Home ข้อคิด อยากให้ลูกมีอนาคตได้ดี จงสอนเขาแบบนี้

อยากให้ลูกมีอนาคตได้ดี จงสอนเขาแบบนี้

9 second read
0
0

ปัจจุบัน “โ ร ค ไม่รู้จักความลำบาก” เกิดกับเด็กยุคใหม่ มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่เติบโตในเมือง ที่พ่อแม่ค่อนข้างมีฐานะ ซึ่งส่วนใหญ่มักเลี้ยงให้ลูกสบายเพราะไม่อ ย า ก ให้ลูกเจอความลำบากแบบที่ตนเองเคยเจอมาก่อน

จึงสนับสนุนลูกด้วยวัตถุ เงินทอง ทำให้เด็กกลายเป็นคนขาดความอดทนอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีความมั่นคงในจิตใจ แก้ไขปัญหาไม่เป็นและดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อ การดำเนินชีวิตของเด็กเมื่อโตขึ้นและอาจกลายเป็นภาระของสังคม

ดังนั้นหากไม่อ ย า ก เป็น “พ่อแม่รังแกฉัน” คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกได้รู้จักกับความลำบาก ฝึกให้ลูกมีหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือพย าย ามช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อที่เขาจะสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

1. ไม่เลี้ยงลูกด้วยวัตถุ

คุณพ่อคุณแม่ ต้องสอนให้ลูกรู้จักพอเพียง และไม่ตามใจลูกจนเคยตัว ถ้าสิ่งไหนที่เกินความจำเป็นก็ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมถึงให้ไม่ได้

เช่น “ลูกมีของเล่น ที่เหมือนกันอยู่แล้ว” หรือ “ชุดเก่าที่มียังสวยอยู่เลยลูก” ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี โดยไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยให้ลูกเห็นด้วยเช่นกัน

2. ฝึกความอดทนให้ลูก

ส่งเสริม ให้ลูกได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความอดทน เช่น เดินทางไกล ปลูกต้นไม้ เล่นหมากกระดาน และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้การเผชิญอุปสรรค ให้เขาได้มีความเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้หามาได้ง่าย ๆ

ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ ก็ต้องมีความอดทนที่จะสอนลูก และพูดคุยด้วยเหตุผลกับลูกด้วยความใจเย็นเช่นกัน

3. อย่ากลัวลูกลำบาก

คุณพ่อคุณแม่ ควรสอนให้ลูกรู้จักทำงาน ฝึกให้เขาช่วยเหลือตัวเอง และได้ทำอะไรเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่บ้าง เช่น สอนให้รู้จักเก็บของเล่นด้วยตนเองสอนให้เก็บจาน

สอนให้รู้จักจัดหนังสือเรียน ช่วยงานบ้าน โดยให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็ก ได้เรียนรู้ความลำบาก รู้จักความพย าย ามในการทำให้งานต่าง ๆ เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยตนเอง

4. อย่าปกป้องลูกมากเกินไป

ควรให้ลูกออก ไปเจอสิ่งต่าง ๆ ให้เขาได้เรียนรู้โลกภายนอก และได้รู้จักการเข้าสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้เขาพบเจอผู้คนที่หลากหลาย จะได้รู้จักแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนไม่ดี

ฝึกสังเกตและได้เรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำ

5. ไม่ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงลูก

การให้ลูกเล่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ตั้งแต่ยังเล็กนั้น นอกจากจะไม่ดี ต่อพัฒนาการทาง ส ม อ ง แล้ว ยังส่งผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กด้วย เพราะสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความรวดเร็วฉับไว

เมื่อเด็กใช้งานบ่อย ๆจะทำให้เด็กติดนิสัย เอาแต่ใจ อ ย า ก ได้อะไรก็ต้องได้ ต้องการความรวดเร็ว ทำให้ไม่รู้จักการรอคอย ใจร้อนและสมาธิสั้น

ดังนั้นเด็กทารกจนถึงวัย 2 ปีไม่ควรหยิบจับอุปกรณ์ ไฮเทคต่าง ๆ ควรให้เริ่มเล่นได้เมื่อเด็กอายุ 3 – 5 ปี และให้เล่นได้วันละไม่เกิน 1 ชั่ ว โมง และในวัยที่โตกว่า นั้นจนถึงอายุ 18 ปี ควรเล่นแค่วันละ 2 ชั่ วโมง

ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่สอน ให้ลูกรู้จักกับความลำบากบ้าง ฝึกลูกให้มีความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้ โลกภายนอกบ้าง ก็เท่ากับเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักพื้นฐานความเป็นจริงของชีวิต

มีภูมิคุ้มกันที่ดี เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็สามารถเรียนรู้ และพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณ t r u e p l o o k p a n y a

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

สิ่งที่ควรรีบทำตอนวัยหนุ่มสาว วัยกลางคน..จะไม่เสียดายตอนแก่

หลายคนผ่านช่วงเวลาชีวิต มาจนอายุ 60 ปี ทำให้รู้สึกว่าเสียดายหลายๆสิ่งที่ได้ทำลงไป และไม่ได…