Home ข้อคิด สอนลูกให้ใช้เงินเป็นด้วย 14 วิธีนี้..แล้วเขาจะมีอนาคตที่ ไม่ลำบาก

สอนลูกให้ใช้เงินเป็นด้วย 14 วิธีนี้..แล้วเขาจะมีอนาคตที่ ไม่ลำบาก

11 second read
0
0

1. เมื่อลูกเริ่มนับเลขเป็นให้เริ่มสอนลูกเรื่องเงินได้เลย

เตรียมพร้อมทักษะให้ลูกรู้จัก เรื่องเงินแบบง่าย ๆ เช่น ให้รู้ค่าว่าเหรียญ 1 – 5 – 10 บาท

มีหน้าตาต่างกันอย่างไร มีค่าต่างกันอย่างไร ทำไมเวลาจะ ซื้ อ ของถึงต้องใช้เงิน เป็นต้น

2. สอนลูกเรื่องเงินราวกับว่าเขาโตพอที่จะใช้เงินเป็นได้แล้ว

สอนให้ลูกรู้วิธีที่จะเก็บเงินอย่างไร และทำอย่างไร ให้เงินมีมูลค่างอกเลยขึ้นมา และ

สิ่งที่สำคัญคือการสอนให้รู้จักใช้เงินอย่างระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่ายหรือ ซื้ อ ของโดย

ไม่จำเป็นนั้นทำอย่างไร เพราะพฤติกรรมการใช้เงินของพ่อแม่นั้นมีผลต่อลูก

การใช้เงินของลูกในอนาคต เด็ก ๆ จะเรียนรู้และสังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำซ้ำบ่อย ๆ ได้ดี

3. สอนลูกให้เข้าใจถึงความแตกต่างในการใช้เงินระหว่าง “ความจำเป็น / ความต้องการ / ความอยาก”

หากลูกสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่าง 3 คำนี้ได้ จะเป็นพื้นฐานในการ

ตัดสินใจใช้จ่ายเงินที่ดีของเขาในอนาคต

4. สอนลูกเรื่องเงินให้รู้จัก “การตั้งเป้าหมาย + เรียนรู้คุณค่าของเงิน + การออม”

การสอนให้ลูกรู้จักตั้งเป้าหมาย ในระยะสั้น เช่น เมื่อลูกอยากได้ของเล่นก็ให้ลูก

ตั้งเป้าเพื่อ ที่จะเก็บเงิน ซื้ อ จั ก ร ย า น ด้วยตนเอง ไม่ใช่เมื่อลูกอยากได้แล้ว

พ่อแม่จะ ซื้ อ ให้ลูกทันทีหรือใช้วิธีร้องไห้ชักดิ้นชักงอจนพ่อแม่ต้องยอมใจ

ถ้าเป็นของที่ราคาสูง ก็ให้ตั้งเงื่อนไข ของระยะเวลาที่สะสมเงิน ได้เท่าไหร่

เมื่อครบกำหนดพ่อแม่จะช่วยออกเงินอีกครึ่งหนึ่งและต่อไปก็เริ่มให้ตั้งเป้าหมาย

ใ น ร  ะ ย ะ ย า ว มากขึ้น เพื่อให้ลูกเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบและวางแผน

จัดการการเงินด้วยตนเองเป็น

5. แนะนำลูกเรื่องการออมและการใช้จ่ายให้เป็น

สอนให้ลูกเข้าใจ เรื่องการออมเงินธนาคาร เช่น เมื่อลูกฝากเงินกับธนาคารสิ่งที่

ได้เพิ่มขึ้นมาคือ ด อ ก เ บี้ ย เงินออม เด็ก ๆ จะได้เห็นประโยชน์จากการออมและ

มีส่วนในการคิดคำนวณ ด อ ก เ บี้ ย ที่เขาจะได้ ที่สำคัญลูกจะได้เรียนรู้ว่าวางแผน

ออมเงินอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

6. ให้ค่าขนมมากพอที่ลูกจะทำมาเป็นเงินเก็บของเขา

เช่น ถ้าคิดจะให้ลูกใช้เงินค่าขนมวันละ 20 บาท ก็ควรให้เพิ่มอีก 5 บาท และ

สอนให้ลูกเก็บเงินกลับมาออมอย่างน้อยวันละ 5 บาท บอกกับลูกว่าทุก ๆ วันละ 5 บาท

เมื่อครบหนึ่งปี ลูกจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ และหากนำไปฝากธนาคารลูกจะ

มีเงินต้นรวม ด อ ก เ บี้ ย ทั้งหมดเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้ลูกได้ถึงประโยชน์

ของการออมมากขึ้น

7. พาลูกเปิดบัญชีธนาคาร

เมื่อเริ่มฝึกให้ลูกรู้จัก การออมตั้งแต่เด็ก เวลาที่ลูกจะขอเบิกเงินของเขา ไป ซื้ อ

ในสิ่งที่ต้องการ อย่าไปห้ามหรือกดดันลูกในการที่นำเงินออกไปใช้แต่ชี้ให้ลูก

เห็นเป้าหมายในเงินออมของเขา แล้วให้ลูกลองตัดสินใจใช้เงินด้วยตัวเอง

อย่าไปคิดที่จะให้ลูกทำตามความคิดของพ่อแม่ไปทุกอย่างนะคะ

เพราะลูกโตกว่าที่เราคิดไว้มากนะ

8. สร้างนิสัยการออมสอนให้ลูกจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

สอนให้ลูกทำบันทึกการออม แล้วสรุปบัญชีแบบง่าย ๆ ในตอนสิ้นเดือน แล้วอธิบาย

ให้ลูกดูว่าจำนวนเงิน ของลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลง จนครบปีแล้วมาสรุปจำนวนเงินกันอีกครั้ง

9. สอนลูกเรื่องค่าของเงิน

พาลูกไป ซื้ อ ของใช้ประจำบ้าน เพื่อให้ลูก ได้มีประสบการณ์ในการใช้จ่ายเงิน

ใช้โอกาสนี้สอนลูกเรื่องการ ซื้ อ ของใช้จำเป็นและสิ่งไหนที่ฟุ่มเฟือยการ

วางแผนก่อนการ ซื้ อ ของ การใช้คูปองลดราคา การเปรียบเทียบราคาของ

สอนลูกให้รู้ถึงวิธีตรวจสอบราคาและคุณภาพ วันหมดอายุของสินค้าก่อน ซื้ อ

10. ปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจใช้เงินในแบบของเขาเอง

ไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดลูกจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เงินของเขา โดยพ่อแม่

อาจให้คำแนะนำเบื้องต้น แนะให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียเมื่อลูกจะวางแผนหรือ

ล ง ทุ น ในจำนวนเงินที่มีของเขาเช่น การค้นหาข้อมูลให้ดีก่อน ซื้ อ

ของชิ้นใหญ่หรือราคาแพง การ ซื้ อ ในช่วงที่มีโปรโมชั่น หรือช่วงลดราคา

ให้คิดถึงการใช้เงินแบบมีเหตุผล

11. สอนให้ลูกรู้จักคำชวนเชื่อต่าง ๆ จากสื่อออนไลน์ โ ฆ ษ ณ า ในโทรทัศน์ ฯลฯ

สอนให้ลูกรู้ว่าแบบไหนคือ โ ฆ ษ ณ า ชวนเชื่อ แบบเกินจริงหรือเปล่า

เปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อกันมีราคาที่ต่างกันหรือเปล่า

ราคาแพงเกินจริงกว่าคุณภาพหรือตัวสินค้าไหม พ ย า ย า ม

อธิบายให้ลูกเห็นบ่อย ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส นั้นจะทำให้ลูกรู้จักใช้เงินเป็นมากขึ้น

12. เตือนให้ลูกเห็นผล ร้ า ย จากการกู้ยืมเงิน

ปัจจุบันมีแหล่งที่พร้อมจะให้ยืม เงินสดหรือการออกบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

ให้ใช้ได้อย่างง่ายดายโดยอาจจะเผลอใช้จ่ายออกไปไม่ทันได้คิดถึง ด อ ก เ บี้ ย

ที่ตามมาและจำนวนเงินที่ต้องคืน ควรสอนให้ลูกรู้จัก อั น ต ร า ย

ในเรื่องนี้ตั้งแต่เล็ก ๆ

13. สอนลูกก่อนเริ่มใช้บัตรเครดิต

จำเป็นต้องสอนนับ แต่วันที่ลูกโตขึ้น ให้ลูกเข้าใจถึงประโยชน์ และ

โทษของบัตรเครดิต ความจำเป็นในการใช้บัตรเครดิตใน ย า ม

ที่จำเป็นรู้จักวิธีใช้ วิธีคิด ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ด อ ก เ บี้ ย

ค่าปรับถ้าจ่ายไม่ทันกำหนด ฯลฯ รวมถึงวิธีป้องกันกลการโกง

บัตรเครดิตต่าง ๆ ให้ลูกด้วย

14. ใช้เวลาครอบครัวแสดงความคิดเห็นเรื่องของเงิน

ให้ลูกได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องการ ใช้เงินตัวเองในแต่ละวัน

หรือปัญหาเรื่องเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้ลูกแนะนำวิธี

การใช้จ่ายหรือแนะแนวทาง การเพิ่มจำนวนเงิน ให้มากขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ

ที่ลูกสามารถทำได้

ขอขอบคุณ t h.t h e a s i a n p a r e n t

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…