Home ข้อคิด หัวหน้าควรรู้..ลูกน้องก็ควรดูไว้ “แนวคิดการบริหารคน”

หัวหน้าควรรู้..ลูกน้องก็ควรดูไว้ “แนวคิดการบริหารคน”

7 second read
0
0

เป็นหัวหน้าคน… ทิ้งอะไรทิ้งได้ แต่อย่าทิ้งลูกน้อง ต่อให้ แ ย่ ก็ต้อง พ ย า ย า ม

ช่วยเขาให้ถึงที่สุดก่อน…!!แต่ลูกน้องก็มี แ ย่ ๆ อยู่หลายประเภท ต้องแยกแยะ

ให้ออก เช่น…

1. ความรู้น้อย แต่มีความ พ ย า ย า ม มาก

2. ความรู้มาก แต่มีความ พ ย า ย า ม น้อย

3. ความรู้น้อย และไม่ พ ย า ย า ม…!!

แบบที่ 1 ต้องสอนเขา ชี้นำแนวทาง ที่ถูกต้องให้เขาให้ความรู้เขาเป็นพี่เลี้ยงเขา

ประเมินผลและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

แบบที่ 2 ต้องเข้าไปคุยทั้ง เรื่องงาน และ เรื่องส่วนตัว รวมถึงเรื่องอนาคตของเขา

ให้เกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้ว พ ย า ย า ม เรียนรู้ทำความเข้าใจเขา

แล้วค่อยจูงใจเขาด้วยเป้าหมายงาน และ เป้าหมายชีวิต

แบบที่ 3 ช่วยเท่าที่ช่วยได้ แล้ว…ปล่อยให้ธรรมชาติคัดสรรท้ายที่สุดถ้าเขา

ไม่ปรับตัวเพื่อนๆ ในสังคมการทำงานจะเป็นคน ล ง โ ท ษ เขาเอง

ฝากไว้สำหรับลูกน้อง…!! การดูคนในสังคมการทำงาน ถ้าอยากรู้ว่าหัวหน้าหรือ เจ้านาย

คนนั้นเป็นคนอย่างไรให้ดูจากพฤติกรรม ที่เขาทำกับลูกน้องหรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา

ไม่ใช่ดูสิ่งที่เขาแสดงออกต่อผู้ที่สูงกว่าคนบางคนคลานเข่าเข้าหาหัวหน้า แต่… เดิน

กระทืบเท้าเข้าหาคนเป็นลูกน้อง…!! “หลักการเลือกใช้คน” ที่ผู้นำและเพื่อนร่วมงาน

ต้องเข้าใจ และ นำไปปรับใช้ในการทำงานปรัชญาหลักการบริหารคนที่มีประโยชน์

สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ที่กำลังประสบปัญหา ในเรื่องของการให้ลูกน้องทำงานได้

อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนักหลักการที่ว่านี้ มีชื่อเรียกกันอย่างภาษาบ้านๆ

ว่าหลักการ “ เ สื อ – ค ว า ย – สุ นั ข ”

– ถ้าคุณจะจ้าง “ เ สื อ ” คุณต้องมีพื้นที่ให้เค้า แล้วปล่อยเค้าไป ล่ า เ ห ยื่ อ มาให้

ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี…เพราะ พวกเค้าคือ นั ก ล่ า

– ถ้าคุณจะจ้าง “ ค ว า ย ” คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พออิ่ม เมื่ออิ่มท้องแล้วจะมีแรง

ในการทำงานต้องบังคับแล้วใช้ไถนา… เพราะ พวกเค้าอึดแต่ต้องชักจูง

– ถ้าคุณจะจ้าง “ ห ม า ” คุณต้องให้ อ า ห า ร ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้าน

ใช้ให้ เ ห่ า…เพราะพวกเค้า ภักดี ประจบ จับผิด และ ชอบ เ ลี ย ป า ก นายคนไม่เข้าใจ

จะใช้ เ สื อ เ ยี่ ย ง ค ว า ย จะใช้ ค ว า ย  เ ยี่ ย ง ห ม า จะใช้ ห ม า เ ยี่ ย ง เ สื อ

เ สื อ ไม่ เ ลี ย ป า ก น า ย ไม่ประจบและไม่ไถนา มักมีวิธีแนวทางในการทำงาน

ในแบบของตนเอง ถ้าคุณไม่แข็งพอ คุณก็คุมเสือไม่อยู่ ค ว า ย คิดเองไม่ได้และ

เฝ้าบ้านไม่เป็น แต่ถนัดทำงานที่ต้องใช้ความอึด และ จูงใจได้ง่าย ห ม า เก่งแต่เห่า

เลี้ยงไว้ให้ระวังหลังพอได้ เพราะ ไม่ ล่ า เ ห ยื่ อ แต่ชอบ เ ลี ย ปากนายเหมาะ

เอาไว้สำหรับเป็นคนใกล้ตัวเพราะเขาจะแคร์ ความรู้สึกเจ้านายเป็นหลัก

การที่หัวหน้าใช้คนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของพวกเขาและการเป็นคนที่

เข้าใจธรรมชาติของเพื่อนร่วงงาน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในการทำงาน

ร่วมกันเป็นทีมถือได้ว่า เป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ขอขอบคุณ b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…