาสเติมเต็มตำแหน่งงานว่างในบริษัท ที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคง

พูดอย่างนี้หลายคนอาจจะท้อใจว่าถ้าเรียนไม่เก่ง เกรดไม่ดีก็จะหางานทำไม่ได้

ใช่ไหมความจริงคำว่า คนเก่ง ไม่ได้หมายถึง คนที่เรียนเก่งเท่านั้น เพราะ

คนที่เรียนเก่งอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้คนที่นายจ้างต้องการ

จะต้องเก่งในเรื่องอื่น ๆ ด้วย อยากทราบแล้วใช่ไหมว่าการเป็นคนเก่งนั้น

จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร มีวิธีที่จะเป็นคนทำงานเก่งในสายตานายจ้าง

มาฝากกันค่ะ

1. บุคลิกดี

First Impression ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณได้งานหรือไม่ บุคลิกดี

ไม่จำเป็นต้องสวย หล่อ เพียงแค่เป็นตัวของตัวเอง เป็นธรรมชาติเป็นคน

มีความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเองพูดจาฉะฉาน ฉลาดที่จะพูด คนที่มีบุคลิกดี

ย่อมเด่นสะดุดตานายจ้าง และโอกาสที่คุณจะได้งานที่คุณสมัครนั้นก็มีสูงด้วย

2. ไหวพริบดี แก้ปัญหาไว

ในชีวิตเราย่อมต้องมีปัญหาผ่านเข้ามาให้เราได้แก้ไขและเรียนรู้การฝึกคิด

แก้ปัญหาบ่อย ๆ จะทำให้เรารู้เท่าทันปัญหา และสามารถหาทางแก้ไขได้

อย่างรวดเร็วทันการณ์และเมื่อเราได้โอกาสในการสัมภาษณ์งาน ก็ควรจะบอก

ให้นายจ้าง ทราบในประเด็นนี้ด้วย ว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา

ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเมื่อนายจ้างเห็นว่าคุณเป็นคนมีไหวพริบในการ

แก้ปัญหา คุณก็จะโดดเด่นขึ้นอันดับในใจของเขาแล้ว เพราะหากเขารับคุณ

เข้าทำงานเขาสามารถมั่นใจได้ว่าคุณแก้ปัญหาเองเป็น โดยไม่ต้องแบก

ปัญหามาให้เขาแก้ไขให้ตลอดเวลา

3. มนุษย์สัมพันธ์ดี

ใคร ๆ ก็ชอบ คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย ปรับตัวได้ง่าย

เพราะในการทำงานนั้น เราไม่อาจทำงานได้เพียงลำพังจำเป็นต้องอาศัยหลาย ๆ

ฝ่ายร่วมกัน ดังนั้นคนที่จะทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น จำเป็นต้องมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย

4. มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุคดิจิทัล ควรอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ

อยู่เสมอเพราะจะมีความสำคัญ และมีประโยชน์ในการทำงานยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก

5. กระตือรือร้นในการทำงาน

นายจ้างชอบคนมีไฟ มี พ ลั ง ในการทำงาน ดังนั้นคุณต้องแสดงให้นายจ้างเห็น

ถึงความปรารถนาที่จะทำงานในหน่วยงานของเขาและพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ให้กับบริษัทของเขาพาให้หน่วยงานของเขาก้าวหน้า ด้วยแผนงานใหม่ ๆ

ที่คุณคิดขึ้นเพื่อให้บริษัทพัฒนาขึ้นเสมอ ๆ

6. มีวินัย

ความตรงต่อเวลาแสดงถึงความมีวินัยของบุคคลนั้น ความรับผิดชอบในหน้าที่

การงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีการมาทำงานตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา

จะทำให้การดำเนินการไม่สะดุดติดขัด หรือเสียจังหวะในการส่ง-รับไม้ในขั้นตอน

ต่างๆงานก็จะสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี ไม่มีการเอาเปรียบหรือกินแรงใคร

7. อดทนต่อความเหนื่อยยาก

คนที่หนักเอาเบาสู้ ไม่กลัวความลำบากย่อมจะสามารถฝ่าฟั นอุปสรรคได้ดีกว่า

คนที่ยอมแพ้และถอดใจ ง่าย ๆ คนเราถ้ากลัวความลำบากก็ไม่มีวันประสบความ

สำเร็จได้คนที่มีความอดทนย่อมเป็นที่หมายปองของบริษัท เพราะเขาสามารถ

มั่นใจได้ว่า คนที่มีความอดทนจะไม่ทิ้งงานไปกลางคันหรือทำให้เขาได้รับ

ความเดือนร้อนเสียหายอย่างแน่นอน

8. รู้จักบริหารข้อมูล

คนที่รู้จักบริหารข้อมูล ก็จะรู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไหน ควรจะเก็บไว้ที่ใด

เรื่องไหนควรจะทิ้งไปบ้างเวลาเจ้านายเรียกหาข้อมูลเรื่องไหนจะได้ค้น

ได้สะดวก รวดเร็วทันใจ แถมบนโต๊ะยังดูสะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย

7. รู้ลึกในงานที่ทำ

ความรู้เฉพาะด้านเป็นสิ่งที่จำเป็น การรู้ลึกรู้จริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ทำให้

คุณได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ แล้ว ตอนที่คุณเรียนคุณอาจรู้แค่พื้นฐาน แต่หาก

คุณได้ลองศึกษา เพิ่มเติมก่อนสมัครงาน เช่น ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

หรือหา ซื้ อ หนังสือดี ๆ มา อ่ า น สักเล่ม คุณก็จะมีความรู้มากกว่าคนอื่น ๆ แล้ว

ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบและมีโอกาสได้งานมากกว่า

8. รู้หลายภาษาย่อมได้เปรียบ

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ หรือ

บริษัทที่ต้องติดต่อ กับชาวต่างชาติ แต่ในบ้านเราก็ไม่ได้มีบริษัทต่างชาติ

เฉพาะที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นบริษัทของจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน

ก็มีมาก หรือแม้จะทำงานในบริษัทฝรั่งหรือบริษัทคนไทย ก็อาจต้อง

ติดต่อกับคนต่างชาติจากประเทศเหล่านั้น การมีความรู้หลาย ๆ ภาษา

จะช่วยให้คุณมีตัวเลือกมากขึ้น

9. ทันโลกทันเหตุการณ์

ติดตามข้อมูล ข่ า ว ส า ร อยู่เสมอ เพื่อให้คุณเป็นคนที่ทันสมัย คิดงาน

และนำเสนอผลงานได้เหมาะสมกับยุคสมัย ไม่ล้าหลัง ตกยุคและการรู้

ความเคลื่อนไหว ของเรื่องต่าง ๆยังทำให้คุณเข้ากับเพื่อนฝูงได้ง่าย

คุยกันรู้เรื่องนอกจากนั้น การคุยกันยังทำให้คุณได้รู้จักพูด รู้จักคิดมากขึ้น

และที่สำคัญ ทำให้รู้จักรู้นิสัยใจคอฝ่ายตรงกันข้ามดีขึ้นอีกด้วย หากคุณ

อยากเป็นคนเก่งในสายตานายจ้าง

ลองปรับเปลี่ยนตนเองตามคำแนะนำข้างต้นกันดูนะคะ ทุกข้อที่กล่าวมา

ไม่ยากเกินความตั้งใจจริงของคุณอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ j o b s d b

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…