Home ข้อคิด 10 คุณสมบัติ คนที่เหมาะเป็นเจ้าของธุรกิจ

10 คุณสมบัติ คนที่เหมาะเป็นเจ้าของธุรกิจ

9 second read
0
0

เคยรู้หรือเปล่าว่า ถ้าคุณอย ากเป็น เจ้าของธุรกิจ จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ต้องรู้ เนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้การบริหารงานในธุรกิจของคุณเป็นไปได้ง่าย เพราะหากเจ้าของธุรกิจอย่างคุณเริ่มที่จะบริหารงานอย่างไม่เหมาะสมแล้ว

ก็เป็นเรื่องย ากที่จะพาธุรกิจของคุณ ไปตลอดรอดฝั่ง มาดูกันเลยว่า 10 คุณสมบัติใดบ้างที่คุณต้องมีเมื่อตัวเองเป็น เจ้าของธุรกิจ

1. เข้าใจตนเอง

ถ้าคุณอย ากเป็นคนที่มีกิจการที่ประสบผลสำเร็จ ในปัจจุบันและอนาคต ข้อแรกที่ เจ้าของธุรกิจ ควรมีก็คือ เข้าใจตนเอง รู้ว่าตนเองต้องการอะไร รู้ว่าสิ่งไหนใช่ สิ่งไหนไม่ใช่ สำรวจความต้องการในจิตใจของตนเองว่าลึก ๆ แล้วอะไรคือความต้องการที่แท้จริงกันแน่

การเข้าใจตัวเองยังหมายถึงรู้ว่าตัวเอง มีบุคลิกภาพ นิสัยใจคอเป็นอย่างไร เช่น บางคนฝันว่าอย ากทำธุรกิจ เกี่ยวกับทำบริษัท โ ฆ ษ ณ า แต่กลับล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า เพราะอุปนิสัยใจคอเป็นคนอารมณ์ร้อนโกรธง่าย ไม่เหมาะ กับการวงการโ ฆ ษ ณ า ซึ่งเราต้องคอยเอาใจ ลูกค้าตลอดเวลา

2. เริ่มจากรักในสิ่งที่ทำ

ไม่มีใครจะทนอยู่ กับสิ่งที่ไม่รักได้นาน ๆ หรอกจริงไหม และถ้าเป็นคุณเมื่อคิดที่จะทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ แน่นอนว่า คุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีกิจการที่รักอยู่ด้วยแล้วไม่รู้สึกเบื่อ

เพราะความรักจะเป็นสิ่งที่กระตุ้ น ให้คุณทำสิ่ง ๆ นั้นออกมาให้ดีที่สุด แม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้าง แต่คุณก็ไม่คิดที่จะถอดใจกับสิ่งที่คุณรักง่าย ๆ

3. ความรู้ต้องมี

แน่นอนว่าเมื่อคุณคิดที่จะทำธุรกิจ คุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือความรู้ ซึ่งความรู้ที่เจ้าของธุรกิจควรมีนั้นแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับ การบริการจัดการธุรกิจ เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และสองคือ ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวกับกิจการของคุณ

ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณนำมาใช้ ในการทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและราบรื่นในบางเรื่องถ้าเจ้าของธุรกิจ ยังมีความรู้ ความถนัดไม่มากพอ ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม และค่อยๆ เรียนรู้ไป เพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นต้องเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

4. ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับไอเดียใหม่ๆ

แน่นอนว่าเมื่อคุณเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะค่อนข้างได้เปรียบในการทำธุรกิจ เพราะความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่จะนำพาธุรกิจของคุณให้เป็นที่น่าสนใจ และความคิดสร้างสรรค์ยังสามารถนำมาประยุกต์ ใช้กับกิจการของคุณในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อไหมว่า หากคุณมีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ จะช่วยพัฒนา และต่อยอดให้กับธุรกิจได้ดีทีเดียว

5. ต้องกล้า และมีความเป็นผู้นำ

สิ่งสำคัญขั้นพื้นฐาน อีกข้อที่ต้องมีแน่ ๆ คือ ความกล้า ผู้ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ต้องกล้าที่จะตัดสินใจทำในเรื่องต่างๆ กล้าที่เสี่ ย ง กล้าที่จะลุย เพราะในโลกธุรกิจมีการแข่งขันสูง ไม่มีใครยอมใคร

เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความกล้าเท่านั้น จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในการทำธุรกิจ ไม่เพียงความกล้าที่สำคัญ ความเป็นผู้นำก็สำคัญเช่นกัน เพราะความเป็นผู้นำจะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญช า เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ

ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบปกครอง ภายในธุรกิจ และจะกลายมาเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในที่สุด

6. อดทน และพย าย าม

ความอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่ง ที่เจ้าของธุรกิจต้องมี แถมยังต้องอาศัยความอดทนมาก เป็นพิเศษอีกด้วย นอกจากความอดทนแล้ว

เจ้าของกิจการเองยังต้องมีความพย าย ามอีกด้วย เพราะหลายครั้งที่เจ้าของธุรกิจ หมดความอดทน หรือขาดความพย าย ามแล้ว ธุรกิจของคุณอาจล้มเหลวได้ในที่สุด

7. เงินทุน และความประหยัด

เงินทุนเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่เจ้าของธุรกิจต้องมี หากขาดข้อนี้ไปแล้ว ก็เป็นเรื่องย ากที่ธุรกิจของคุณจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และย ากที่ธุรกิจของคุณจะเกิดขึ้นได้

ดังนั้น เมื่อเริ่มดำเนินธุรกิจแล้ว เจ้าของธุรกิจก็ความจะมีเงินทุนสำรองไว้จำนวนหนึ่ง เมื่อสิ่งที่ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้คือ เงิน สิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรมีต่อไป

ก็คือ การรู้จักใช้เงิน รู้จักประหยัด หรือที่เรียกกันว่า ใช้เงินเป็น เพราะการประหยัดจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ สามารถควบคุมดูแลงบประมาณในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

8. เข้าใจคน

ขึ้นชื่อว่าธุรกิจ สิ่งที่จะทำให้งานดำเนินต่อไปได้จะต้องอาศัย คนเป็นกำลังสำคัญ เมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องสนใจ ใส่ใจคนในองค์กร ของตนให้มีความสุขใจในการทำงาน เพราะถ้าคนในองค์กร ของคุณเกิดไม่มีความสุขในงานที่ทำ ก็จะทำให้ธุรกิจของคุณเกิดสะดุด ไม่ราบรื่นได้

ดังนั้นเจ้าของธุรกิจ ควรมีศิลปะในการใช้คน เข้าใจคน ได้เป็นอย่างดีนอกจากการเข้าใจคนในองค์กรแล้ว เจ้าของธุรกิจยังต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้า เป้าหมายอีกด้วย การเข้าใจพฤติกรร ม ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะช่วยให้เจ้าของคุณธุรกิจสามารถนำความเข้าใจนั้นมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสินค้า

และบริการให้เข้ากับความต้องการ ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การเข้าใจแบบนี้ทำให้เจ้าของธุรกิจทำการตลาดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

9. เข้าใจสังคม

การทำธุรกิจแล้ว หวังผลกำไรอย่างเดียว จนลืมนึกถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสังคม รวมไปถึงผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมนี้ เมื่อเจ้าของธุรกิจเกิดความไม่เข้าใจในสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ต่อเจ้าของธุรกิจได้ในที่สุด

อาทิเช่น การผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นโทษต่อสังคม และไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา หากผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการทำได้ย่อมส่งผลให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคงอย่างแน่นอน

10. กำลังใจจากคนรอบข้าง

หลายครั้งเมื่อเจอปัญหา การอยู่คนเดียว โดยไม่มีใครอาจยิ่งทำให้สิ่งต่างๆ แ ย่ ลง ดังนั้นคุณสมบัติที่เจ้าของธุรกิจที่ควรมีในข้อสุดท้ายก็คือ คนรอบข้าง ผู้ที่สนับสนุน

คนเหล่านี้จะช่วยในด้านกำลังใจในการทำงานนอกจากนี้ แล้วยังอาจได้รับความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ เช่น เรื่องเงินทุน เรื่องการตลาด เรื่องไอเดียใหม่ ๆ

สิ่งต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนากิจการ ของเราบางครั้งอาจมาจากคนรอบข้างก็เป็นได้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ เจ้าของธุรกิจ ควรมี หรือ ต้องมีก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเป็น การรู้จักตนเอง การมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความรักในสิ่งที่ทำ ความกล้า ความเป็นผู้นำ ความอดทนพย าย าม

หรือแม้แต่เรื่องเงินทุน เรื่องผู้ใต้บังคับบัญช า เรื่องสังคม และการสนับสนุนจากคนรอบข้างล้วนสำคัญทั้งสิ้น แน่นอนว่าธุรกิจของคุณจะดำเนิน ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จแน่นอน ถ้าคุณมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้

ขอขอบคุณ t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

คน 8 แบบ ที่อยู่เป็นในที่ทำงาน คนแบบนี้ “ไม่เคยถูกเอาเปรียบ”

1. คนที่มองออกทุกๆ เรื่อง คนประเภทนี้ มักจะมีความรู้ทันและรู้อะไรได้ไวกว่าคนอื่นๆ จึงสามาร…