Home ข้อคิด หลายคนไม่รู้ตัว 8 สาเหตุที่เราต้อง “เป็นหนี้”

หลายคนไม่รู้ตัว 8 สาเหตุที่เราต้อง “เป็นหนี้”

0 second read
0
0

1. เป็นหนี้เพราะว่าอย ากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการ ของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมีโปรโมชั่ น ผ่อน 0% 10 เดือน

ทั้งที่ความเป็นจริง ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริง ๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนย างรถยนต์เนื่องจากเสื่ อ ม สภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้ มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิตและไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระ ก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บัตรเครดิ ต ไปก่อนโดยชำระขั้นต่ำ

ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามี ดอกเบี้ยสูง และ จะเป็นภาระที่เพิ่มเติม มากขึ้นไปอีกในระยะย าวถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือน ก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อน ๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ

หากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริงๆ ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ดอกเบี้ยน้อยที่สุด และมีระยะเวลาการชำระเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงินสดโดยตรงจากบัตรเครดิ ต และการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ต้องพย าย ามหาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้ว อาจจะมีทัศนคติต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้ ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดที่ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่าย เมื่อเห็นของที่ชอบก็สามารถซื้อได้โดยไม่ลังเล

เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อย ๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไป อย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง ยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิตก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใด เพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจเวลาใช้เงินซื้อสิ่งของต่าง ๆ

5. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้ว แต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย

หนี้ลักษณะนี้ ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้ สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจที่จะลงทุนให้แน่ชัดก่อน ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุน และผลกำไรตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สินไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ

กรณีนี้ถ้ากู้เงินจากธนาคาร ก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6. เป็นหนี้จากการค้ำประกั น ให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอย ากช่วยเหลือผู้อื่น หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกั น เงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกั น นั่นเอง

การไม่รับค้ำประกั น หนี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จากการพ นั น

มีคนจำนวนมาก ที่หลงมัว เ ม า กับการพ นั น ทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้ได้มากเพราะง่ายต่อการพ นั น ด้วยเงินเดิมพันสูง

หนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของอบ าย มุขที่จะนำไปสู่ความ เสื่ อ ม อย่างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเลี่ยง ทุกกรณีจึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการพ นั น ได้

8. เป็นหนี้จากความประ ม า ท

ตัวอย่าง ที่เห็นชัด คือกรณีการทำประกั น ภัย รถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท

หากไม่มีประกั น ภัยไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเอง การเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควรที่จะมีประกั น ภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย

เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเสี่ ย ง ทางการเงินได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี หรือค่า รั ก ษ า พย าบาลทั้งตนเองและคู่กรณี โดยมีวงเงินจากบริษัทประกั น ภัยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเอง

เมื่อได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตุ ที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย แต่ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย ากมาก

เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูง และถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงินจากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง แต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ในการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลังโดยเป็นเหตุผล ที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอขอบคุณ Wealthi

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

3 วิธีเดินออกมาจาก “กองหนี้” ถ้าไม่เริ่มทำวันนี้..คุณจะทำวันไหน

เรามีหนี้ ควรชำระให้ครบทั้งหมด แต่ไม่ควรนำเงินที่หาได้มาชำระหนี้ทั้งหมด สุดท้ายแล้วเราจะมี…