Home ข้อคิด 10 คำพูดเหล่านี้ หัวหน้าต้องคิด..อย่าใช้กับลูกน้อง

10 คำพูดเหล่านี้ หัวหน้าต้องคิด..อย่าใช้กับลูกน้อง

6 second read
0
0

การเป็นผู้นำที่ดี บางครั้งความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ก็อาจเป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งของหัวหน้างานไม่สามารถนำมาจูงใจหรือทำให้ลูกน้องเห็นดีเห็นงามและมีความคิดเห็นคล้อยตามได้เต็มร้อย

ยกเว้นบุคคลคนนั้นมีทักษะในการสื่อ ส า ร ที่ดี รู้จักใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการพูดในเชิงลบและควรรู้ว่ามีประโยคใดบ้าง ที่ลูกน้องไม่อยากได้ยินจากหัวหน้า 10 คำพูดของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่อยากได้ยิน

1. “เรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผม” ประโยคนี้ เป็นคำพูดต้องห้ามสำหรับ คนเป็นหัวหน้าแม้ฟังดูไม่ใช่คำพูดในเชิงลบ

แต่ก็บ่งบอกได้ว่า คุณเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีน้ำใจขาดการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

2. “งานนี้ไม่เหมาะกับคุณ” เป็นคำพูดเชิงลบที่แม้จะเป็นความจริงผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องปฏิเสธการมอบหมายงานให้ลูกน้องคนใดคนหนึ่ง

ไปให้คนที่เหมาะสมกว่า เช่น “ผมยังมีงานอื่นที่สำคัญและอยากให้คุณช่วย”

3. “ไม่น่าเชื่อว่าคุณก็ทำได้” คำพูดนี้เป็นประโยคที่แสดงออกถึง ความไม่เชื่อมั่นหรือไม่เชื่อใจในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

และจะยิ่ง เ ล ว ร้ า ย หากพูดต่อหน้าบุคคลที่ 3 เพราะอาจเป็นการดูหมิ่นดูแคลนและไม่ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา โดยที่คนพูดก็ไม่ได้ตั้งใจ

4. “เรื่องของคุณ” เป็นประโยคที่ไม่ควรนำมาใช้กับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเพราะเป็นการสื่อ ส า ร ที่ขาดบรรยากาศของความเป็นมิตร

5. “ก็ไม่รู้สินะ” ประโยคสั้นๆ แต่สื่อความหมายในเชิงลบ อาจทำให้คนฟังเข้าใจได้ว่าคนพูดไม่สนใจไม่แคร์

และไม่ใส่ใจ ทำให้ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างลูกน้องกับหัวหน้างาน

6. “บอกไม่เคยเชื่อ” หรือ “เตือนไม่เคยฟัง” เป็นคำตำหนิที่ไม่ควรใช้กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวกเช่น “ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้ก็คงจะดี” หรือ “ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน ครั้งต่อไปต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”

7. “ไม่เข้าใจ คุณคิดได้ยังไง” เป็นคำพูดที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง แม้จะฟังดูคล้ายๆ ไม่มีอะไร

แต่ ก็แฝงความดูหมิ่นดูแคลนความสามารถของคนฟังไว้ในคำพูดนั้นด้วย

8. “ถ้ามอบหมายให้คุณทำ ผมทำเองดีกว่า” เป็นคำพูดของหัวหน้างาน ที่ไม่ควรพูดกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

เพราะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ ไม่เชื่อมั่นในความสามารถและอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่เป็นมิตรด้วย

9. “ทำไม่ได้ ก็ลาออก” เป็นคำพูดเชิงลบที่หัวหน้างานหรือผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง

และเลือกใช้คำอื่นแทน เช่น “พยายามทำให้เต็มที่ก่อน” หรือ “เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคุณ”

10. “งานง่ายๆ ก็ยังผิดพลาด” การทำงานย่อมเกิดความผิดพลาดได้ควรหลีกเลี่ยงคำพูดนี้และเลือกใช้คำพูดที่เป็นการถนอมน้ำใจ

หรือเลือกที่จะพูดตรงๆ ไปเลยว่า งานเกิดความผิดพลาดเพราะเหตุใดคำพูดของคนเปรียบเสมือนใบ มี ด ที่แหลมคม

ใช้ดีก็เป็นประโยชน์การบริหารงานก็เช่นเดียวกัน หัวหน้างานที่ดีควรเลือกใช้คำพูดในเชิงบวกเพราะนอกจากได้ใจลูกน้องแล้ว

ยังจะได้มิตรภาพที่ดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ขอขอบคุณ p e o p l e p l u s

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

ทำไมบางคนยอมลาออก เพื่อหนีคนแย่ๆ ในที่ทำงานดีๆ

หากมองถึงตำแหน่งที่สูงขึ้น ก้าวไกลกว่าเดิม อยากลองเปลี่ยนงาน เป็นสายใหม่ อยากได้งานที่สบาย…