Home ข้อคิด เปลี่ยนวิธีพูดอย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง

เปลี่ยนวิธีพูดอย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง

7 second read
0
0

1. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากคิดดีก่อน

ไม่มีประโยชน์ ที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้าย แม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุด

ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขา การคิดดี ถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์

เป็นพื้นฐานของจิตใจ ที่ดีงามใครก็ตามที่รู้จักคิดดี เขาก็จะเห็นแง่งามของโลก ของชีวิต

ของตนเองและของผู้อื่น เมื่อเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆ เขาก็ย่อมมีทัศนคติที่ดี มีท่าทีที่ดี

และเมื่อต้องพูดจาเสวนากัน เขาก็ย่อมพูดจาดี “พูดดี” ในที่นี้หมายความว่า พูดเพราะ พูดคำสุภาพ

มีน้ำเสียงที่สุภาพ มีหางเสียงครับ ค่ะ จ๊ะ จ้ะ เพื่อแสดงความมีมารยาท มีไมตรีจิต ไม่พูดคำหยาบ

ไม่ใส่ร้าย ไม่ตะคอกตะเบ็งใส่กัน ไม่ประชดประชัน ไม่โกหกพกลม คนจะพูดดี เช่นนี้ได้

จะคิดร้ายอยู่ในใจไม่ได้แน่นอน เพราะความร้ายกาจในใจจะเผยมาทางคำพูด น้ำเสียง แววตา

หรือท่าที ขณะที่พูดได้ จึงจำเป็นต้องฝึกตนให้เป็นคนคิดดี

2. พูดถูกกาลเทศะ

ไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกนะคะ ที่คนเราจะพูดได้ ต้องมีบ้างบางขณะที่เราควรหยุดพูด

เพื่อเป็นผู้ฟังคนอื่นพูดบ้าง คนบางคน ถูกตั้งข้อสังเกตว่า “ผี เ จ า ะ ป า ก มาพูด”

คือได้แต่พูด (พูดๆๆๆ) ฟังไม่เป็น ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูด ทำตัวเป็นผู้รู้ไปหมดทุกเรื่อง

จึงพูดอยู่ตลอดเวลาคนแบบนี้น่ารำคาญ… จริงไหม อย่าทำตัวน่ารำคาญด้วยการพูดจาไม่หยุดไม่หย่อน

ไม่ดูวาระและโอกาส คนพูดเป็นจะรู้ว่าโอกาสไหนควรพูด โอกาสไหนควรฟัง และโอกาสไหนควรวางเฉย

หลักการพูดให้ถูกกาลเทศะ ทำได้ง่ายๆ คือดูว่าเราต้องพูดในหัวข้อไหน เรื่องอะไร พูดที่ไหน

ใครฟัง ผู้ฟังกี่คน ฟังกันในที่เปิดเผย หรือในห้องจำกัด พูดสั้นหรือพูดยาว จริงจังหรือกันเอง

ใครอ่านสถานการณ์ออกเตรียมตัวพร้อม ก็สามารถพูดจาได้น่าจดจำตามวาระและโอกาสนั้นๆ ได้เสมอ

3. พูดมี เ นื้ อ หาสาระ

ห้ามพูดเรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะคุยกันกับเพื่อน ผู้ร่วมงาน พ่อแม่หรือพูดในที่ประชุมหรือที่สาธารณะ

ก็ต้องมีเป้าหมายในการพูด พูดอย่างมีส า ระ มีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการสื่อสารเรื่องอะไร

หรือต้องการ จะบอกกับผู้ฟังว่าอะไร

4. พูดจาให้น่าฟัง

น้ำเสียงที่กังวาน แจ่มใส ดังพอประมาณ พูดจาฉะฉานชัดเจนจะดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังได้มาก

การพูดในบางครั้งต้องพูดปากเปล่า แต่บ่อยครั้งก็ต้องพูดผ่านไมโครโฟน

หากมีโอกาสฝึกฝนเรื่องการใช้เสียงอย่างเหมาะสม ทั้งแบบปากเปล่าและผ่านไมโครโฟนได้

ก็ควรทำเพราะการพูดผ่านไมโครโฟนนั้น ต้องมีระยะใกล้ไกลระหว่างปากกับไมโครโฟนที่พอเหมาะ

เสียงจึงจะชัดเจน ไม่มีเสียงเสียดแทรก จนผู้ฟังรู้สึกไม่สบายหูหรือรำคาญ

ในการพูดนั้น ควรมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ชวนติดตาม

5. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วม

วิธีการง่ายๆ คือ สบตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึงตั้งคำถาม ในขณะพูดแล้วค่อยๆ อธิบาย

เพื่อนำไปสู่คำตอบ สอบถามผู้ฟังบ้างในบางหัวข้อที่ง่ายๆ หรือเป็นเรื่องของประสบการณ์

เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ใช่เรื่องซึ่งเมื่อตอบแล้วอาจถูกหรือผิด

ทั้งนี้ ผู้พูดจำเป็นต้องรู้ พื้นภูมิของผู้ฟังบ้าง เพื่อพูดในภาษาที่เขาเข้าใจง่าย

บางครั้งการพูดด้วยสำเนียงท้องถิ่น ก็ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี รู้สึกเป็นกันเอง

อย่าพูดไทยผสม กับภาษาต่างประเทศโดยไม่อธิบาย

เลือกใช้ภาษาต่างประเทศ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ขอขอบคุณ u p d a t e t o d a y

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 แนวคิดแบบคนหาเงินเก่ง ทำไมเขาถึงตั้งตัวได้ ฐานะดีขึ้นได้

ข้อคิดแรก อย่าพึ่งพิงรายได้จากงานประจำแค่ทางเดียว อย่างที่ผมกล่าวไว้ ข้างต้น การพึ่งพิงราย…