Home ข้อคิด 10 วิธี เปลี่ยนตัวเอง..ให้เป็นคนน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

10 วิธี เปลี่ยนตัวเอง..ให้เป็นคนน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

7 second read
0
0

คนเราทุกคนเกิดมาก็ย่อมต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองครอบครัว และสังคม และเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เข้าสู่วัยทำงาน ก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะ

ทำงานที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้ ซึ่งการทำงานในทุกวันนี้ คนทำงานทุกคนย่อมที่จะต้องการให้ตนเองนั้น เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง ทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า

ลูกค้า หรือลูกน้อง เพื่อความสำเร็จในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนเหล่านั้น แล้วอะไรบ้างล่ะ ที่แสดงให้เห็นได้ว่า เราเป็นคนน่าเชื่อถือ วันนี้ จึงมี 10 นิสัยในการทำงานที่

ทำให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ มาฝากคนทำงานกันค่ะ

1.การตรงต่อเวลา/รักษาเวลา

เรื่องของเวลานั้นถือว่ามีความสำคัญมาก การขาดงาน การเข้าประชุมสาย การไม่ไปตามนัด การส่งงานล่าช้า เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ล้วนทำให้ตัวเราขาดความน่าเชื่อถือ

ยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่ยิ่งมากเท่านั้น การที่คุณไปช้ากว่าคนอื่นที่ได้นัดหมายกันแล้วนั้น (ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตาม) นั่นหมายถึงการที่เราทำให้อีกฝั่งต้องรอ และทำให้อีกฝั่ง

รู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกเขาเลย แต่ในทางกลับกัน การที่เราไปตรงต่อเวลา หรือรักษาเวลาได้ดีก็จะทำให้ใคร ๆ อยากทำงานร่วมกับเรา เพราะอย่างน้อย

ในเรื่องพื้นฐานที่สำคัญอย่างเวลานั้น พวกเขาก็สามารถเชื่อใจคุณได้

2.การรักษาคำพูด

สิ่งที่คนเรามักจะทำก็คือ รับปากไปก่อน แล้วค่อยมาแก้ตัวทีหลังว่าทำไมถึงทำไม่ได้อย่างที่รับปากไว้ พฤติกรรมลักษณะนี้มีแต่จะทำให้ตัวเราหมดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อย ๆ

การไม่รักษาคำพูด พูดอย่างแล้วทำอีกอย่าง ทำไม่ได้อย่างที่พูด สิ่งนั้นมันก็เหมือนกับการหักหลัง แ ท ง ข้ า ง ห ลั ง และ ทำ ล า ย ความคาดหวังของอีกฝ่าย ดังนั้น

คุณต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะพูดอะไรออกไปการได้พูดออกไปก็เหมือนเช่นการให้คำสัญญา ถ้าทำได้ก็บอกว่าทำได้ และถ้าอะไรทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได้ อย่าเพียงแต่

ทำให้อีกฝั่งพอใจชั่วคราว แล้วมาผิดหวังในภายหลัง ข้อนี้ขอให้ยึดหลักความเป็นจริงเข้าไว้

3.ไม่นินทาผู้อื่น

การนินทาผู้อื่น พูดไม่ดีลับหลัง การพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดี โดยที่คนที่เราพูดถึงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นด้วย การทำพฤติกรรมแบบนี้ คนที่ฟังเราอาจจะรับฟังอย่างดี แต่ในใจ

เขาอาจรู้ธาตุแท้และคิดว่า “ขนาดคนอื่นยังโดนนินทา แสดงว่าเราเองก็คงจะต้องถูกคนนี้นินทากับคนอื่นเช่นกัน” เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ความเชื่อถือที่มีต่อคนๆ นี้ก็จะลดลง

4.กล้ารับผิดชอบ

คนบางประเภทที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอ และมองว่าความผิดพลาดไม่ใช่สาเหตุมาจากตัวเอง พยายามหาเหตุผลโยนความผิดให้ผู้อื่น กระทำเช่นนี้ทำให้หลายๆ คนไม่อยากทำงาน

ด้วยเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะโดนปัดความรับผิดชอบใส่เมื่อไร แต่ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา แล้วเราไม่ได้เอาแต่หาข้ออ้างหรือข้อแก้ตัว แต่ยอมรับยืดอกรับผิดชอบและ

ฟังคำวิจารณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยมันก็ทำให้คนที่ทำงานร่วมกันมองเห็นว่า คุณไม่ได้หนีปัญหาแต่อย่างใด

5.ไม่เลือกปฏิบัติ

บางคนที่ชอบประจบประแจง เ ลี ย แ ข้ ง เ ลี ย ข า เ จ้ า น า ย พูดคำหวานๆ กับคนที่มีประโยชน์ จะทำให้ผู้อื่นรวมถึงคนที่คนกำลังประจบด้วยนั้น มองว่าคุณไม่จริงใจ

ไม่น่าเชื่อถือคิดแต่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้น ดังนั้นควรทำแต่พองาม และจงทำดีต่อทุกคนอย่างเสมอกันอย่าเลือกปฏิบัติ เป็นเพื่อนกับทุกคนด้วยความจริงใจ

6.ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวเรื่องงาน

หลายๆ ครั้งที่เรามักจะเจอกับปัญหาเรื่องอคติระหว่างกัน จนทำให้หลายๆ คนไม่เป็นอันทำงาน ประเภทคนนี้ไม่ชอบกับคนนั้น การใช้อคติในการทำงาน ใช้หน้าที่ตัวเอง

ในการกลั่นแกล้งหรือกดดันคนอื่น ซึ่งนั่นจะทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ทำงานจริง ๆ แต่อย่างใด การพยายามทำร้ายคนอื่นในที่ทำงานผ่านการทำงานจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลย

7.ช่วยเหลือคนอื่น

นอกจากการทำงานตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว การมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นในที่ทำงานด้วยกัน นอกจากจะทำให้ผู้อื่นมองคุณในด้านบวกแล้ว เขายังเชื่อถือ

ในความรักงานและน้ำใจที่ดีของคุณอีกด้วย

8.มีกาลเทศะและสัมมาคารวะ

เป็นคนที่รู้อะไรควร อะไรไม่ควร และมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสกว่าทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ เข้าใจและปฏิบัติมารยาทแบบไทย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณละทิ้งความคิด

และตัวตนของตนเมื่อเจอข้อขัดแย้งต่าง ๆ แต่ขอให้คุณแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างตรงไปตรงมา แบบมีมารยาทและถูกกาลเทศะ

9.สร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ

บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทั้งเรื่องภายนอก อย่างเรื่องการแต่งตัว ที่ควรเป็นไปตามระเบียบของงาน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในคือไม่ควรมีกิริยาวอกแวก พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด

และไม่ทำตัวตามสบายมากจนเกินไป

10.อย่าเอาเปรียบคนอื่น

คนเราควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเสียก่อน จะได้ชื่อว่าน่านับถือ ก่อนที่จะไปขอให้คนอื่นทำอะไรก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้ดี ๆ เพราะการขอความช่วยเหลือบางครั้ง

คือการเพิ่มงานให้กับอีกฝ่าย ซึ่งถ้าเขาไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมแล้วล่ะก็ เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าการขอร้องนั้นคือการเอาเปรียบพวกเขาได้ง่ายๆดังนั้น ตัวเราเองก็สามารถ

สร้างความน่าเชื่อถือของเรา ให้เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างได้ไม่ยากค่ะ ลองนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะ แล้วชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

ขอบคุณที่มา : n e w s . j o b c u t e .

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…