Home ข้อคิด อยากเป็นหญิงเก่ง..ต้องหาเงินเป็น..ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

อยากเป็นหญิงเก่ง..ต้องหาเงินเป็น..ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ

7 second read
0
0

1.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ ไ ส้ แห้งไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และ

ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงินไปลงทุนเพื่อให้งอกเงยบางคนทำงานประจำ

แล้วยังทำธุรกิจเสริมซื้อขายของออนไลน์นอกจากนี้ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็น

ก็จะพยายาม อดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปลงทุนแทนจะใช้เที่ยว

ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

2.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ คนที่เก่ง และสตรอง

จะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะ พยายาม ทำทุกๆอย่าง

เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้นและยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า

บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีกพวกเธอ มักแสดง

ความเป็นผู้นำปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3.พวกเธอมีความมั่นใจสูง ผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้

การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทางล้วนเด่นชัด ว่าพวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

4.พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีกทำเอาผู้ชายต้องอาย ม้วนกันเป็นแถวแต่

ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันทีเพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง

จะมีจุดเด่นหรือ ความสามารถไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

5.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า การบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใดผู้หญิงที่

แกร่งจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวันและมีเป้าหมายระยะย าว รายวัน ไปจนถึงรายปีว่าจะต้อง

พยายาม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลไปกับ เ ฟ ซ บุ๊ ค

หรือมัวนั่งแชท ไ ล น์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่นแต่จะใช้เวลาทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัวหรือ

ไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา

ผู้หญิงที่เก่ง อย่าง เชอริล แ ซ น เ บิ ร์ ก ซีโอโอของ เ ฟ ซ บุ๊ ค เธอ

ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะพยายาม

ทำงานอย่างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พยายาม

จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงานและครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้

คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

7.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวย เลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์

มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดีและเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ ไม่จำเป็น

จะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงามเพราะนอกจากจะทำให้

ดู แ ย่ แล้ว ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอ

คนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถไม่ได้สวย แบบนางงาม

แต่ในแต่ละวันมีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้า เที่ยง เย็น

เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรักจะมาเองครับ

8.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนักช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย ไปในตัวผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

ไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตามคำว่าทำงานหนักไม่จำเป็นจะต้องทำงาน

แบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนเพื่อแสดงออกว่าตัวเองทำงานหนักแต่พวกเธอ

จะทำงานอย่างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อมกับ

ทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

9.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝน ทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้วก็

จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชายยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับบางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า

ที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำ

สูงไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

10.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่ การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริม

ซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน แ บ่ ง ปั นความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมาคนที่เป็นผู้นำของกลุ่มมักจะเป็นคนที่

ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุดพวกที่มัวแต่ ทิ่ ม แ ท ง

ว่ า ร้ า ย คนอื่นคนเหล่านี้จะเป็นพวก ที่จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน

ไม่เชื่อลองสังเกตพวกอยู่ย าว เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เจอ ผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จ

มากมายหลายคน น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญ

ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถที่โดดเด่น

รู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก จนไม่เป็น

อันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่

การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาส

สู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆขอเพียงแค่ลงมือทำอย่างจริงจัง

คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า… ผู้หญิงเก่งและสตรองเป็นผู้นำ

ได้อย่างแน่นอนครับผม

ขอขอบคุณ l e a d e r w i n g s

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…