Home ข้อคิด 13 นิสัยของหัวหน้า ต้องแก่ให้ทันก่อนลูกน้องจะหมดศรัทธา

13 นิสัยของหัวหน้า ต้องแก่ให้ทันก่อนลูกน้องจะหมดศรัทธา

7 second read
0
0

การเป็นหัวหน้าที่ดี บางทีก็มีหลักปฏิบัติ เพื่อให้คนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชา รู้สึกดีกับหัวหน้างานด้วย

แล้วนิสัยแบบไหน ที่คนเป็นหัวหน้าควรเร่งแก้ไขด่วน มี ดังนี้

1. ลำเอียง

ให้ความสำคัญกับลูกน้องทุกคน อย่างเสมอภาพ เพราะทุกคนคือ ฟั น เฟื่องความสำเร็จร่วมกัน

2.หูเบา

อย่าเพิ่งเชื่อ ในสิ่งที่เราไม่เห็นครับ ฟังหูไว้หู ถ้าเกิดปัญหาระหว่างลูกน้องต้องฟังทั้งสองฝ่าย

และใช้หลักการที่ถูกต้องแก้ปัญหา ให้ความยุติธรรม

3.ข่มลูกน้อง

คนทุกคนย่อมต้องการการให้เกียรติ ไม่ว่าจะด้อยกว่าเราก็ตามครับ สุดยอดหัวหน้างาน ต้องรู้จักให้เกียรติคน ไม่ข่มใคร

4.เจ้าอารมณ์

ต้องระวังการใช้อารมณ์ในทุกๆ เรื่อง เพราะจะทำให้กำลังใจ ลูกน้องเสีย บ ร ร ย า กา ศ จะ เ ค รี ย ด

งานดีๆ จะไม่เกิดในบรรย ากาศไม่ดี

5.จองเวร

เป็นหัวหน้าต้องรู้จักให้อภัย อย่าจองเวรเจ้าคิดเจ้าแค้น ต้องปล่อยวางบ้างหากลูกน้องผิดและแก้ไข

ขอโทษแล้ว ก็ควรลืมเรื่องที่ผิดที่พลาดของเขาไปบ้าง

6.บ้ า อำนาจ

อำนาจมีไว้ให้หัวหน้างานสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น แต่ต้องใช้ในทางที่ถูกใช้อำนาจได้แต่อย่า บ้ า อำนาจ

อย่าหลงกับอำนาจที่เรามีเพราะอำนาจ เหมือนดาบสองคม ส่งเสริมเราได้ก็ทำ ล า ยความศรัทธาของเราจากลูกน้องได้เช่นกัน

7.กลัวเหนื่อย

การทำงานทุกงานต้องมีการลงมือ ทำอย่างเต็มที่ หากเรากลัวเหนื่อยไม่ลงมือทำเป็นตัวอย่าง

ก็จะไม่มีลูกน้องคนไหน จะพร้อมลงมือทำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน

8.เห็นแก่ตัว

หัวหน้าที่ดีต้องมาพร้อม กับคำว่าเสียสละ เป็นผู้ให้ อย่าคิดแต่ได้เอาคิด

แต่จะเอาประโยชน์ ของตัวเองฝ่ายเดียว เพราะจะไม่มีใครอย ากอยู่ด้วย

9.ไม่ รั ก ษ า คำพูด

ไม่ รั ก ษ า คำพูดก็เท่ากับ โ ก ห ก กลับกรอก หลอกลวง ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นต้องระวังครับ

หากคิดจะพูดอะไรออกไปต้องคิด ให้ดีถึงสิ่งที่เราสัญญาไว้คิดให้ดี ก่อนว่าเราจะให้ได้หรือไม่ ถ้าได้ถึงค่อยพูด

10.เฉื่อยชา

หากหัวหน้าเฉื่อย ลูกน้องก็เฉื่อย หากหัวหน้าลุย ลูกน้องก็ลุยครับต้องสร้างบรรย ากาศความคึกคัก ในการทำงาน

กระตือรือล้น มุ่งมั่น จะทำให้องค์กรของเรา ทำผลงานได้ดี

11.เก่งแต่สั่ง

หัวหน้างานทุกคนมีอำนาจ ในการสั่งการอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องบางเรื่องหากเราสามารถลงมือทำได้ก็ควรลงมือทำเองบ้าง

เพราะจะเป็นการทำเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องดู เพื่อก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงเหวี่ยงในการทำงาน

12.ขาดมนุษยสัมพันธ์

สายสัมพันธ์ในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ทีมจะเป็นทีมได้ ก็ต้องเริ่มต้น จากสายสัมพันธ์การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

เป็นทักษะที่พึงมีของหัวหน้างาน ต้องเข้าถึงลูกน้องทุกคนได้อย่างดี เพราะการรู้ใจลูกน้องจะทำให้เราวางตัว

คนทำงานให้เหมาะกับงานได้ง่าย

13.ไม่ฟังใคร

ต้องยินยอมรับฟังคนอื่นบ้าง เพราะบางครั้งเรื่องดีๆ แนวคิดดีๆ ก็สามารถมาจากทีมงานมาจากการลงมือทำงานของลูกน้อง

ซึ่งไม่แน่ครับอาจจะมีวิธีการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆ ให้เราก็ได้ครับ อย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียว ถูกอยู่คนเดียว

ขอขอบคุณ t o d a y.l i n e. m e

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

หลายคนไม่เคยสังเกตตัวเอง เลิกได้แล้ว 6 นิสัยพาจน

“ความจน” เป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่า ที่คุณคิด เมื่อต้นปี 2015 องค์กร ต่ อ ต้ า น ความ ย า ก …