Home ข้อคิด “อยากใช้เงินเป็น” คุณต้องรู้สิ่งเหล่านี้ (ข้อคิดเรื่องเงินดีมากๆ)

“อยากใช้เงินเป็น” คุณต้องรู้สิ่งเหล่านี้ (ข้อคิดเรื่องเงินดีมากๆ)

0 second read
0
0

ยังใช้เงินเดือนแบบเดือนชนเดือนอยู่หรือเปล่า? ชอบ ซื้ อ ของเพราะราคาถูก

ผ่อน 0% แต่จริงๆ ไม่ได้จำเป็นต้องใช้มั้ย? หากเป็นแบบนี้ แสดงว่าเงินไม่เป็น

หากอยากมีเงินเก็บ มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต ต้องรู้จักการใช้เงินซึ่งเรามีหลัก

คิดง่าย ๆ มาฝากกัน

ทำบัญชีรายรับรายจ่าย : รายจ่าย = รายได้ – เงินออม

เมื่อมีรายได้หรือเงินเดือน ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่ายก่อน มีเงินเหลือค่อยเก็บ

ถ้าเป็นแบบนี้ ลองเปลี่ยนมุมมองด้วยการหักเงินไปเก็บก่อน เหลือเท่าไหร่

ค่อยนำไปใช้จ่าย ถ้าทำได้ทุกเดือน รับรองมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต

ซื้ อ ของเท่าที่จำเป็น และไม่ใช้จ่ายเกินตัว

เมื่อทำบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว จะทำให้รู้สถานะการเงินและกำลัง ซื้ อ

ของตัวเองทำให้สามารถวางแผนและระวังไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง

เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อหนี้จนเกินตัว

วางแผนการเงินเพื่ออนาคต

การวางแผนการเงินควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เริ่มต้นทำงาน อาจวางแผน

ซื้ อ บ้าน ซื้ อ ร ถ วัยกลางคนเริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ และถ้ามีลูกก็เริ่มคิดถึง

การประกันชีวิตเพื่อให้ลูกมีหลักประกันหากเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ดังนั้น

ทุกคนควรเริ่มวางแผนการเงินที่เหมาะกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแผนการใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวัน การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น

ให้เงินทำงาน

เมื่อเก็บเงินได้แล้วก็ต้องนำไป ล ง ทุ น เพื่อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่น

ล ง ทุ น กองทุนรวม หุ้น เป็นต้น

กู้เมื่อจำเป็น

ก่อนจะกู้เงินควรคิดว่าจะเอาเงินกู้ไปทำอะไร หากกู้เพื่อบริโภคก็ควรคิดก่อน

ว่าสิ่งที่จะใช้เงินกู้ ซื้ อ นั้นจำเป็นต่อตนเองหรือไม่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็

ควรเก็บเงินจนครบจำนวนแล้วเอาเงินนั้นไป ซื้ อ

บัตรเครดิต คือ เงินสด

การใช้บัตรเครดิต เปรียบเสมือนการจ่ายเงินสดเพื่อชำระสินค้าดังนั้นควรใช้

อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาให้ดีเหมือนเงินสด เพราะถ้าใช้จนเกินกำลัง

อาจทำให้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว

อย่าให้หนี้ท่วมตัว

เมื่อเป็นหนี้หรือคิดว่าจะต้องเป็นหนี้ ควรรู้จักคำนวณรายจ่ายของตัวเองใน

แต่ละเดือน เงินเก็บที่ต้องมีไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น เพื่อให้รู้ยอดเงินที่

สามารถผ่อนชำระได้

จ่ายหนี้ที่ ด อ ก เ บี้ ย แพงที่สุดก่อน

เมื่อเป็นหนี้ ควรดูว่าหนี้ก้อนไหนมี ด อ ก เ บี้ ย สูงสุด เพราะเงินที่จ่ายคืนหนี้

ในแต่ละงวดนั้นแบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วน คือ เงินต้นและ ด อ ก เ บี้ ย

ดังนั้นหนี้ที่ ด อ ก เ บี้ ย สูงกว่า สัดส่วนของเงินที่ชำระเป็นส่วนของ ด อ ก เ บี้ ย

ก็สูงกว่าเช่นกัน จึงควรปลดหนี้ที่ ด อ ก เ บี้ ย สูงๆ หมดให้เร็วที่สุดใคร

ทำตามหลักคิด 8 ข้อนี้ได้ รับรองหายห่วงเรื่องเงินแน่นอน

ขอขอบคุณ wealthmeup.

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 ข้อที่บอกว่า ผู้หญิงนิ่งๆ ไม่ค่อยพูด..พวกเธอมีเสน่ห์ล้นเหลือมาก

1. ‘ความถ่อมตัว’ ของเธอน่ะมีเสน่ห์ม้าก มาก สาวขี้อายหลายคนมักมีคุณสมบัติหนึ่ง นั่นคือ ‘ คว…