Home ข้อคิด เลี้ยงลูกอย่างไร? ให้เขามีความสุข..และความฉลาดทางด้านสติปัญญา

เลี้ยงลูกอย่างไร? ให้เขามีความสุข..และความฉลาดทางด้านสติปัญญา

43 second read
0
0

เลี้ยงลูกอย่างไรดี ให้มีความสุข และฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา

(I n t e l l i g e n c e Q u o t i e n t, IQ)และทางด้านอารมณ์

(E m o t i o n a l I n t e l l i g e n c e, EQ)แถมยังมีความสุขและ

เติบโตขึ้นมามีเหตุผลและเป็นคนดีของสังคม? วันนี้มี 15 เคล็ดลับที่สำคัญ

และผ่านการศึกษามาแล้วว่าใช้ได้ผลดีกับเด็กทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน

จะมีเคล็ดลับใดกันบ้าง มาดูกันเลย

1. ให้ลูกกินนมแม่

จากการ วิ จั ย เผยว่าการให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ ในการพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่างเป็นธรรมชาติ

และมีประสิทธิภาพคุณค่าทางโภชนาการ ของน้ำนมแม่ช่วยพัฒนา

ระบบทางประ ส า ท ของเด็กและการใกล้ชิดระหว่างแม่ กับลูกขณะให้นม

ยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น และรับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่

ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2. ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ (Gratitude)

ความรู้สึกสำนึก ขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณและสุขใจ

เมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ หรือการมองเห็น และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่างในชีวิต

มิว่า จะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ งาน วิ จั ย พบว่าการหมั่นให้ลูกรู้สึก

ขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีความกระตือรือร้น

และรู้สึกมีความสุข โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น

ให้ลูกลองเขียน ลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสองหรือสาม

สิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็น เป็นต้น

3. ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆ นั้นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็น

คนช่างสังเกตและใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญ

เพราะการถามตอบของเด็กจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่าลืม

ถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไรถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ จะทำอย่างไร

เพื่อ ก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4. เสริมสร้างกิจกรรมทางความทรงจำ

กิจกรรม ทางความทรงจำ (Memories activities) ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะ

ในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษา ตลอดจน

การปะติดปะต่อเหตุการณ์และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ

การให้ลูกเล่นกิจกรรม ทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุ

จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ ให้ลูก

ได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

5. คาดหวัง ความพยายาม มิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวัง ความพยายาม จะช่วยให้ลูกสนุกสนานกับการเรียน และกิจกรรม

ที่เขากำลังทำได้ดีกว่าการคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบ งาน วิ จั ย พบว่า

พ่อแม่ที่มักคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูกมักทำให้ลูก เ สี่ ย ง

มีภาวะ ซึ ม เ ศ ร้ า และวิตกกังวลในตอนโต โดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูก

อยู่บนฐานของความพยายามจึงช่วย ให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง

และสิ่งเขาทำได้อย่างเป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

6. พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนา ผ่านทางทักษะ และกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้

ที่จะมีความสุขในวัยเด็กยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติกรรมของพ่อแม่

ด้วยการที่พ่อแม่อารมณ์เสียให้ลูกเห็นบ่อย ๆ ก็อาจบ่มเพาะความ วิ ต ก

และปมในใจให้ลูกเช่นกันดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนา

ทักษะทางด้าน อารมณ์ต่าง ๆ การที่พ่อแม่มีความสุขและอารมณ์ดีก่อน

และเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุข ดังกล่าวต่อให้ลูกยังนับเป็นอีกวิธีเลี้ยงลูก

ให้มีความสุขเช่นกัน

7. ให้ความรัก ความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโต มาด้วยความรักและความใส่ใจ จากพ่อแม่เสมอ

จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8.อ่านหนังสือกับลูก

แทนที่ จะเพียงแค่ กร ะ ตุ้ น ให้ลูกอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการอ่านพร้อมกันกับลูกและพยายามอธิบายจุดที่สำคัญ

ที่น่าสนใจให้ลูกฟังจะช่วยเพิ่มมิเพียงทั้งความเข้าใจและการพัฒนา

ทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้าง ความรู้สึกอบอุ่นและความรัก

ระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผลฉลาดตลอดจนรู้สึก

ถึงความรักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน

9. พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬา นอกจากทำให้ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็ว

ในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10. กินมื้อค่ำด้วยกัน พร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อ ว่ากิจกรรมง่ายๆ อย่างการกินมื้อค่ำด้วยกัน อย่าง

พร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่ง

กิจกรรมที่งาน วิ จั ย พบว่าเด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบและสามารถ

ช่วยบ่มเพาะความสุขและการเติบโตทางอารมณ์ ของลูกได้

อย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำที่ครอบครัวสนใจ

ที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวัน ของกันและกัน ถาม ส า ร ทุ ก ข์ สุ ก ดิ บ

และแสดงความรักความห่วงใยต่อกันและกัน

11. ให้กำลังใจลูก

การ ก ร ะ ตุ้ น ลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว

แล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

จนเกิดเป็นทักษะกระบวนการคิดเกิด เป็นการเรียนรู้และความฉลาด

ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจ ลูกเพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดี

ที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12. ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งาน วิ จั ย หลายแห่ง พบว่าการฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียง

หลงรักในเสียงดนตรีสามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะการแสดงออก

ทางอารมณ์ และปลดปล่อยความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

13. ดูแลอาหาร ให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มี ส า ร อาหาร

เหมาะสมกับเด็ก วัยเจริญเติบโตเช่น เมนูปลาทะเลต่าง ๆ

ที่มี DHA ช่วยบำรุง ส ม อ ง

14. ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูก ได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะช่วยให้เด็ก

เกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเลาะหรือ

โดนเพื่องแกล้งบ้าง แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

15. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆ ที่สุด ก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ

เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ

ถ้าแม่ชอบอ่านหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับ นิสัยรักการอ่านไปโดยปริยาย

วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดหรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ

แต่ถ้าลอง ใช้เคล็ดลับง่าย ๆ ที่ แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่าเด็ก ๆ ต้องเติบโต

มาอย่างมีความสุขและมีคุณภาพแน่นอน

ขอขอบคุณ s t a r f i s h l a b z

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…