Home ข้อคิด เทคนิควางตัว ให้เป็นลูกน้อง ที่ได้ใจหัวหน้าแบบเต็มๆ

เทคนิควางตัว ให้เป็นลูกน้อง ที่ได้ใจหัวหน้าแบบเต็มๆ

5 second read
0
0

เป็นลูกน้องที่เอาชนะใจหัวหน้า

ลูกน้องที่ดี ที่สามารถเอาชนะใจ หัวหน้างาน ของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจความต้องการของหัวหน้าและตอบสนอง เ นื้ อ งานให้ถูกต้องตามความต้องการ ของหัวหน้า เมื่อเราสามารถเอาชนะใจของหัวหน้างานได้แล้ว อนาคตในการทำงานของเราก็จะรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้น

มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง รวมถึงเงิน และรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยวิธีเอาชนะใจ หัวหน้างานนั้นคือ เราต้องรู้เสียก่อนว่า หัวหน้าหรือนายจ้างของเรานั้นต้องการอะไรจากเรา เพราะการที่จ้าง เรามาทำงานนั้นหัวหน้าก็ต้องการให้เราทำงานให้ตรงกับความต้องการของเขา

แล้วจะรู้อย่างไร ว่าหัวหน้าต้องการอะไร

แน่นอนสิ่งที่หัวหน้าต้องการ นั้นมิใช่การประจบสอพลอ อย่างแน่นอน เพราะนั่นมิได้หมายถึง การสร้างผลงานที่มีคุณค่าหรือ สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

คือ “เนื้ องานที่มีคุณค่า” สามารถสร้างประโยชน์และความสำเร็จ ให้แก่องค์กรต่างหากและต่อไปนี้คือ คุณสมบัติที่ดีของลูกน้องที่หัวหน้าหรือนายจ้างทุกคนต้องการ

1. ทำงาน ในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ต้องรู้ว่าหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง คืออะไร แล้วทำมันอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง ให้สมกับตำแหน่งงาน ที่ได้รับหรือหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป

2. ทำงานทุกอย่าง ที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีหัวหน้างาน คนไหนหรอก ที่ชอบลูกน้องที่ปฏิเสธงาน ที่มอบหมายให้ทำไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เช่น งานยาก งานมาก งานเหนื่อย งานหนัก งานไม่ถนัด ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว

ทำไม่เป็น ไม่เคยทำมาก่อนเมื่อได้รับมอบหมายได้ทำแล้ว ต้องหาวิธีทำให้ได้ทำไม่ได้ก็ต้องพยายาม ค้นหาวิธีการสอบถามคนที่มีความรู้ ไม่ใช่ปฏิเสธและ ผลักภาระหน้าที่นี้ไปให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นทำ

3. หมั่นเรียนรู้งานในหน้าที่

ต้องมีความขยันหาความรู้เพิ่มเติม ในงานที่ทำอยู่เสมอความรู้ที่มีจะได้เพิ่มพูน และทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4. มีทัศนคติเชิงบวก

หัวหน้าต้องการลูกน้อง ที่มีทัศนคติเชิงบวก เพราะนั่นหมาย ความรวมถึง เมื่อเจอปัญหา อุปสรรคใดๆ

ในการทำงานลูกน้องก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับ ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขมากกว่าจะหลีกเลี่ยงปัญหา

5. ไม่ทำในสิ่งที่หัวหน้าไม่ชอบ

ประเด็นนี้ต้องอาศัย ระยะเวลาในการสังเกตว่า หัวหน้าของเรานั้นชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเช่นไม่ชอบลูกน้อง ขี้ เ กี ย จ เราก็ต้องขยัน

ไม่ชอบลูกน้อง ที่มาทำงานสายเราก็ต้องมาทำงานเช้าขึ้นไม่ชอบลูกน้องที่จับ กลุ่มนินทาเราก็ต้องไม่จับกลุ่มไม่ชอบลูกน้องทำงานเอาหน้า เราก็ต้องทำงาน ในหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่า

ต่อหน้าหรือลับหลังอย่างสม่ำเสมอ ไม่ชอบลูกน้องขาดความรอบคอบ ในการทำงาน เราก็ต้องเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงานให้มากขึ้น

6. มีความรับผิดชอบ

หัวหน้าทุกคนชอบลูกน้อง ที่มีความรับผิดชอบในการทำงาน ของตนในที่นี้หมายถึงทำงานให้สำเร็จ ตามกำหนดเวลา หรือทำงานให้ตรงตามที่หัวหน้าสั่งงาน

7. ทำงาน โดยไม่ต้องควบคุม

หมายถึงรับผิดชอบในงานของตนเอง โดยที่หัวหน้าไม่ต้องมา จ้ำจี้จ้ำไชย อยู่ตลอดเวลาเพราะ เราขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8. มีความตั้งใจ ในการทำงาน

ทุ่มเททำงานด้วย ความตั้งใจ ไม่เกียจคร้าน ในการทำงาน เวลางานก็คือเวลางาน ไม่จับกลุ่มนินทา เล่นเน็ต เล่นเกม แ ช ท ไ ล น์

หรือทำอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนเอง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีหัวหน้าคนไหนหรอกครับ ที่ชอบลูกน้องที่เอาเวลาทำงานไปทำเรื่องส่วนตัว

9. มีความรักในงานที่ทำ

หากเราทำงาน ด้วยความรักใน เ นื้ อ งานและหน้าที่ ผลงานก็จะออกมาดี เป็นที่ถูกใจของหัวหน้า และหากเราขาดความรักในงานที่ทำแล้วละก็

แน่นอนผลงานที่ออกมาก็จะไม่ดี เท่าที่ควรเรา จึงต้องมีความรักในงานที่ทำและทำงานด้วยจิตวิญญาณ

10. สามารถแก้ปัญหา ได้เอง

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานขึ้น เราก็ต้องคิดวิธีแก้ไข ด้วยตัวเองให้ได้เสียก่อน อย่าเอาแต่อาศัยการแก้ไขปัญหาจากหัวหน้าอย่างเดียวเพราะการที่หัวหน้าจ้าง

เรามาทำงานนั้น ก็เพราะต้องการให้เรา มาช่วยแก้ไขปัญหาให้เขา ไม่ใช่ให้หัวหน้าต้องมาคอยแก้ไขปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลา

11. มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน

ความกระตือรือร้น ในการทำงานของเราจะฉายเด่นชัดอยู่กับการมองเห็น ของหัวหน้างาน ไม่มีหัวหน้าคนไหนที่ไม่ชอบลูกน้อง ที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น

12. ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้

ลูกน้องที่ไม่เกี่ยงงาน ทำงานทุกอย่าง ที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่างานนั้นจะหนักก็ไม่หวั่นไหว

พร้อมที่จะทำให้สำเร็จ ลุล่วงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ลูกน้องแบบนี้หัวหน้ารักหมดใจเลย

13. รายงานความคืบหน้า ของงานอยู่เสมอ

หากหัวหน้ามอบหมายงาน ให้เราปฏิบัติ หัวหน้าก็ย่อมปรารถนาที่จะทราบความคืบหน้า ของงานว่าความสำเร็จในงานที่มอบหมายให้เรานั้นไปถึงไหนแล้วอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ดี

ที่จะทำงานทวนสอบงาน และหรือหากมีสิ่งใดที่ต้องการปรึกษา หารือก็ใช้ช่วงเวลา ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ และหัวหน้าก็จะเห็นความ ตั้งใจทำงาน ความรอบคอบ ความรับผิดชอบในงานของเราด้วย

14. เชื่อฟังคำสั่ง อันนี้สำคัญมาก

ลูกน้องที่ดี ต้องเชื่อฟังคำสั่ง ของหัวหน้า หากไม่เชื่อฟัง ก็จะกลายเป็นความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การเชื่อฟังไม่ได้หมายถึง ห้ามเถียง ห้ามคิดต่างแต่คือการทำความเข้าใจในสิ่งที่หัวหน้าต้องการให้ได้

และปฏิบัติตามแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจ หรือมีความเห็นต่างหรือมีข้อคิดดีๆ มานำเสนอ ก็ต้องชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกัน เพราะปฏิบัติในสิ่งนั้นให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้า

15. มีความคิด สร้างสรรค์

ในการเชื่อฟัง คำสั่งก็ดี ปฏิบัติตามคำสั่งก็ดี แต่การที่มีความคิดดีๆ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น

ฉะนั้น การทำงานที่ดีนั้นก็ต้องคู่กับการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้วยมีใช่รอทำงานตามสั่งเพียงอย่างเดียว

16. มีความรู้รอบตัว

เก่งแต่งานแต่ไม่เก่ง สถานการณ์รอบตัวไม่ติดตามข่าวสารบ้าน เ มื อ ง เศรษฐกิจหรือไม่สนใจ ความเป็นไปของสังคม แบบนี้หัวหน้างานเราก็คงไม่ปลื้มสักเท่าไรนัก

17.รักษาเวลา

ตรงต่อเวลาในเรื่อง ของการปฏิบัติงาน และเรื่องของ เ นื้ อ งานคือสิ่งที่หัวหน้างานต้องการ ในตัวลูกน้องของเขาลูกน้องที่ขาดวินัย

ในการทำงานและไม่รู้จักรักษาเวลานั้น ถือว่าเป็นลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องอย่างมากคนนึงเลยที่เดียว

18. อยู่ในกฎระเบียบ

สิ่งที่หัวหน้าคาดหวัง ในตัวลูกน้องอย่างหนึ่งคือ การรักษากฎระเบียบ ของบริษัทฯ

หรือองค์กรไม่ทำการฝ่าฝืน หรือสร้างความ ไม่เป็นระเบียบให้กับสังคมการทำงาน

19. มีความซื่อสัตย์

ไม่มีหัวหน้างานคนไหน อยากให้ลูกน้องมีความไม่ซื่อสัตย์ในการทำงานความซื่อสัตย์

เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดี ควรต้องมี ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่น

20. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนร่วมงาน

ต่อให้เราเก่งงานแค่ไหน แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แ ย่ ก็สร้างความลำบากใจให้กับหัวหน้า ได้เช่นกัน

ฉะนั้น จงสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานไว้เสีย นอกจากจะเป็นที่รักของหัวหน้าแล้ว ยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

21. ให้เกียรติ

คือให้เกียรติ ความเป็นหัวหน้าของเขาด้วยการไม่พูดลับหลัง ในเรื่องที่ไม่ดี ไม่นินทาว่า ร้ า ย (แม้บางเรื่องจะมีมูลความจริงก็ตาม)

เราต้องเคารพหัวหน้าทั้งต่อหน้าและลับหลังนอกจากจะให้ เกียรติหัวหน้างานแล้ว เรายังให้เกียรติตัวเราอีกด้วย

22. ทำให้หัวหน้า อยากใช้งานเรา

จงอย่ากลัว งานหนัก อย่ากลัวงานมาก เพราะยิ่งมาก เรายิ่งได้เยอะๆ ได้ทั้งผลงาน ได้ทั้งความไว้วางใจรวมถึงงานยากๆ ด้วย หากเราทำได้ เราก็จะทำให้หัวหน้าประทับใจในตัวเรามองว่าเราเป็นคนเก่งมีความสามารถ มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้ฉะนั้น จงสร้างความกระตือรือร้น ในการทำงาน

สร้างความอยากทำงาน ทำตัวให้ขยันขันแข็ง ไม่ทำหน้าเบื่อหน่าย เมื่อได้รับมอบหมายงาน ไม่ว่างานจะมาก งานจะยากนั่นจะทำให้หัวหน้าประทับใจในตัวเราและมอบหมายงานที่สำคัญๆ ให้เราทำ รวมไปถึงโอกาสความก้าวหน้าในงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเอาชนะใจ หัวหน้างานอยากเราสามารถเป็นในสิ่งมีหัวหน้าต้องการได้ เท่ากับเราได้เข้าไป “นั่งอยู่ในหัวใจของหัวหน้างาน” แล้วเพราะหัวหน้าเขาได้ ประจักษ์แล้ว ว่าเราเป็นลูกน้อง ที่มีความตั้งใจทำงาน ขยันขันแข็ง สามารถไว้วางใจได้ มีคุณค่าที่ควรรักษ าไว้ในองค์กรแห่งนี้

ขอขอบคุณ B e s t L i f e

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 สิ่งที่ “คนประสบความสำเร็จในชีวิต” เขาไม่ทำกัน

เพื่อน ร้ า ย ๆ นอกจากตัวคุณเอง ที่ไม่ควรจะฉุดตัวเองลงต่ำแล้ว เพื่อนของคุณก็ไม่ควร จะทำแบบ…