Home ข้อคิด หัวหน้าแบบนี้ไง ที่ทำให้ลูกน้องไม่อยากทำงานด้วย (อยากให้หัวหน้าได้อ่าน)

หัวหน้าแบบนี้ไง ที่ทำให้ลูกน้องไม่อยากทำงานด้วย (อยากให้หัวหน้าได้อ่าน)

4 second read
0
0

สำหรับในองค์กร ก็จะมีบุคคลากร ที่หลากหลาย ความรับผิดชอบที่ต่างกัน มีทั้ง ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกน้อง เป็นต้น ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในองค์กร

ซึ่งหลายคนก็จะมีบุคคลิก และนิสัยที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เดี่ยวผมจะมานำเสนอ บทบาทของหัวหน้างาน แบบไหนบ้างที่ลูกน้องไม่อยากจะพบเจอเลย ในชีวิตการทำงาน

1. หัวหน้าประเภทถูกต้องเสมอ หรือ เ ผ ด็ จ ก า ร

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะมีความเป็น เ ผ ด็ จ ก า ร สูง คิดว่าตัวเองสูงส่ง ยิ่งใหญ่ มักจะชอบพูดเสียงดังโวยวาย ทุกคนจะต้องเชื่อฟัง เสมอ ทำตามคำสั่งทุกอย่างไม่สามารถออกความคิดเห็นได้ทำอะไรก็ไม่เคยผิด

ไม่เคยทำผิดพลาดแม้หากทำผิดพลาด ก็จะทำเป็นโวยวาย กลบเกลื่อนความผิดตัวเอง บางทีก็โยนความผิดให้กับลูกน้องตัวเอง หลบเลี่ยงความผิดไปเรื่อยๆ และหากทำบ่อยๆ ครั้ง ก็จะทำให้ คนอื่นๆ รั ง เ กี ย จ ได้

2. หัวหน้างานที่ไม่มีความสามารถ ในสายงานที่ทำอยู่

ในแต่ละองกรค์ ก็จะมีหัวหน้างาน ประเภทนี้ ปะปนอยู่บ้าง ถือว่าเป็นส่วนน้อยครับ แต่ก็มีอยู่ ถามว่าทำไมถึงมีได้คำตอบก็คือ มีหลายเหตุผลครับ เช่น อาจจะพึ่งย้ายงานมาใหม่ จากที่อื่นอาจจะพึ่งโดนย้ายมาจากแผนกอื่น เป็นต้นครับ

ซึ่งหัวหน้างานประเภทนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลา ในการศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆ พอสมควรซึ่งหากไม่สามารถพัฒนา ปรับปรุง ตัวเองได้ หัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะตกไปเป็นภาระให้กับลูกน้องได้ครับผม

3. หัวหน้างานที่ทำอะไรไม่เป็นเลย ชอบสบาย

ไม่น่าเชื่อ เลยใช่ไหมครับว่าจะมีหัวหน้างานประเภทนี้อยู่ ในเมื่อทำอะไรไม่เป็นเลย ทำไมได้ขึ้นไป เป็นหัวหน้างานได้ จริงๆแล้ว ในชีวิตจริงๆ แต่ละองกรค์ ก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้ ปะปนอยู่บ้างแต่ก็มีไม่มากเช่นกันครับหัวหน้าประเภทนี้ มักจะเป็นคนที่มีเส้นสาย หรือพูดเก่ง นำเสนอผลงานเก่ง

หรืออาจจะเป็นคนเก่าแก่ ที่อยู่ในองค์กรมานานมาก เป็นต้นส่วนมากหัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะสั่งลูกน้องอย่างเดียวไม่มีคำแนะนำใดๆ ให้ลูกน้องไม่มีการพัฒนาลูกน้อง หากเกิดความผิดพลาดขึ้น มักจะโทษลูกน้อง เป็นอันดับแรกเสมอ

4. หัวหน้างานที่ไม่มีความจริงใจ ชอบพูดกลับไปกลับมา

หัวหน้างานประเภทนี้ เป็นประเภทที่ คบไม่ได้มากที่สุด เนื่องจากว่าไม่มีความจริงใจ เอาตัวเองรอดเสมอ ลื่นเป็นปลาไหล พูดกับผู้บริหารแบบหนึ่ง พูดกับลูกน้องอีกแบบหนึ่งหรือพูดกับใครก็จะเอาดีเข้าตัวเองอยู่เสมอ

พูดกลับไปกลับมา เอาดีเข้าตัวเองต่อหน้าพูดกับเราแสนดี เป็นคนที่ดีเลิศ แต่ลับหลังไปใส่ ร้ า ย เรากับคนอื่น เป็นคน ร้ า ย กาจมาก ตัวเองต้องเป็นผู้ที่ดีที่สุด เสมอไม่เคยทำผิดพลาด เพราะมักจะโยนความผิดพลาดให้คนอื่นเสมอๆ

5. หัวหน้างานที่ชอบจับผิดลูกน้องตัวเอง

เอาจริงๆ แล้ว หัวหน้างานประเภทนี้ก็จะออกแนว โ ร ค จิ ต นิดๆ นะครับ เนื่องจากว่า วันๆ จะไม่ชอบทำงานของตัวเอง มักจะชอบเดินจับผิดลูกน้อง ตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีอาจจะลามไปจับผิดคนอื่นๆ นอกหน่วยงานตัวเองก็มีซึ่งทำให้ลูกน้องเกิดความกดดัน ในการทำงานมีความ เ ค รี ย ด ในการทำงานขึ้น

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะมองคนอื่นผิดเสมอ ไม่มีการสนับสนุนทีมงานชอบ เ ห ยี ย บ หั ว ลูกน้องตัวเอง เพื่อดันให้ตัวเองได้มีผลงาน และได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป

6. หัวหน้างานที่ไม่มีความเกรงใจลูกน้อง

หัวหน้างานประเภทนี้ มักคิดว่า ลูกน้องตัวเอง ต้องทำตามตัวเองเสมอ มองลูกน้องตัวเองเป็นทาสรับใช้ ใช้ทำทุกอย่าง โดยไม่มีความเกรงใจ

เช่น ใช้ไปซื้อกาแฟ ใช้ไปหยิบของ ใช้ไปทำธุระส่วนตัวของตัวเอง หรือบางทีชอบโทรตามงาน ตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยไม่มองถึง สิทธิส่วนบุคคลเลย

7. หัวหน้างานที่ชอบทำงานเอาดีเข้าตัวเอง เห็นแก่ตัว

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะชอบเอาผลงาน ของลูกน้องตัวเอง ไปนำเสนอผู้บริหาร แล้วบอกผู้บริหารว่าเป็นคนคิด และสั่งให้ลูกน้องทำตาม โดยที่ตรงส่วนที่ดีก็จะพูดเอาดีเข้าตัวเอง

ส่วนที่เกิดความผิดพลาดก็มักจะชอบพูดว่าลูกน้อง ผมไม่ยอมทำตามที่แนะนำ ไปทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เป็นต้น หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะได้เลื่อนตำแหน่ง และเจริญก้าวหน้าที่เร็วกว่าคนอื่นๆ

8. หัวหน้างานที่มีความไม่ดีหลายๆประเภทอยู่รวมกัน

หัวหน้างานประเภทนี้ เป็นประเภทที่ ร้ า ย แรงที่สุด ซึ่งในชีวิตก็จะมีหัวหน้างาน ประเภทนี้ อยู่จริงๆ ซึ่งมักจะทำให้ผู้ที่ทำงานร่วมด้วยเกิดความเอือมละอา เบื่อหน่าย บางคนอาจจะอยากหนีไปให้พ้นๆไม่อยากตื่นเช้ามาที่ทำงานเลยก็มี

ถ้าหากต้องทน อยู่กับคนประเภทนี้ต้องทนเสีย สุ ข ภ า พ จิ ต ก็อาจจะต้องมองหาสิ่งที่ดีกว่า ต่อไป บางทีอาจจะต้องย้ายที่ทำงานหนีเลย ก็มีสำหรับใคร ที่เป็นหัวหน้างานอยู่ตอนนี้ หากคิดว่าตัวเอง ตรงกับข้อใดบ้าง ก็พยายามปรับปรุงตัวเอง เพื่อให้ องค์กรมีความน่าอยู่

ลูกน้องมีความสุขในการทำงานมากขึ้นส่วนตอนนี้ใครที่เป็นลูกน้องอยู่ อนาคตต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน รู้ว่าอะไร ที่ทำให้การทำงานไม่มีความสุขพอขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเอง แล้วก็ไม่ทำนะครับ ส่วนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนไหน เคยมีประสบการณ์ที่เคยพบเจอ หัวหน้างานแบบไหนมาบ้าง รบกวน แ ช ร์ ประสบการณ์ลงที่ใต้นี้ได้เลยนะครับ

ยังไงช่วงนี้ เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้น ภาวะ โ ร ค ร ะ บ า ด ก็ยังไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆ ทุกๆ ท่านก็ต้องอดทน กันต่อไปเกาะงาน ตัวเองไว้ให้แน่นๆ กันนะครับ บางทีการเจอหัวหน้างานแบบ แ ย่ ๆอาจจะเป็นการ สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเรา แข็งแกร่งมากขึ้น ให้สามารถทน

และทำงานได้ในทุกๆ สภาวะแต่ ถ้าหากมัน แ ย่ มากๆจริงๆ แล้วยังพอมีช่องทาง ในการเดินต่อ ก็อย่าไปทนให้เสีย สุ ข ภ า พ จิตต่อไปเลยนะครับ มองหาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข ในการทำงานสิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นเช้ามาทำงานในทุกๆ วันครับผม

ขอขอบคุณ a r t i c l e

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 สิ่งที่ “คนประสบความสำเร็จในชีวิต” เขาไม่ทำกัน

เพื่อน ร้ า ย ๆ นอกจากตัวคุณเอง ที่ไม่ควรจะฉุดตัวเองลงต่ำแล้ว เพื่อนของคุณก็ไม่ควร จะทำแบบ…