Home ข้อคิด หัวหน้าจำไว้ 10 คำพูดนี้ “ไม่ควรใช้กับลูกน้อง” มันดูไม่น่านับถือ!!

หัวหน้าจำไว้ 10 คำพูดนี้ “ไม่ควรใช้กับลูกน้อง” มันดูไม่น่านับถือ!!

6 second read
0
0

การเป็นผู้นำที่ดี บางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่ง ของหัวหน้างานไม่สามารถนำมาจูงใจหรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงาม และมีความคิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อย

ยกเว้นบุคคลคนนั้นมีทักษะในการสื่อสาร ที่ดี รู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยง การพูดในเชิงลบและควรรู้ว่ามีประโยคใดบ้างที่ลูกน้องไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม” ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้าม สำหรับคนเป็นหัวหน้าแม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ

แต่ก็บ่งบอกได้ว่าคุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจขาดการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ” เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริงผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่งไปให้คนที่เหมาะสมกว่า

เช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญและอยากให้คุณช่วย”

3. “ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้” คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อใจในความสามารถ

ของผู้ใต้บังคับบัญชาและจะยิ่ง เ ล ว ร้ า ย หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3 เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลน

และไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4. “เรื่องของคุณ” เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน

เพราะเป็นการสื่อสารที่ขาดบรรยากาศของความเป็นมิตร

5. “ก็ไม่รู้สินะ” ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่าคนพูดไม่สนใจไม่แคร์

และไม่ใส่ใจ ทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

6. “บอกไม่เคยเชื่อ” หรือ “เตือนไม่เคยฟัง” เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก เช่น “ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็คงจะดี”

หรือ “ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน ครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง” เป็นคำพูดที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง แม้จะฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไร

แต่ก็แฝงความดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้ในคำพูดนั้นด้วย

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า” เป็นคำพูดของหัวหน้างานที่ไม่ควรพูดกับลูกน้อง

หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อมั่นในความสามารถ

และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก” เป็นคำพูดเชิงลบที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงและเลือกใช้คำอื่นแทน

เช่น “พยายามทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ “เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด” การทำงานย่อมเกิด ความผิดพลาดได้ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้และเลือกใช้คำพูด

ที่เป็นการถนอมน้ำใจหรือเลือกที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า งานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใด

คำพูดของคน เปรียบเสมือนใบ มี ด ที่แหลมคมใช้ดีก็เป็นประโยชน์

การบริหารงานก็เช่นเดียวกัน หัวหน้างานที่ดีควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวก

เพราะนอกจากได้ใจลูกน้องแล้วยังจะได้มิตรภาพที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ขอขอบคุณ p e o p l e p l u s

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าเพิ่งติดหรู ถ้ายังเก็บเงินไม่เป็น

กับพนักงานบางคน เพราะอะไรคนที่มีเงินเดือนเท่ากันเขาถึงมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง…