Home ข้อคิด 13 สิ่งบอกเป็นนัยๆ ว่า คุณมีโอกาสจะรวยกว่าคนทั่วไป

13 สิ่งบอกเป็นนัยๆ ว่า คุณมีโอกาสจะรวยกว่าคนทั่วไป

4 second read
0
0

1.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืดอย่างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มทำงานจริง (เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5 ) เพราะตื่นเร็วกว่าก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่า

กลายเป็นว่าคนตื่นเช้าสามารถ“ควบคุม” ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสายทำอะไรช้า ก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

2.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ ย้ำว่าการคิดบวก เป็นสุดยอด ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน” ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่าเป็นคนคิดลบหรือคิดบวก

ซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ตัวเองตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

3.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแส ของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

4.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึง คนที่มีเป้าหมายมองโลกด้านบวกมีความกระตือรือร้นจะว่าพวกเขา เลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่าเวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้แถมการคบคนที่คิดลบช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่ง บั่ น ท อ น กำลังใจ

และหากเราอยากจะอยู่ในสังคมคนรวย สร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน ทัศนติด้านบวกมีแนวคิดก้าวหน้าและมีความรู้จริง แบบนี้ใครๆ ก็อยากคุยด้วย อยากทำธุรกิจด้วย

5.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้ จากแหล่งเดียวแต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่างเช่น บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไร

และเงินปันผลจากหุ้นและการร่วมหุ้น ทำธุรกิจซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับขยายไปเรื่อยๆ

6.อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ า น หนังสือ อย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็นการ อ่ า น เพิ่มความรู้เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่า นหนังสือ หมวดบันเทิง

7.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวยออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะเขารู้ว่าการ ออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ ส ม อ ง ตื่นตัวอีกด้วย

8.มีมารยาทดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่า ในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะ อ า ห า ร อย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสมไม่น้อยเกิน และไม่มากเกิน (อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี)

ส่วนหนึ่งก็เพื่อ รั ก ษ า ความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่ง ก็เพราะเขารู้จักใจเขาใจเรา รู้ว่าทุกคนมีชีวิต จิตใจ ต้องการกัลยาณมิตรและการจะให้คนอื่นรู้ว่าเราคือกัลยาณมิตร คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจ

ลองคิดดูว่า มีคนแสดงให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเราขอบคุณเราชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอกไม่เคย แสดงออก เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

9.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนา ชีวิตคนรวย

เฉพาะด้านธุรกิจหรือการเงินเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบที่ยากๆ ได้ คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเองด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำ สิ่งดีๆอยู่เสมอ

10.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่น พรรคเล่นพวกล้วนๆ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว ขั้น รุ น แ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้

เพราะแบบนั้นก็จะไม่มีเวลาไปช่วย คนที่มีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวมก็จะออกมากลางๆ หรือต่ำ

เพราะถ้าช่วยเหมาเข่งคนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพยากรไม่มากพอส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

11.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้งและเขารู้ว่าถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็น ก็ไม่มีทางรู้ตัว (ได้อย่างทันท่วงที) ว่าอะไรกำลังผิดทาง

อะไรที่คนไม่ชอบเขาจึงแสวงหาความเห็นจากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้าและลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผลจริงก็ยอมรับ พร้อมกับเอามาปรับปรุงให้การงานต่างๆ

กลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็น จากคนอื่น ก็ เ สี่ ย ง มาก ที่จะล้มทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้า ว่ากำลังเดินลงเหว (และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว) คนรวยก็สามารถหลงเดินไปเส้น  ทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน

แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่านั่นน่ะ ผิดทางอย่างที่บอกไว้ แต่แรกว่าคนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่และ การกระทำที่ใช่ (ผ่านการต่อสู้ ฝ่าฟั น และปรับตัว) คนธรรมดาก็รวยได้

สำเร็จได้ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้” ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิดแบบพรสวรรค์เรา ก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

12.พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมายและมุ่งหน้า เดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อล้มแล้วก็ลุกต่อให้เดินไป ได้ก้าวสองก้าวแล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อ

สุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้ และคนรวยสร้างเองจะตั้งเป้าหมายส่วนตัวไม่เอาชีวิตของคนอื่นมาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

13.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ ส ม อ ง คิด ใคร่ครวญการงานต่างๆ เงียบๆ คนเดียว อย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน

ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเงินทองธุรกิจล้วนๆ แต่เขา ยังคิดเรื่องการวางแผนชีวิตโดยรวมและการดูแล สุ ข ภ า พ เช่นกัน

ขอขอบคุณ t h a i p t

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

คน 8 แบบ ที่อยู่เป็นในที่ทำงาน คนแบบนี้ “ไม่เคยถูกเอาเปรียบ”

1. คนที่มองออกทุกๆ เรื่อง คนประเภทนี้ มักจะมีความรู้ทันและรู้อะไรได้ไวกว่าคนอื่นๆ จึงสามาร…