Home ข้อคิด 14 ข้อ สอนลูกเรื่องเงิน อนาคตเขาจะได้ไม่ลำบาก

14 ข้อ สอนลูกเรื่องเงิน อนาคตเขาจะได้ไม่ลำบาก

11 second read
0
0

1 เมื่อลูกเริ่มนับเลขเป็นให้เริ่มสอนลูกเรื่องเงินได้เลย

เตรียมพร้อมทักษะ ให้ลูกรู้จักเรื่องเงินแบบง่าย ๆ เช่น ให้รู้ค่าว่าเหรียญ 1 – 5 – 10 บาท มีหน้าตาต่างกันอย่างไร มีค่าต่างกันอย่างไร ทำไมเวลาจะซื้อของถึงต้องใช้เงิน เป็นต้น

2 สอนลูกเรื่องเงินราวกับว่าเขาโตพอที่จะใช้เงินเป็นได้แล้ว

สอนให้ลูกรู้วิธีที่จะเก็บเงินอย่างไร และทำอย่างไร ให้เงินมีมูลค่างอกเลยขึ้นมา และสิ่งที่สำคัญคือการสอนให้รู้จักใช้เงินอย่างระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่าย

หรือซื้อของโดยไม่จำเป็นนั้นทำอย่างไร เพราะพฤติกรรมการใช้เงินของพ่อแม่นั้นมีผลต่อลูกการใช้เงินของลูกในอนาคต เด็ก ๆ จะเรียนรู้และสังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำซ้ำบ่อย ๆ ได้ดี

3 สอนลูกให้เข้าใจถึงความแตกต่างในการใช้เงินระหว่าง “ความจำเป็น / ความต้องการ / ความอยาก”

หากลูกสามารถแยกความแตกต่าง ระหว่าง 3 คำนี้ได้ จะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจใช้จ่ายเงินที่ดีของเขาในอนาคต

4 สอนลูกเรื่องเงินให้รู้จัก “การตั้งเป้าหมาย + เรียนรู้คุณค่าของเงิน + การออม”

การสอนให้ลูกรู้จักตั้งเป้าหมาย ในระยะสั้น เช่น เมื่อลูกอยากได้ของเล่นก็ให้ลูกตั้งเป้าเพื่อ ที่จะเก็บเงินซื้อจักรยานด้วยตนเอง ไม่ใช่เมื่อลูกอยากได้แล้วพ่อแม่จะซื้อให้ลูกทันที

หรือใช้วิธีร้องไห้ชักดิ้นชักงอจนพ่อแม่ต้องยอมใจ ถ้าเป็นของที่ราคาสูง ก็ให้ตั้งเงื่อนไข ของระยะเวลาที่สะสมเงิน ได้เท่าไหร่ เมื่อครบกำหนดพ่อแม่จะช่วยออกเงินอีกครึ่งหนึ่ง

และต่อไปก็เริ่มให้ตั้งเป้าหมาย ในระยะยาวมากขึ้น เพื่อให้ลูกเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบและวางแผนจัดการการเงินด้วยตนเองเป็น

5 แนะนำลูกเรื่องการออมและการใช้จ่ายให้เป็น

สอนให้ลูกเข้าใจ เรื่องการออมเงินธนาคาร เช่น เมื่อลูกฝากเงินกับธนาคารสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือดอกเบี้ยเงินออม เด็ก ๆ จะได้เห็นประโยชน์จากการออม

และมีส่วนในการคิดคำนวณดอกเบี้ยที่เขาจะได้ ที่สำคัญลูกจะได้เรียนรู้ว่าวางแผนออมเงินอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ

6 ให้ค่าขนมมากพอที่ลูกจะทำมาเป็นเงินเก็บของเขา

เช่น ถ้าคิดจะให้ลูกใช้เงินค่าขนมวันละ 20 บาท ก็ควรให้เพิ่มอีก 5 บาท และสอนให้ลูกเก็บเงินกลับมาออมอย่างน้อยวันละ 5 บาท บอกกับลูกว่าทุก ๆ วันละ 5 บาท

เมื่อครบหนึ่งปี ลูกจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ และหากนำไปฝากธนาคารลูกจะ มีเงินต้นรวมดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้ลูกได้ถึงประโยชน์ของการออมมากขึ้น

7 พาลูกเปิดบัญชีธนาคาร

เมื่อเริ่มฝึกให้ลูกรู้จักการออมตั้งแต่เด็ก เวลาที่ลูกจะขอเบิกเงินของเขา ไปซื้อในสิ่งที่ต้องการ อย่าไปห้ามหรือกดดันลูกในการที่นำเงินออกไปใช้

แต่ชี้ให้ลูกเห็นเป้าหมายในเงินออมของเขา แล้วให้ลูกลองตัดสินใจใช้เงินด้วยตัวเอง อย่าไปคิดที่จะให้ลูกทำตามความคิดของพ่อแม่ไปทุกอย่างนะคะ เพราะลูกโตกว่าที่เราคิดไว้มากนะ

8 สร้างนิสัยการออมสอนให้ลูกจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

สอนให้ลูกทำบันทึกการออม แล้วสรุปบัญชีแบบง่าย ๆ ในตอนสิ้นเดือน แล้วอธิบายให้ลูก ดูว่าจำนวนเงินของลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลง จนครบปีแล้วมาสรุปจำนวนเงินกันอีกครั้ง

9 สอนลูกเรื่องค่าของเงิน

พาลูกไปซื้อของใช้ประจำบ้าน เพื่อให้ลูก ได้มีประสบการณ์ในการใช้จ่ายเงิน ใช้โอกาสนี้สอนลูกเรื่องการซื้อของใช้จำเป็นและสิ่งไหนที่ฟุ่มเฟือย

การวางแผนก่อนการซื้อของ การใช้คูปองลดราคา การเปรียบเทียบราคาของ สอนลูกให้รู้ถึงวิธีตรวจสอบราคาและคุณภาพ วันหมดอายุของสินค้าก่อนซื้อ

10 ปล่อยให้ลูกได้ตัดสินใจใช้เงินในแบบของเขาเอง

ไม่ว่าจะถูกหรือจะผิด ลูกจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เงินของเขาโดยพ่อแม่ อาจให้คำแนะนำเบื้องต้น แนะให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียเมื่อลูกจะวางแผนหรือลงทุนในจำนวนเงินที่มีของเขา

เช่น การค้นหาข้อมูลให้ดีก่อนซื้อของชิ้นใหญ่หรือราคาแพง การซื้อในช่วงที่มีโปรโมชั่น หรือช่วงลดราคา ให้คิดถึงการใช้เงินแบบมีเหตุผล

11 สอนให้ลูกรู้จักคำชวนเชื่อต่าง ๆ จากสื่อออนไลน์ โ ฆ ษ ณ า ในโทรทัศน์ ฯลฯ

สอนให้ลูกรู้ว่าแบบไหนคือ โ ฆ ษ ณ า ชวนเชื่อ แบบเกินจริงหรือเปล่า เปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อกันมีราคาที่ต่างกันหรือเปล่า

ราคาแพงเกินจริงกว่าคุณภาพหรือตัวสินค้าไหม พยายามอธิบายให้ลูกเห็นบ่อย ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส นั้นจะทำให้ลูกรู้จักใช้เงินเป็นมากขึ้น

12 เตือนให้ลูกเห็นผล ร้ า ย จากการกู้ยืมเงิน

ปัจจุบันมีแหล่งที่พร้อมจะให้ยืม เงินสดหรือการออกบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดให้ใช้ได้อย่างง่ายดาย โดยอาจจะเผลอใช้จ่ายออกไป

ไม่ทันได้คิดถึงดอกเบี้ยที่ตามมาและจำนวนเงินที่ต้องคืน ควรสอนให้ลูกรู้จัก อั น ต ร า ย ในเรื่องนี้ตั้งแต่เล็ก ๆ

13 สอนลูกก่อนเริ่มใช้บัตรเครดิต

จำเป็นต้องสอนนับแต่วันที่ลูกโตขึ้น ให้ลูกเข้าใจถึงประโยชน์ และโทษของบัตรเครดิต ความจำเป็นในการใช้บัตรเครดิตในยามที่จำเป็น

รู้จักวิธีใช้ วิธีคิด ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดอกเบี้ย ค่าปรับถ้าจ่ายไม่ทันกำหนด ฯลฯ รวมถึงวิธีป้องกันกลการโกงบัตรเครดิตต่าง ๆ ให้ลูกด้วย

14 ใช้เวลาครอบครัวแสดงความคิดเห็นเรื่องของเงิน

ให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ ใช้เงินตัวเองในแต่ละวัน หรือปัญหาเรื่องเงิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้ลูกแนะนำวิธีการใช้จ่ายหรือแนะแนวทางการเพิ่มจำนวนเงิน ให้มากขึ้นด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ลูกสามารถทำได้

ขอขอบคุณ t h.t h e a s i a n p a r e n t

Load More Related Articles
Load More By Songyim
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก สิ่งที่พ่อกับแม่ อยากบอกให้ลูกรู้..อยากให้ลูกเข้าใจ

1.ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง 2.ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของห…