Home ข้อคิด หัวหน้าต้องรู้ สาเหตุที่ลูกน้องไม่เคารพ

หัวหน้าต้องรู้ สาเหตุที่ลูกน้องไม่เคารพ

7 second read
0
0

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำเอาเจ้านายหรือหัวหน้างาน ป ว ด หัวไปตาม ๆ กันก็คือลูกน้อง

ไม่เชื่อฟังหรือลูกน้องไม่เคารพ เพราะนอกจากจะทำให้การทำงานยากขึ้นแล้วอาจจะ

มีปัญหาอื่น ๆ ตามมาด้วย ใครกำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้ตามไปดูสาเหตุและวิธีแก้ไข

ปัญหานี้กันครับ

ทำไมลูกน้องไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง ?

ปัญหาเรื่องลูกน้องไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง หรือไม่เข้าใจหัวหน้า มาจากต้นตอปัญหา

เรื่องของการสื่อ ส า ร ระหว่างทีม หากลูกน้องไม่พร้อมที่จะพูดคุยแบบตรงไปตรงมา

ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของลูกน้อง เช่นจากการใช้อารมณ์หรือจากคำพูดในการ

สื่ อ ส า ร และดำเนินการแก้ไขตามความเป็นจริงปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาโลกแตก

ของทุกที่ เพราะอย่าว่าแต่ในโลกธุรกิจเลยในสังคมทั่วไปก็มีปัญหาของคนรุ่นใหม่

และคนรุ่นเก่าที่ไม่เข้าใจกันอยู่เสมออยู่แล้วสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกว่าในการแก้

ปัญหาก็คือการดู ‘เจตนา’ ว่าการไม่เคารพและไม่เชื่อฟังมาจากเจตนาในการต่อต้าน

หรือเป็นแค่ผลเสียของการมีความคิดที่หลากหลายในองค์กร

ลองพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ดูครับ

1.เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ : ไม่ว่าลูกน้องจะเสนอไอเดียอะไรมาก็ไม่เคยรับฟัง

กุมอำนาจไว้ที่ตัวเองคนเดียว ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีหน้าที่ทำตามคำสั่งเท่านั้น

2.ขาดความน่าเชื่อถือ :เช่น ไม่ทำตามคำพูด ไม่ตรงต่อเวลา ไม่มีความมั่นใจ

บางอย่างอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็มีส่วนทำให้ภาพลักษณ์ของหัวหน้าจาก

ความน่าเชื่อถือได้เช่นกัน

3.ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดี : มีการติดต่อกันเฉพาะเรื่องงานขาดการ สื่ อ ส า ร ที่ดี

ทำให้บางครั้งเกิดความเข้าใจผิดกัน หรือ

4.ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล : เมื่อลูกน้องทำพลาดก็แสดงอาการโมโหหงุดหงิด

รวมไปถึงใช้ถ้อยคำ รุ น แ ร ง หรือ ห ย า บ ค า ย

5.ไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน : เช่น ตำหนิความผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่นไม่เคย

ฟังความคิดเห็นหรือไอเดียจากพวกเขา

6.ไม่เคยใส่ใจเรื่องส่วนตัว : เพราะมุ่งแต่ทำงานให้สำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่

เคยสนใจหรือเอาใจใส่ความรู้สึกของผู้ร่วมงานคนอื่นเลย

7.ไม่รู้จักจุดแข็ง-จุดอ่อนของคนในทีม : ทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพของ

แต่ละคนออกมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพหรือใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน

8.ไม่เคยขอโทษหรือขอบคุณ : เช่น เมื่อสั่งงานผิดพลาดก็ไม่เคยขอโทษ

ซ้ำ ร้ า ย อาจจะโยนความผิดนั้นไปให้ลูกน้องรวมไปถึงไม่เคยรู้สึกขอบคุณ

ผู้ร่วมงานที่ช่วยกันทำให้งานสำเร็จ

ลูกน้องไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง จะแก้อย่างไรดี ?

1. รักษาระยะห่าง

สาเหตุก็คือระหว่างคุณกับลูกน้องมีความสนิทสนมกันเกินไปเช่น รู้เรื่องส่วน

ตัวกันและกัน ไปสังสรรค์ด้วยกันบ่อย ๆ หลังเลิกงานหากเจอคนที่สามารถ

แยกแยะระหว่างเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวได้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าหากเป็นคน

ที่เห็นคุณเป็นเพื่อนเล่นตลอดเวลาควรเริ่มรักษาระยะห่างกับเขาให้มากขึ้น

ลดการพูดคุยเรื่องส่วนตัวให้น้อยลงหากมีโอกาสก็ลองคุยกันตรง ๆ

น่าจะเข้าใจกันมากขึ้น

2. เข้าหาคนในทีมให้มากขึ้น

ในทางตรงกันข้ามหัวหน้าบางคนอาจจะมีระยะห่างกบลูกน้องมากเกินไปเช่น

พูดคุยกันเฉพาะเรื่องงาน หรือหัวหน้าเป็นฝ่ายสั่งให้ทำตามอย่างเดียวลอง

เข้าหาพวกเขาให้มากขึ้น โดยการชวนคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องงานหรือ

แสดงความเอาใจใส่คนทำงาน เช่น ลองชวนคุยเรื่องความสนใจความคิดเห็นต่าง ๆ

ซึ่งจุดนี้อาจจะเกิดเป็นไอเดียใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนางานได้อีกด้วย

3. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ถือเป็นอีกหนึ่งสกิลที่คนเป็นผู้นำควรมีในยุคนี้ เพราะคนทำงานมีความรู้สึกนึกคิด

บางวันอาจจะต้องจัดการงานเยอะหรือเจอปัญหามากมาย ที่ทำให้เกิดความ

กดดันหรือความ เ ค รี ย ด และส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงหรือ

มีความจำเป็นที่จะต้องลาด้วยเหตุผลส่วนตัว ควรถามไถ่เหตุผลที่มาที่ไปยื่น

มือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา แทนการจับผิดหรือดุด่าว่ากล่าว

4. ลดบทบาทความสำคัญ

หากเจอลูกน้องอีโก้สูง ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่ง หรือสั่งงานไปแล้วไม่ค่อยทำตาม

หลังจากนี้ค่อย ๆ ลดบทบาทในทีมของเขาให้น้อยลง เช่น ไม่มอบหมายงานสำคัญ ๆ

หรือโปรเจกต์ใหญ่ ๆ ให้ทำ แต่ให้เขารับผิดชอบงานง่าย ๆ หรืองานเล็ก

งานน้อยให้เขาพอมีผลงานบ้าง

5. ไม่แทรกแซงงาน

หากมอบหมายงานให้ลูกน้องทำแล้ว ก็ควรไว้ใจให้พวกเขาได้รับผิดชอบและ

คุณก็คอยดูและอยู่ห่าง ๆ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ระหว่างนี้อาจจะลองถามไถ่

เป็นระยะเผื่อพวกเขากำลังมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ

6. เปิดใจรับฟังความคิดเห็น

นอกจากนี้หัวหน้าควรเปิดใจรับฟังฟีดแบ็กในการทำงาน ปัญหาหรือความคิดเห็น

ของพวกเขา ไม่ยึดเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เพียงอย่างเดียวและหากมีการ

พูดคุยกัน ควรปล่อยให้พวกเขาพูดให้จบก่อนไม่ควรพูดแทรกหรือแย้งในทันที

เพราะพวกเขาอาจจะมองว่าคุณปิดกั้นหรือไม่ยอมรับฟังได้ ที่สำคัญควรแสดง

ความเอาใจใส่หรือห่วงใยพวกเขาจากใจจริง ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง การแสดงออก

สีหน้า น้ำเสียง และคำพูด

7. ไม่ตัดสินคนอื่น

หลายครั้งอาจจะพบว่า ผู้ที่เป็นหัวหน้ามีการวิพากษ์วิจารณ์งานของลูกน้อง

อย่าง รุ น แ ร งและบางครั้งอาจมีการใช้ คำ ห ย า บ ค า ย นอกจากจะทำให้

ลูกน้องไม่ฟังแล้วอาจจะทำให้ความสัมพันธ์และ บ ร ร ย า ก า ศ การทำงาน

แ ย่ ลงไปด้วย ซึ่งอย่าลืมว่าประสบการณ์การทำงาน มุมมอง และความคิดของ

แต่ละคนนั้นแตกต่างกันคงจะดีกว่าหากทำความรู้จักลักษณะนิสัยของ

คนในทีมและเข้าด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละคน

8. ยอมรับความผิดพลาดบ้าง

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ต้องการให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ แต่อย่าลืมว่ามีหลาย

ปัจจัยที่เกินการควบคุม บางครั้งคนในทีมก็มีการทำผิดพลาดกันบ้างการดุด่า

หรือกล่าวโทษคนรับผิดชอบอาจทำให้มุมมองที่พวกเขามีต่อเราเปลี่ยนไปและ

ฟังเราน้อยลงคงจะดีกว่าหากหลังจากช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้ว ตัวหัวหน้าเองก็

ควรกลับมาทบทวนด้วยเช่นกัน เช่น เราวางแผนงานมาดีหรือยังให้งานยากเกินไป

หรือเปล่า เวลาในการทำงานน้อยเกินไปหรือไม่ พร้อมกับหาทางป้องกันไปด้วย

9. ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม

ไม่ว่าจะเป็นคนเก่า คนใหม่ หรือคนสนิท ในเวลางานก็ควรปฏิบัติกับทุกคนอย่าง

เท่าเทียมและให้ความยุติธรรมกับทุกคน ไม่ลำเอียงเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่ง

สามารถตักเตือนและสั่งได้ทุกคนเหมือนกัน ที่สำคัญควรปฏิบัติแบบเดียวกัน

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่นำเรื่องส่วนตัวของลูกน้องไปพูดต่อ

10. ให้พวกเขาตัดสินใจงานเองบ้าง

ในฐานะหัวหน้าไม่ควรกุมอำนาจทั้งหมดไว้คนเดียว ควรปล่อยให้ลูกน้องหรือ

คนในทีมมีอำนาจในการตัดสินใจงานเองบ้าง ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะผิดหรือถูก

แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นการกระทำที่ผิดพลาดก็ควรให้กำลังใจและกันรับผิดชอบ

ดีกว่าคอยคำสั่งคุณเพียงฝ่ายเดียว

11. พูดคุยด้วยเหตุผล

หลายครั้งที่ลูกน้องไม่ยอมทำตามคำสั่งเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำหรือจำเป็น

ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นในการสั่งงานควรอธิบายถึงความสำคัญหรือเหตุผล

ที่จำเป็นต้องให้พวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งด้วยจะดีกว่า

12. แสดงความเป็นผู้นำที่ดี

สาเหตุหนึ่งที่ลูกน้องไม่เชื่อฟังเพราะขาดความเชื่อมั่นเช่น เห็นว่าหัวหน้ามี

ประสบการณ์หรือมีอายุน้อยกว่าดังนั้นควรให้เวลาพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำให้

พวกเขารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นด้วยการให้คำแนะนำที่ดี เป็นหัวหน้าที่

พวกเขาเชื่อใจได้สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องหากลูกน้องไม่ให้ความเคารพ เชื่อฟัง

หรือทำตามคำสั่งก็ไม่ควรแสดงอาการโมโหหงุดหงิดหรือด่าทอ เพราะจะยิ่ง

ทำให้ปัญหา แ ย่ ลงแต่จะดีกว่าหากแสดงออกอย่างเหมาะสมพร้อมลอง

นำวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับคนในทีม

ที่มา : t h a i w i n n e r

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…