Home ข้อคิด สิ่งที่อยากบอกลูกชายลูกสาว ให้สิ่งเหล่านี้ได้เตือนสติ

สิ่งที่อยากบอกลูกชายลูกสาว ให้สิ่งเหล่านี้ได้เตือนสติ

8 second read
0
0

1. เวลาเจองานหนัก

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาส ในการเตรียมพร้อม สู่ความเป็นมืออาชีพ

2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

3. เวลาเจอความทุกข์หนัก

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิด ทักษะในการดำเนินชีวิต

4. เวลาเจอนายจอมละเมียด

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)

5. เวลาเจอคำตำหนิ

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

6. เวลาเจอคำนินทา

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่า เรายังคงเป็นคน ที่มีความหมาย

7. เวลาเจอความผิดหวัง

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

8. เวลาเจอความ ป่ ว ย ไข้

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษา สุ ข ภ า พ ให้ดี

9. เวลาเจอความพลัดพราก

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของการรู้จัก ยืนหยัดด้วยตัวเอง

10. เวลาเจอลูกหัวดื้อ

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาสทอง ของการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิต มีโอกาสพานพบ

12. เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พยานว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

13. เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตตาของชีวิต และสรรพสิ่ง

14. เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

15. เวลาเจอคน เ ล ว

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

16. เวลาเจอ อุ บั ติ เ ห ตุ

ให้บอกตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่าจงอย่าประมาท ซ้ำอีกเป็นอันขาด

17. เวลาเจอ ศั ต รู คอยกลั่นแกล้ง

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบ ที่ว่า ‘มารไม่มี บารมีไม่เกิด’

18. เวลาเจอ วิ ก ฤ ต

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์ สัจธรรม‘ในวิกฤตย่อมมีโอกาส’

19. เวลาเจอความจน

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาส ให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

20. เวลาเจอความ ต า ย

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ฉากสุดท้าย ที่จะทำให้ ชีวิตมีความสมบูรณ์

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 สิ่งที่ “คนประสบความสำเร็จในชีวิต” เขาไม่ทำกัน

เพื่อน ร้ า ย ๆ นอกจากตัวคุณเอง ที่ไม่ควรจะฉุดตัวเองลงต่ำแล้ว เพื่อนของคุณก็ไม่ควร จะทำแบบ…