Home ข้อคิด 10 วิธีคิดบวก แบบชีวิตประสบความสำเร็จ

10 วิธีคิดบวก แบบชีวิตประสบความสำเร็จ

5 second read
0
0

พ ลั ง แห่งการคิดบวก สามารถช่วยเกิดแรงบันดาลใจต่างๆ มากมาย ทำให้เป็นคนฉลาดคิด มีทัศนคติเชิงบวก อันนำไปสู่การกำหนดพฤติกรรม ความคิด ความสำเร็จ ต่างจากคนที่มี พ ลั ง แห่งความคิดที่เป็นลบ

ที่เต็มไปด้วยความเศร้าสร้อย ความ ห ด หู่ เต็มไปด้วยความ ห ว า ด ร ะ แ ว ง ไม่เชื่อมั่นศรัทธาและเห็นคุณค่าของตัวเอง การฝึกเป็นคนคิดบวก สามารถสร้าง พ ลั ง แห่งความสำเร็จได้จริง ด้วยวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้

1.เชื่อมั่นในตัวเอง

การจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นอันดับแรก ซึ่งหากวัดผลในระยะยาวแล้วการมีความมั่นใจในตัวเอง

สำคัญกว่า การศึกษาหรือความฉลาด เปรียบเสมือนการได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นพื้นฐาน

2.มีเป้าหมายที่ชัดเจน

วางเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจน เพื่อเดินตามแผนที่วางไว้ เพราะหากไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน

ชีวิตคุณก็จะสะเปะสะปะ และเต็มไปด้วยความ เ สี่ ย ง รอบด้าน

3.จินตนาการแห่งความสำเร็จ

วาดภาพอนาคต แห่งความสำเร็จไว้ในหัวเสมอ เพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายอย่างที่วางแผนไว้

การได้มีชีวิตในแบบที่ต้องการอย่างที่ตั้งใจ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจนำไปสู่ความสำเร็จ

4.ชีวิตลิขิตเอง

อย่าพยายามโทษคนอื่น หากชีวิตผิดพลาด ถ้าหากไม่มีความสุขในชีวิตปัจจุบัน

ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่มีใครสามารถกำหนด ชีวิตเราได้ นอกจากตัวเราเอง

5.ให้กำลังใจตัวเอง

บอกตัวเองเสมอว่า เราทำมันได้หากเจอความล้มเหลว ให้คิดเสมอว่าเป็นความผิดของเรา

แต่เราสามารถเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตัวเราเอง

6.กำจัดแง่ลบในใจ

กำจัดความคิดด้านลบ ที่มา บั่ น ท อ น ความพยายามและความมุ่งมั่นในใจของตัวเอง

หมั่นสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การเผชิญกับปัญหา อันนำไปสู่ประโยชน์ในระยะยาว

7.คบค้าสมาคมกับคนที่มองโลกด้านบวก

เลือกคบคนที่มองโลกในด้านบวก จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์

เพราะคนเหล่านี้ จะเต็มไปด้วยแรงสนับสนุน ใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น

8.นับสิ่งดีในชีวิตที่ผ่านมา

นับสิ่งที่ดี ที่เกิดขึ้นในชีวิต ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้กี่อย่างที่เข้ามาในชีวิต

เช่น เรื่องการศึกษา การงาน เพื่อน ความรัก สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองและรู้สึกโชคดีอยู่เสมอ

แต่หากเราคิดแต่เรื่อง ย่ำ แ ย่ ที่ผ่านมา จะทำให้รู้สึกถึง พ ลั ง ทางลบและขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต

9.หาสิ่งดีที่ซ่อนอยู่

ค้นหาสิ่งดี ที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ที่เกิดจากความกลัวและความไม่มั่นใจที่แสดงมันออกมา

รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ที่สามารถสร้างความสำเร็จ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองอยู่เสมอ

10.สร้างความสมดุลแก่ชีวิต

ให้ความสมดุล กับชีวิตในทุกด้าน เช่น การทำงาน เพื่อน ครอบครัว สุ ข ภ า พ

รวมถึง พ ลั ง เชิงบวกจากสิ่งเล็กๆ น้อยรอบกาย ไม่ควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งหนักเกินไป

บริหารเวลาให้เป็นและจัดการ กิจกรรมต่างๆของชีวิตให้เกิดความสมดุลอยู่เสมอ

ขอขอบคุณ หนังสือ How to be a Brilliant Thinker, Paul Sloane

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

11 นิสัยทำให้ชีวิตลำบาก คนแบบนี้อนาคต “จะลำบาก”

นิสัยคือความเคยชิน คือพฤติกรรมที่ทำด้วยกาย วาจาหรือใจบ่อย ๆ จนกลายเป็นสิ่งที่ติดตัว ถ้านิส…