Home ข้อคิด 10 เทคนิค ใช้ชีวิตเฉกเช่นคนฉลาด

10 เทคนิค ใช้ชีวิตเฉกเช่นคนฉลาด

9 second read
0
0

1. อ่ า น เรื่องราวแปลกใหม่

เทคโนโลยีทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่ า ว ส า ร ได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรใช้เวลาทั้งวันในการเลื่อนดูภาพ

และเรื่องราวต่างๆ ใน เ ฟ ส บุ ค ในทางกลับกัน คุณควรใช้แอพลิเคชั่นที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ คุณไม่ควร อ่ า น ข่าวในเว็บไซต์เดิมๆ

ลองเปลี่ยนมา อ่ า น บทความที่แสดงความคิดเห็นในมุมที่แตกต่างที่จะช่วยให้คุณเปิดโลกทัศน์ และอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้

ทั้งนี้ การ อ่ า น เพื่อความบันเทิงก็มีประโยชน์เช่นกัน เช่น ช่วยให้คุณมีจิตใจที่กระชุ่มกระชวยและผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้า

2.ทำในสิ่งที่คุณกลัว และไม่เคยทำ

เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่คุณรู้สึกประหม่าและกลัว เพราะสิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความกล้าและแข็งแกร่งมากขึ้น กล่าวคือ หากคุณสามารถทลายกำแพงความกลัวได้

คุณจะพบว่าตัวคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิด ในช่วงแรกที่คุณลองทำสิ่งที่แปลกใหม่นั้น คุณอาจเริ่มทำกับกลุ่มเล็กๆ

หรือกลุ่มที่มีความสนิทสนมก่อนแล้วค่อยๆ ข ย า ย วงกว้างมากขึ้น เช่น หากคุณเริ่มเล่นกีตาร์เพลงใหม่ ให้คุณลองเล่นให้เพื่อนกลุ่มเล็กๆฟังก่อน

จากนั้นก็เล่นให้เพื่อนร่วมงานฟัง จนกระทั่งเล่นต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมากที่คุณไม่รู้จัก เป็นต้น

3.ตั้งคำถามและหาคำตอบอยู่เสมอ

ตอนเด็กๆ เรามักสงสัยถึงสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ บางครั้งเราตั้งคำถามบ้าๆบอๆ กับพ่อแม่ เช่น ทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้า ทำไมสุนัขเห่าโฮ่งๆ ทำไมแมวร้องเหมียวๆ

แต่เมื่อเราเติบโตขึ้น เราวุ่นวายกับชีวิตมากขึ้น จนทำให้ความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับโลกและสิ่งรอบตัวหายไป

แต่ทว่า เราควร รั ก ษ า จินตนาการเหล่านั้นไว้ โดยการตั้งคำถามและหาคำตอบอย่างสม่ำเสมอ คุณอาจจดบันทึกความคิดหรือสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัว

และเมื่อคุณถึงบ้าน คุณควรค้นหาคำตอบต่างๆที่คุณได้จดเอาไว้ แม้ว่าความรู้ที่คุณได้รับจะไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณโดยตรง

แต่อย่างน้อยการแสวงหาความรู้จากความสนใจเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถนำคุณไปสู่การค้นพบงานอดิเรกของชีวิต

4. ประยุกต์ใช้ความรู้

หากคุณ อ่ า น บทความให้คำแนะนำเรื่องหนึ่ง แต่คุณไม่นำเทคนิคหรือความรู้มาใช้ ก็เท่ากับว่าคุณเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ดังนั้น ในการเรียนรูสิ่งใหม่ คุณก็ควรที่จะประยุกต์ใช้มันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเล่นกีตาร์ และได้ อ่ า น บทความเกี่ยวกับทฤษฎีทางดนตรี

คุณก็ควรที่จะนำความรู้ที่คุณได้มาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีตาร์ของคุณ นอกจากนี้ การที่คุณถามตัวเองก่อนที่จะเรียนรู้ว่า

“จะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร” จะเป็นการ ก ร ะ ตุ้ น ให้คุณมีเป้าหมายในการเรียนรู้

และช่วยให้คุณเกิดแรงบันดาลใจที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ในชีวิตจริงมากขึ้น

5. แบ่งปันและถ่ายทอดความรู้

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความสำคัญมาก แต่การแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้นั้นมีความสำคัญมากกว่า ก า ร แ ช ร์ เรื่องราวที่น่าสนใจผ่านทาง เ ฟ ส บุ ค

หรือการเล่าเรื่องด้วยการลงรูปถ่ายต่างๆ สามารถช่วยถ่ายทอด เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ความคิด รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณไปยังผู้อื่นได้

เช่น เพื่อน ครอบครัว หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จัก และสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถสร้างเครือข่าย หรือพบกับมิตรภาพที่ดีมากมาย

6. แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลอื่น

โซเชียลมีเดีย เช่น ท วิ ต เ ต อ ร์ หรือ เ ฟ ส บุ ค ทำให้คุณสามารถติดต่อ สื่ อ ส า ร กับบุคคลอื่นๆได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ คุณควรใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับบุคคลที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณ

เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะช่วยให้คุณมีความคิดและมุมมองใหม่ๆ ทั้งยังช่วยให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆ อีกด้วย

7. เล่นเกมส์แทนการดูโทรทัศน์

การเล่นเกมส์ เช่น ปริศนาครอสเวิร์ด ทายคำ หรือวีดีโอเกมส์ ล้วนมีประโยชน์มากกว่าการดูโทรทัศน์ เกมส์เหล่านี้ทำให้ ส ม อ ง ของคุณได้ใช้ความคิดตลอดเวลา

และทำให้ฝึกความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ

8. รับประทาน อ า ห า ร ที่มีประโยชน์

การรับประทาน อ า ห า ร ที่มีประโยชน์จะทำให้คุณมีพลังและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ดังนั้น คุณควรที่จะรับประทาน อ า ห า ร ที่มีประโยชน์ในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เ นื้ อ สั ต ว์

เพื่อที่จะมี สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชีวิต

9. ใช้เวลาในการ พั ก ผ่ อ น หย่อนใจ

ส ม อ ง และ ร่ า ง ก า ย ของคุณต้องการการ พั ก ผ่ อ น ทุกวัน คุณควร น อ น หลั บ วันละ 7-8 ชม. นอกจากนี้ คุณควรมีเวลา พั ก ผ่ อ น หย่อนใจ

โดยปราศจากสิ่ง ก ร ะ ตุ้ น ภายนอกที่คอยรบกวนคุณ เช่น การนั่งสมาธิ โดยที่คุณอาจใช้เวลา 10 นาทีในการนั่งสมาธิก่อนนอน

วิธีการนี้จะช่วยให้คุณ น อ น ห ลั บ ได้ง่ายขึ้น และถ้าหากคุณทำตอนตื่นนอน จะทำให้คุณเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใส

หรือหากคุณนั่งสมาธิตอนกลางวัน คุณก็จะมีพลังในการทำงาน ในขณะที่คนอื่นๆ อาจสัปหงกตอนบ่าย 2 โมง

10. อ อ ก กำ ลั ง ก า ย

นอกเหนือจากการรับประทาน อ า ห า ร ที่มีประโยชน์ การ อ อ ก กำลั ง ก า ย ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย ของคุณแข็งแรงสมบูรณ์

เพราะถ้าหาก ร่ า ง ก า ย ของคุณ ป่ ว ย มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณด้วย ดังนั้น คุณควร อ อ ก กำ ลั ง ก า ย อย่างเป็นประจำ โดยอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆของวัน

หรือหากคุณไม่มีเวลามากพอ คุณอาจจะ อ อ ก กำ ลั งก า ย ง่ายๆ ในการดำรงชีวิต

เช่น การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ หรือการเดินระยะไกลจากที่จอดรถมาถึงออฟฟิศที่ทำงาน เป็นต้น

ขอขอบคุณ c h e e c h o n g r u a y

Load More Related Articles
Load More By adminsabailey
Load More In ข้อคิด

Check Also

9 สิ่งที่ต้องทำ ถ้าคุณจะเป็น “นายตัวเอง”

หลายคนที่เป็นนายตัวเองไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะไม่รู้เคล็ดลับดี ๆ ที่…