Home ข้อคิด อยากเป็นคนน่าเชื่อถือ คุณต้องมี 8 ข้อนี้ คนจะยกย่องคุณ เคารพคุณมากขึ้น

อยากเป็นคนน่าเชื่อถือ คุณต้องมี 8 ข้อนี้ คนจะยกย่องคุณ เคารพคุณมากขึ้น

12 second read
0
0

ในที่ทำงาน ทุกคนล้วนต้องการเป็นคนสำคัญ โดดเด่นและได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นเพราะสิ่งนี้ จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้รับความไว้วางใจ

จากเจ้านาย เพื่อนร่วมงานและลูกน้องคุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักกล่าวคือ คุณต้องอุทิศตนในการทำงาน และวางตัวให้เหมาะสม ในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม

หากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 8 ข้อในบทความนี้ คุณจะได้รับความไว้วางใจและ ความน่าเชื่อถือในที่ทำงานแน่นอน

1. มีความมั่นใจ ในตัวเองและแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่น เคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเคารพ ตัวเองก่อน คุณควรเชื่อมั่น ในทุกการกระทำของตนเองมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

และไม่กลัวกับปัญหาอุปสรรคใดๆเพราะหากคุณสามารถตัดสินใจ เรื่องสำคัญๆ และสามารถผ่านพ้น จากปัญหาต่างๆ ไปได้ ก็จะทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวคุณ

และสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพนับถือในท้ายที่สุด

2. บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกรรมที่สร้าง ความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณก็คือการบริหารเวลา หากคุณลองเปรียบเทียบ พนักงาน 2 คน ระหว่างพนักงานคนแรกที่เข้าประชุมตรงเวลาและส่งงาน

ตามกำหนดทุกครั้งกับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสายและไม่เคยส่งงานทันเวลาแน่นอนว่าเมื่อคุณจะมอบหมาย งานหนึ่งชิ้น คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรกทำเพราะ

คุณไว้วางใจและเชื่อมั่นว่า เขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังทั้งนี้ ในระหว่างทำงานคุณควรทุ่มเทกำลังความสามารถในการทำงาน อย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วไม่เสียเวลา

กับกิจกรรมที่ ไ ร้ ส า ร ะ เพื่อที่งานจะได้ออกมา อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

3. อ่อนน้อม ถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่าตนเอง สามารถทำงานได้ดี รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จงอย่าคุยโวโอ้อวด แต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้วนอกจากนี้

เมื่อได้รับการยกย่องชมเชยคุณไม่ควรหลงระเริงไปกับคำพูดเยินยอของคนอื่นในทางกลับกันคุณควรคิดว่าแต่ละคน เป็นเพียงหน่วยหนึ่งที่ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้งานสำเร็จ

และบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร การอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4. ให้ความเคารพ เพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ พวกเขาอาจไม่มีแรงบันดาลใจ เหมือนเช่นคุณหรือพวกเขาอาจมีปัญหาส่วนตัว บางอย่างทำให้ไม่สามารถ

ทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถดูถูกพวกเขาได้คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขาเฉกเช่น มนุษย์ด้วยกันจงให้เกียรติพวกเขาและไม่ก้าวล้ำเส้น ของกันและกัน

กล่าวคือคุณไม่ควรมองพวกเขาว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน แต่ให้มองพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ เพราะวิธีการนี้จะทำให้คุณเข้าใจ จิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและคุณจะได้รับความ ไว้วางใจ

รวมทั้งความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

5. ชื่นชมและให้กำลังใจ เพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาส ชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานชิ้นหนึ่งได้ อย่างยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชมใน

ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาทุ่มเทจนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายคำชื่นชมเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจ และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

ในทางกลับกัน หากเพื่อนร่วมงานของคุณล้มเหลว แทนที่คุณจะคอยซ้ำเติมและตอกย้ำความผิดพลาดนั้นคุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกันเพราะการต่อว่าหรือแสดงพฤติกรรม

ด้านลบนั้น นอกจากจะไม่ช่วยให้ เกิดประโยชน์ใดๆ ยังทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อคุณอีกด้วย

6. ช่วยเหลือทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อว่าหรือโจมตี เพื่อนร่วมงานที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคุณและบริษัท ทางที่ดีคือ คุณควรช่วยให้

ทีมประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ไม่แก่งแ ย่ ง ชิงดีกันนอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมจะทำให้การทำงานมีความราบรื่น เพราะเมื่อ

คุณต้องการ ความช่วยเหลือ จากผู้ใดก็จะมีคนสนับสนุนและผลักดันคุณด้วยความเต็มใจ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

7. ไม่ซุบซิบ นินทา

การซุบซิบ นินทาในที่ทำงาน เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะทำให้คุณเสียเวลา ในการทำงานแล้วคงไม่มีใครเคารพนับถือคนที่ปล่อยข่าวลือและพูดจา

ใ ห้ ร้ า ย ผู้อื่นกล่าวคือ หากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือผู้อื่นคุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกันดังนั้น คุณจึงไม่ควรจับกลุ่มซุบซิบนินทาในที่ทำงาน เพราะสิ่งนี้

จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในตัวคุณ

8. ไม่บังคับ หรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จในหน้าที่ การงานไม่ได้เกิดจากความสามารถ แต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ หากคุณได้งานแต่ไม่ได้ใจคน คุณก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายได้

การทำงานที่ดี คือ การคิดถึงเรื่องงานพร้อมๆ กับจิตใจของผู้ร่วมงานในทางกลับกันหากคุณใช้วิธีการบังคับเพื่อนร่วมงาน ให้ทำอย่างที่ใจคุณต้องการ คุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือใด

อย่างเต็มที่ ดังนั้น คุณไม่ควรบังคับหรือควบคุมคนอื่น ให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรามอบหมายงานให้คนในทีม อย่างเหมาะสมและเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหา คุณก็

ควรช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

ขอขอบคุณ l e a r n i n g h u b t h a i l a n d

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…