Home ข้อคิด สอนลูกอย่างไร? ให้เติบโตเป็นคนเข็มแข็ง พ่อแม่สบายใจ

สอนลูกอย่างไร? ให้เติบโตเป็นคนเข็มแข็ง พ่อแม่สบายใจ

0 second read
0
0

วันนี้มีวิธีการสอนลูกๆ ทั้ง 13 ข้อที่จะช่วยเลี้ยงดูให้พวกเขาเติบโตเป็นเด็กที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมาฝากกันค่ะ

1.การสนับสนุนความคิดว่าเราเป็นเหยื่อ

ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราวที่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ทุกคนสามารถเจอเรื่องราวนี้ตั้งแต่เป็นเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการสอบตก การอกหัก

หรือแม้แต่เด็กเล็กๆ ที่ล้มลงเมื่อพวกเขากำลังหัดเดินพ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจของลูกๆ ได้โดยการไม่เข้าข้างลูกและโทษสิ่งแวดล้อมภายนอก

เปรียบเสมือนพวกเขากำลังเป็นเหยื่อในโลกที่ไม่ยุติธรรมใบนี้แต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์

2.ไม่เอาความรู้สึกผิดมากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้ลูกเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ควรที่จะมากเกินไป จนลืมความความผิดชอบ ชั่ ว ดี ตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่

ไม่ได้ทำการบ้านมา หรือไม่ได้ อ่ า น หนังสือมาเพื่อมาสอบและขอลอกการบ้าน ด้วยความรู้สึกผิดของเด็กว่าเพื่อจะโดนครูทำโทษหรือสอบตกเด็กอาจจะยอมทำผิดเพื่อให้

เพื่อนลอกการบ้านหรือข้อสอบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง

3.​ให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

ลูกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลลูกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลพ่อแม่หลายคนที่รักลูกให้ความรัก ความเอาใจใส่ ตามใจทุกอย่าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีเด็กเป็นเพียงคนเดียวบ่อยครั้ง

เด็กคนนั้นก็มักจะได้ความรักความใส่ใจจากทุกคนรอบตัวเป็นผู้รับโดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้ ซึ่งจะมีผลอย่างมากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมาเมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไป

การฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีมาก

4.ให้ความกลัวมามีผลต่อการตัดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจาก อั น ต ร า ย แต่เราควรให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆ ด้วยสอนลูกถึง อั น ต ร า ย ที่อาจจะเกิดขึ้น สอนลูกให้เข้าใจความรู้สึก

กลัวและรับรู้มัน ฝึกให้ลูกได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัว อย่าให้ความกลัวมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิตโดยที่การตัดสินใจนั้นๆ จะนำพาพวกเขาไปยังชีวิตที่พวกเขา

ไม่ได้ต้องการอย่างแท้จริง

5.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

การฝึกให้เด็กกล้าที่จะตัดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่

และบทบาทของคนในบ้านเช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่ ที่เขาควรจะแสดงความนับถือเช่นกัน

6.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบ

ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกการสอนให้ลูกมีความ พ ย า ย า ม และทำทุกอย่างด้วยความสามารถอย่างดีที่สุดแต่ไม่จำเป็น

ต้องสมบูรณ์แบบ เราสามารถล้มเหลวได้ ผิดพลาดได้จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่าและมีความสุขกว่า เด็กที่ต้อง พ ย า ย า ม ทำทุกอย่าง

ให้สมบูรณ์แบบซึ่งเด็กเหล่านี้จะให้คุณค่ากับตัวเองกับมาตรฐานที่คนอื่นกำหนดให้ตลอดเวลา

7.ฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จดังนั้นเราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในกิจกรรมหรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็ก ๆ เช่น

การที่จะต้องทำการบ้านให้เสร็จ การต้อง แ ป ร ง ฟั น ก่อนเข้านอน หรืออื่นๆ

8.ปกป้องลูกจากความผิดหวัง ความ เ จ็ บ ป ว ด

ความผิดหวัง ความทุกข์เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอแน่นอนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่อยากเห็นลูกของตัวเองผิดหวังและ
เ จ็ บ ป ว ด หลายคน พ ย า ย า มปกป้องลูก

ของตัวเองจากความรู้สึกนี้ซึ่งไม่เป็นผลดีใน ร ะ ย ะ ย า ว ของเด็กคนนั้นๆ วิธีที่เหมาะสมคือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวังแต่อยู่ข้างๆ พวกเขา คอยแนะนำและให้กำลังใจ

ในการจัดการกับความรู้สึก และปัญหาที่เกิดขึ้น

9.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกทุกอย่าง

รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูกพ่อแม่จำนวนมากอยากให้ลูกมีความสุขก็จะ พ ย า ย า ม สร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ แต่ในโลกของ

ความเป็นจริงความรู้สึกมีความสุข หรือ ความทุกข์ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆดังนั้นเราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตัวเองและ

ให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นแต่อย่างใด

10.ปกป้องไม่ให้ลูกได้ลองทำผิดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอยากมั่นใจว่า ทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเช่น พ ย า ย า ม ตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุกอย่างไปโรงเรียนครบเราควรฝึก

ให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดบ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนาและเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

11.ฝึกให้ลูกมีวินัยแต่ไม่กลัวต่อการถูกลงโทษ

การลงโทษ คือการที่เราทำโทษลูกของเราเมื่อพวกเขาทำผิดแต่การฝึกความมีระเบียบวินัยคือ ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัยที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคต

การฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยอาจทำได้โดยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่การลงโทษ การที่พวกเขาสามารถรู้ถึงผลที่

จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสียกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัวของพวกเขาเองเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เพราะความกลัวการถูกลงโทษ

12.หาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อยากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้นและดีขึ้นแต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเองได้ ฝ่ า ฟั น อุปสรรค และเรียนรู้การลงมือทำอะไร

บางอย่างให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13.สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เราให้สอนให้ลูกของเราเห็นคุณค่าของตัวเอง เรียนรู้ที่จะรักษาคุณค่านั้นๆ เอาไว้

….นี่แหละคะวิธีทั้ง 13 วิธีที่เราจะช่วยให้ลูกของเราโตขึ้นมาเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ว่าเจออุปสรรคใดๆ ในชีวิต ก็สามารถลุกขึ้นยืนและต่อสู้กับชีวิตได้อีกครั้ง

โดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไป

ขอขอบคุณ forlifeth

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 วิธีสร้างเสน่ห์ แบบไม่ง้อหน้าตา..ใครเห็นก็ต้องหลงไหล

เพิ่งจะผ่านพ้นวันวาเลนไทน์ไปหมาดๆ สาวๆคนไหนที่เบื่อวันแห่งความรักนี้บ้างคะ เพราะว่ามันดูเห…