Home ข้อคิด 10 วิธีเลิกจน แค่คิดได้ชีวิตก็คนรวยแล้ว

10 วิธีเลิกจน แค่คิดได้ชีวิตก็คนรวยแล้ว

0 second read
0
0
1

ขั้นที่ 1 เลิกอ ยู่อย่ างสบายแล้วออกไป ตามหาความลำบากซะบ้างแค่ขั้นแรก ก็ น่าจะย ากซะแล้ว เพราะใครหลายคนต่าง ก็ชอบความสบายทั้งนั้นจะมีใครบ้างพอมีเงินแล้วไม่ใช้ ?

เรื่องง่าย ๆ ที่ค นอย ากรวยชอบ ทำงานสบาย ๆนั่น ก็เพราะ ‘ปลอดภัย’ หลายคนคิดว่า การทำงานสบายเป็นเรื่องแสนสุขแต่จริง ๆแล้วคนรวยจะคิ ดว่า ความท้าทาย ในการทำงานทั้งหลาย ต่างหากคือความสุขการทำสิ่งใหม่ ๆในสิ่งที่เราไม่เคยทำมีความเสี่ยง

แต่ความเสี่ยงเล็ ก ๆ น้อย ๆ จะช่วยให้เราสร้างความร่ำรวยและได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมลองก้าวออกจากโซนปลอดภัยแล้วมองหาทุก ความเป็นไปได้อาจจะต้องลำบากเล็กน้อยถ้าคุณอย ากร่ำรว ยหรือบางครั้งก็อาจล้มเหลวแต่นั่นแหละสุดย อดเพราะถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวแสดงว่า คุณยังพย าย าม ไม่มากพอ

ขั้นที่ 2 สร้างรายได้เพิ่ม และคุม กำเนิดรายจ่าย

ลองคิดดูว่าหากคุณมีรายได้ปีล ะ1ล้านบาทคุณจะใช้ทำอะไรบ้าง?ซื้อรถ ? ไปเที่ยว ?คนรวยหลายคนไม่นิยม ใช้เ งินไปกับสิ่ง ของที่ไม่สร้างมูลค่า เพิ่มพวกเขา มักลงทุนใน ‘สินทรัพย์’

ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้ต นเอง และคุมรายจ่าย ให้ต่ำกว่ารายได้ หลายคนเลือก ใช้รถเก่าไม่ซื้อของใหม่แม้พวกเขาจะมีกำลังเงินซื้ อได้ ก็ตามจำไว้เลยว่า ถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่ม ตามนั่น คือคุณถังแตก

ขั้นที่ 3 อย่ าไต่บันไดแต่ จงเป็น เจ้าของบันได

หลายคนทำงานเพื่อเลื่อน ตำแหน่ง เพราะเชื่อว่า จะได้มีรายได้มากขึ้น แต่เหล่าคนรวยจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของ‘ตำแหน่งงาน’ พว กเขาเป็นเจ้าของบันไดที่เหล่าคนอย ากรวยทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่คนรวยเข้าใจ ว่าพวกเขาต้ องการคนมาทำงาน เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 4 เลือกเป็นมิตร ให้ถูกคน

เรามักได้ยินว่าคนรวยมักคบกับคนรวยนั่น ไม่ใช่ เรื่องที่เกินจริง พวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จเขาสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ได้ และ สักวัน ความสำเร็จจะเป็นของเขาแต่…คนอย ากรวยชอบอยู่ในกลุ่มคน

ที่ไม่ประสบความสำเร็จ เหมือน ๆ กัน ถ้าคุณ อย ากหารายได้เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีรายได้มากกว่าตัวเอง จะทำให้เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียว กับคนที่ประส บความสำเร็จจำไว้ว่า“ถ้าอย ากเป็นคนรวยก็ต้องคิดแบบคนรวย”

ขั้นที่ 5 จงทำงานเพื่อสร้างทักษะอย่ าทำ งานไปวันๆ

คนอย ากรวย หลายคนเปลี่ยนงาน เพร าะต้องการได้เงินที่ดี กว่าแต่คนรวยรู้ว่า การทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆของการทำงานแต่เป็นการพัฒนา ทัก ษะที่จะช่วยให้เรา กลายเป็นค น รว ย เช่นการเป็นพนักงานขายเพื่อให้เข้าใจโลก ของการค้า

หรือเป็นพนักงาน ธนาคาร เพื่อที่จะเข้าใ จงานบัญชีถ้าจะเป็นคนรวย ก็ต้องทำงานเพื่อเรียนรู้ทักษะ ที่จะทำให้คุณรวยเราบอกได้เลยว่าคนรวยไม่ได้รวย เพร าะมีรายได้เยอะ เพียงอย่ างเดียว

ขั้นที่ 6 สะสมเงินทองดี กว่าสะสม สิ่งของ

คนอย ากรวยหลาย คนสะสมบ้าน หรือรถแต่คน รวยนั้น ต่างออกไปพวกเขาเชื่อ ว่าถ้าอย ากร่ำรวย ให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อ ของม ากเท่าไหร่ เงินของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้นลองหยุดซื้อ ของและให้ความสำคัญ

กับการประหยัด ,การเก็บออมและการลงทุน ในเงิน ที่เราหามาได้จะดีกว่า แต่ถ้าคุณเป็นเจ้า แม่นักช็อปก็เริ่มต้นการช็อปในสินทรัพย์ต่าง ๆให้ความสนใจ ในการลงทุนและเริ่มสะสมหุ้ นในธุรกิจแทนการช็อปรองเท้าหรือเสื้อผ้าแทน

ขั้นที่ 7 เน้นการหารายได้ มากกว่ าการเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญและการลงทุนนั้นสำคั ญกว่าแต่การหารายได้นั้นทำให้เกิดทั้งคู่หลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการลงทุนก็เพียงพอแต่เพื่อให้บรรลุเ ป้าหม ายสูงสุด เราต้องหารายได้ให้มากขึ้นคนรวยเข้าใจจุดนี้และสร้างหนทาง เพื่อหารายได้เพิ่มถ้าอย ากรวยจริง ๆให้โฟกัสไปที่ การหารายได้เพิ่มไม่ใช่ แค่การเก็บออม หรือลงทุน เท่านั้น

ขั้นที่ 8 อารมณ์ศัตรู ตัวฉกาจขอ งการลงทุน

คนรวยและ คนอย ากรวยมี ข้อแตกต่างที่ชัดเจน คือค นอย ากรวยใช้เงิน เพราะอารมณ์แต่คนรวยนั้น ใช้เงินเพราะเ หตุผลการลงทุนนั้นคือการควบคุมอารมณ์ของตนเองเพราะอารมณ์ เป็นสาเหตุ ให้เราซื้ อของแพงและขายของถูก และอารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลวดังนั้นทิ้งอารมณ์ไปซะแล้ว ใช้เงินด้วยเหตุผล ที่เหมาะสมจะดีกว่า

ขั้นที่ 9 ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น กว่าเดิ มและลงมือทำ

บางครั้ง คนอย ากรวยเอง ก็มีเป้าห มายแต่ขนาด ของเป้าหมาย ทำให้คนรวยและคนอย าก รวยแตกต่างกันคนอย ากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยและทำได้ง่าย แต่คนร วยจะสร้างเป้าหมาย จากความตั้งใจแม้เป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลกไปเลย แต่พวกเขาเรียนรู้

เพื่อหาวิธีและลง มือทำเพื่อที่จะบรรลุเป้า หมายให้ได้เมื่อคุณตั้งเป้าหมายลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่ กว่านี้ ได้อีกรึเปล่าลองถามตัวเองว่าคุณทำได้แค่นี้ หรือทำได้ มากกว่านี้ อีกแต่เราคิดว่าคุณทำได้มากกว่านี้นะและที่สำคัญอย่ าลืมลงมือ ทำเพราะถ้าไม่ลงมือ ทำมันจะเป็นแค่ ‘เพ้อฝัน’

ขั้นที่ 10 กระจายงานสร้าง หนทางรวย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ เราทุ กคนและ ถ้าคุณอย ากขึ้นไป ให้ถึงจุดสูงสุด(ไม่ว่านั่นคืออะไรก็ตาม)คุณก็ต้องทำงานปัญหาก็คือการทำงานหนัก เพียงคนเดียวนั้นแทบจ ะไม่ทำให้ คุณรวย คุณไม่สามารถ รวยได้เพียงลำพัง คุณต้องอาศัยการกระจายงานตั้งแต่การจ้างคนภายนอก

มาทำงานไป จนถึงการลงทุน ยิ่งคุณก ระจายงานได้มากคุณก็ยิ่งมีเวลา ที่จะโฟกัส ในสิ่งสำคัญทั้ง ในเรื่องธุรกิจ หรือเรื่องชีวิต ของคุณเองบันไดเหล่านี้ บางขั้นสูงมากแต่บางขั้นก็เหมือน แค่ทางต่างร ะดับเล็ ก ๆ เท่านั้นแต่สิ่งสำคัญ คือ “ถ้าคุณอย ากเป็นคนรวย จงคิดแบบคนรวยและทำเหมือน ที่คนรวยทำ”ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับการดำเนิน ชีวิตของตัวเอง ดู นะคะ

Load More Related Articles
Load More By songyim songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ผลกรรมที่พวกนอกใจคนรักต้องเจอ

1 เมื่อยังมีชีวิ ตก รรมที่ไ ด้กระทำ จะส่งผลให้ต้องแย กจากคนที่รัก มีคนรักก็มักถูกคนอื่น แย…