Home ข้อคิด 10 ข้อเปลี่ยนชีวิต อ่ านจบเป็นคนใหม่ทันที

10 ข้อเปลี่ยนชีวิต อ่ านจบเป็นคนใหม่ทันที

4 second read
0
0

1. ป ฏิ วั ติ  ส ม อ ง

เราอาจไม่ฉลาดแต่ไม่จำเป็นต้องกอดมันไปจน ต า ย ป ฏิ วั ติ ปรับปรุงตัวเอง อัพเกรดตัวเองเสมอ

เรียนต่อหรือ อ่ า น มาก ๆ หรือหาวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะกับเรา โดยมีเป้าหมายทำให้เราฉลาดขึ้น มองโลกได้กว้างขึ้น

2. ป ฏิ วั ติ สุ ข ภ า พ

รถที่เครื่องยนต์ไม่ดี ย า ก จะพาเราไปถึงจุดหมาย ร่ า ง ก า ย ก็คือรถยนต์ของเรา ดังนั้นดูแล รั ก ษ า รถยนต์แห่งชีวิตให้พร้อม

เพราะความคิดและจิตใจที่แข็งแรงมาจาก ร่ า ง ก า ย ที่แข็งแรง มีแต่คน โ ง่ และ เ ก ลี ย ด ตัวเองมากเหลือเกินเท่านั้นจึงไม่ดูแล สุ ข ภ า พ ตัวเอง

3. ป ฏิ วั ติ ทัศนคติ

ทัศนคติคือเครื่องมือทรงพลังที่สุดของการใช้ชีวิตที่ดี การมองโลกในแง่ดีมักช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่แ ย่ให้ดีขึ้น

ลดระดับความหนักหนาของความทุกข์จากปัญหา ทัศนคติที่ดียังช่วยแยกแยะออกว่าอะไรคือปัญหาจริง อะไรคือปัญหาหลอก

4. ป ฏิ วั ติ นิสัย

นิสัยกำหนดชะตาชีวิตของเรา นิสัยดีเปิดโลกให้เราได้ ดังนั้นสำรวจตัวเองว่ามีนิสัยไม่ดีอะไรบ้าง

แล้วลบมันออกไปก่อนที่มันจะ ก ลื น กินเรา เลิกบ่น เลิกโทษคนอื่น เริ่มตรงต่อเวลา รู้จักเสียดายเวลา อย่า ฆ่ า เวลา เพราะเวลามีค่า

5. ป ฏิ วั ติ การทำงาน

ทำงานโดยอย่าคิดแต่เรื่องกำไรขาดทุน ประเภท “ฉันทำงานมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ ไม่คุ้มเลย”

ให้มองว่าเราทำงานเพื่อทำให้เราเก่งขึ้น ไม่ใช่เพื่อเงินอย่างเดียว

6. ป ฏิ วั ติ สายสัมพันธ์ครอบครัว

ครอบครัวคือฐานรากของชีวิต ดูแลครอบครัวให้ดีก่อน หมั่นเยี่ยมพ่อแม่ หรือโทร.หาก็ยังดี

ดูแลคนรัก เอาใจใส่ลูก ถ้าเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ใส่ใจคนในบ้าน ก็ ป ฏิ วั ติ ตัวเอง มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนได้

7. ป ฏิ วั ติ อารมณ์

ลดความโลภ เพราะมันเป็น ค อ เ ล ส เ ท อ ร อ ล ร้ ายที่สุดในบรรดา ส า ร พิ ษ อารมณ์ทั้งหลาย ลดความโกรธ

เพราะมัน ทำ ล า ย เราทั้ง ร่ า ง ก า ย และวิญญาณ ลดความ อิ จ ฉ า เพราะมันมีแต่ทำให้เสียกำลังใจ ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใคร เราก็ มี ดี ของเรา

อย่าปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เกาะ หั ว ใ จ หัดยิ้มทุกวัน หัวเราะได้ยิ่งดี ชีวิตสั้น แบกโลกไปทำไม

8. ป ฏิ วั ติ การปล่อยวาง

เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ยอม ๆ เขาบ้าง ไม่ต้องเอาชนะไปหมดทุกเรื่อง อย่าเจ้าคิด เ จ้ า แ ค้ น หัดให้อภัยคนบ้าง อย่ายึดติดทั้งวัตถุ

และเรื่องทางใจมากเกินไป แค่ปล่อยวางได้อย่างเดียว ชีวิตจะเบาขึ้นทันตาเห็น

9. ป ฏิ วั ติ การมองโลก

หาเวลาครุ่นคิด ส า ร ะ ของการอยู่ในโลกนี้ เราอยู่ในโลกเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เรียนรู้ที่จะให้มากกว่าจะรับฝ่ายเดียว

เรียนรู้ว่าเราอยู่ไม่ได้หากไม่มีคนอื่น เราต้องพึ่งพาคนอื่น ดังนั้นอย่าเอาเปรียบใคร รู้จักทำงานเพื่อคนอื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนบ้าง

ผีเสื้อมาจากดักแด้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉันใด เราก็ทำได้ฉันนั้น ล อ ก ค ร า บ ตัวเอง

เปลี่ยนจากคนเก่าเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น ฉลาดขึ้น มีคุณค่าขึ้น และคนเดียวที่จะทำ ป ฏิ วั ติ ครั้งนี้ได้ก็คือตัวเราเอง

10. ป ฏิ วั ติ เรื่องอุดมการณ์

คนมีคุณค่าต้องมีจุดยืนและอุดมการณ์ บางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าและมีเหตุผลของการดำรงอยู่ในโลกนี้

เช่น การรู้จักผิดชอบ ชั่ ว ดี ความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

คนมีคุณค่าไม่รังแกใคร คนมีคุณค่าไม่โกงใคร  ไ ม่ ค อ ร์ รั ป ชั่ น อ ย า กได้อะไรก็ทำงานหนักแลกเอา นี่คือศักดิ์ศรีที่แท้จริง

ขอขอบคุณ p o s t s o d

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ข้อคิด

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…