Home ข้อคิด 12 ข้อดี ของการมีเงินเก็บ คนมีเงินเก็บส่วนใหญ่..สบายทุกคน

12 ข้อดี ของการมีเงินเก็บ คนมีเงินเก็บส่วนใหญ่..สบายทุกคน

6 second read
0
0

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด เพราะเงิน

ที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิด

เรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้อดีของการมีเงินออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิด

และเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินการออมเงินเป็นสิ่งที่ยาก แต่หากสามารถทำได้

ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเพราะใน ย า ม ลำ บ า ก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น

ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่างข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บ

ข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงินบางทีเหตุผลดีๆ

สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

เงินออมมีประโยชน์มาก ย า ม เกิดวิ ก ฤ ติ

เพราะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ดังนั้นจึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เ ค รี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวดเพราะกลุ้มใจกับเงิน

ที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อยากทำอะไรก็

สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น

ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเองก็ เ จ็ บ ป่ ว ย มีหลาย โ ร ค หาก

มีเงินออม ก็จะไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้

หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พ ย า ย า ม แ ย่ ง ส ม บั ติ

มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดย

เฉพาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น

ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อการ

ใช้ชีวิตหากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหาย ต า ย จาก เช่น พนักงาน

ธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน

หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน

ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหาย

ตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถ

ให้ความช่วยเหลือได้เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย า ม

เดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไป ล ง ทุ น ต่างๆก็จะเป็นการ

ช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆเงินออมเป็นหลักฐานค้ำ

ประกันการกู้เงินได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วย

ให้มีความน่าเชื่อถือหากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อ ซื้ อ บ้าน ที่ดิน

เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไป ล ง ทุ น อย่างการ ซื้ อ หุ้ น แล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่า

เงินออมนั้น ทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่างการ ซื้ อ หุ้ น เก็บไว้

สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอ

ต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง

โดยเฉพาะ ย า ม แก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้ อย่า

ไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา : s i a m e b o o k

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…