Home ข้อคิด หัวหน้า 10 ประเภท ที่ลูกน้องไม่ชอบมาก (รู้แล้ว..ควรแก้ไข)

หัวหน้า 10 ประเภท ที่ลูกน้องไม่ชอบมาก (รู้แล้ว..ควรแก้ไข)

11 second read
0
0

1. หัวหน้าตาชั่งเอียง ไม่ยุติธรรม มีอคติ เลือกรักลูกน้องบางคนชังลูกน้องบางคน

ใช้มาตรฐานที่แตกต่างในการบริหารจัดการทีม

2. หัวหน้าหุ่นยนต์ ไร้หัวใจ ออกคำสั่ง เผด็จการ และใช้งานเหมือนลูกน้อง

เป็น ท า ส ทำตัวเป็นนาย ไม่เป็นผู้นำ ไม่เคยชม มีแต่ติลูกน้องเท่านั้น

3. หัวหน้าขาดจรรยาบรรณ ประพฤติตนไม่ดีไม่น่าเคารพ ด่าทอ พูดคำหยาบ

ไม่รักษาสัญญา อาจรวมถึงกรณีที่สั่งให้ลูกน้องทำงานนอกกฎและให้ทำ

ในสิ่งที่เอื้อประโยชน์กับตัวเองไม่ใช่องค์กร

4. หัวหน้าขาดวุฒิภาวะ อารมณ์ไม่มั่นคง เจ้าอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยว ร้ า ย หรือ

เจ้าคิดเจ้าแค้น อ่อนไหวเกินปรกติ

5. หัวหน้าที่รู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของตัวเองมักชอบเอาดีเข้าตัว

และโยนความผิดให้ลูกน้อง ไม่สอนงาน ไม่พัฒนาเพราะกลัวลูกน้องมาแทนที่ได้

บางรายอาจทำให้ทีมมีปัญหากันเพื่อแบ่งแยกในการปกครองลูกน้อง

(divide and conquer)

6. หัวหน้าที่ไม่ไว้ใจลูกน้อง ชอบล้วงลูกบริหารจัดการในรายละเอียด

จนลูกน้องไม่มีอิสระในการคิดการจัดการ

7. หัวหน้าที่ไม่ สื่ อ ส า ร ไม่พูด ไม่มอบหมายงานอย่างชัดเจน

รวมถึงไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องไม่พูดคุยเรื่องการประเมินผล

อาจเกิดจากกรณีที่ขาดทักษะการสื่อ ส า ร หรือไม่กล้าเผชิญหน้า

8. หัวหน้าที่ไม่เคารพเวลา บางรายโทรหาลูกน้องเช้า กลางวัน เย็น

ไม่เว้นวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ หรือแม้วันที่ลูกน้องลาพักร้อน

โดยส่วนใหญ่มักไม่ได้เป็นเรื่องงานสำคัญที่ต้องติดต่อลูกน้องเดี๋ยวนั้น

แต่เป็นเพราะตนเองว่างจึงคาดหวังว่าลูกน้องจะต้องว่างคุยด้วย

9. หัวหน้าที่ขาดความสามารถ ขาดความรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดการตัดสินใจหรือตัดสินใจช้า

ไม่ช่วยลูกน้องแก้ปัญหา

10. หัวหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่ชอบทำงาน และให้ลูกน้องทำงานแทน

10 แบบนี้เป็นเพียงกรณีตัวอย่างที่ได้พบเห็นบ่อยๆ ในองค์กรใดก็ตาม

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานที่มีหัวหน้าแบบดังกล่าวก็มักประสบปัญหา

คนลาออกสูงหรือลูกน้องขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ในกรณีที่ รุ น แ ร ง มาก

และไม่ได้รับการแก้ไขผลที่ตามมาในที่สุดก็คือหน่วยงานนั้นจะขาดกำลังคน

ทีมงานแตกแยก ผลงานไม่ดีและต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานทางใดทางหนึ่ง

ในที่สุดแถมยังมีผลการศึกษาด้วยว่า คนตัดสินใจเข้าทำงานเพราะตัวองค์กร/

เนื้องาน/เงินดือนที่พอใจแต่ออกจากงาน เพราะหัวหน้าไม่ดี/รับหัวหน้า

ไม่ได้ลองนึกย้อนถึงตัวเองดูท่านใดเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องไม่เคยกล่าวขอบคุณ(อย่างจริงใจ)

เลยคงต้องลองตรวจสอบตัวเองว่าเข้าข่ายลักษณะที่ลูกน้องไม่ปลื้ม (สุดๆ) ดังกล่าวหรือไม่

หากสะท้อนภาพตัวเองไม่ชัด คำแนะนำคือขอให้ฟังให้มากและฟังให้ดีท่าน

อาจขอข้อมูลย้อนกลับจากลูกน้องเอง โดยเมื่อฟังข้อมูลแนะให้ฟังทั้งหู (Ears) ตา

(Eyes) ความคิด (Mind) และหัวใจ (Heart)คือ นอกจากฟังอย่างตั้งใจแล้ว

ต้องใช้ตาลองสังเกตปฎิกิริยาของคนอื่นใช้ใจที่เปิดกว้างในการฟังโดยไม่มีอคติ

รวมถึงฟังแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราหากลูกน้องมองว่าท่านเข้าข่ายหัวหน้าที่

ไม่น่าปลื้ม ปรับปรุงวันนี้ก็ยังไม่สายเพราะในเบื้องต้นคนโชค ร้ า ย คนแรกคือ

ลูกน้อง แต่ในที่สุดแล้วก็คือตัวท่านเองเมื่อลูกน้องชักแถวกันลาออก หรือ

ขาดกำลังใจในการทำงานในทางตรงกันข้าม หากท่านเป็นหัวหน้าที่ดีที่ลูกน้องปลื้ม

เชื่อว่าท่านคงไม่ต้องรอจนวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปีให้ลูกน้องมาขอบคุณเพราะ

ลูกน้องคงหาโอกาสที่จะมาขอบคุณท่านอยู่แล้วเรื่อยๆแม้ว่าจะถึงวันที่หัวโขน

ของท่านหายไป หรือท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ตาม

ที่มา : m e d i n f o.p s u

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 ข้อที่บอกว่า ผู้หญิงนิ่งๆ ไม่ค่อยพูด..พวกเธอมีเสน่ห์ล้นเหลือมาก

1. ‘ความถ่อมตัว’ ของเธอน่ะมีเสน่ห์ม้าก มาก สาวขี้อายหลายคนมักมีคุณสมบัติหนึ่ง นั่นคือ ‘ คว…