Home ข้อคิด 10 คำพูดสุดใจร้าย ที่หัวหน้าไม่ควรเอาไปพูดกับลูกน้อง

10 คำพูดสุดใจร้าย ที่หัวหน้าไม่ควรเอาไปพูดกับลูกน้อง

6 second read
0
0

การเป็นผู้นำที่ดี บางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่ง

ของหัวหน้างานไม่สามารถนำมาจูงใจหรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงามและ

มีความคิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อยยกเว้นบุคคลคนนั้น มีทักษะในการสื่อสาร ที่ดี

รู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบและควรรู้ว่ามีประโยคใดบ้าง

ที่ลูกน้องไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า 10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม”

ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้ามสำหรับ คนเป็นหัวหน้าแม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ

แต่ก็บ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจขาดการมีสัมพันธภาพที่ดี

ต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ”

เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริงผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้อง

คนใดคนหนึ่งไปให้คนที่เหมาะสมกว่าเช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญและอยากให้คุณช่วย”

3. “ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้”

คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออก ถึงความไม่เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อใจในความสามารถ

ของผู้ใต้บังคับบัญชาและจะยิ่ง เ ล ว ร้ า ย หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3

เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลนและไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา

โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4. “เรื่องของคุณ”

เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเพราะ เป็นการสื่อสาร

ที่ขาดบรรยากาศของความเป็นมิตร

5. “ก็ไม่รู้สินะ”

ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมาย ในเชิงลบ อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่าคนพูด

ไม่สนใจไม่แคร์และไม่ใส่ใจทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล

หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

6. “บอกไม่เคยเชื่อ” หรือ “เตือนไม่เคยฟัง”

เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ควรเลือก

ใช้คำพูดในเชิงบวกเช่น “ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็คงจะดี” หรือ

“ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน ครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง”

เป็นคำพูดที่หัวหน้า ควรหลีกเลี่ยง แม้จะฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไรแต่ก็แฝง

ความดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้ในคำพูดนั้นด้วย

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า”

เป็นคำพูดของหัวหน้างานที่ไม่ควรพูด กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

เพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อมั่นในความสามารถและ

อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก”

เป็นคำพูดเชิงลบที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง และเลือกใช้คำอื่นแทน

เช่น “พยายามทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ “เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด”

การทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดได้ ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้และเลือก

ใช้คำพูดที่เป็นการถนอมน้ำใจหรือเลือกที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า

งานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใดคำพูดของคนเปรียบเสมือน ใ บ มี ด ที่ แ ห ล ม ค ม

ใช้ดีก็เป็นประโยชน์การบริหารงานก็เช่นเดียวกัน หัวหน้างานที่ดีควรเลือก

ใช้คำพูดในเชิงบวกเพราะนอกจากได้ใจลูกน้อง แล้วยังจะได้มิตรภาพที่ดี

จากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ขอขอบคุณ p e o p l e p l u s

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…