Home ข้อคิด 14 เทคนิค วางตัวยังไง..ให้โดนใจเจ้านาย

14 เทคนิค วางตัวยังไง..ให้โดนใจเจ้านาย

3 second read
0
0

1. มีทัศนคติเชิงบวก

ข้อนี้บอกเลยว่าต้องมาเป็นอันดับ 1 เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ อย่าง เพราะคนที่มีทัศนคติที่ดีจะเป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดี ซึ่งในโลกของการทำงาน คนที่มีความคิดบวก

คือคนที่มี พ ลั ง ง า น ที่พร้อมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่างานจะหนักแค่ไหน อุปสรรคจะเยอะเพียงใด ก็พร้อมรับมือได้ทั้งนั้น และเมื่อถึงเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้น คนคิดบวกมักจะไม่เกี่ยงงาน

แต่พร้อมที่จะแก้ไข หาทางปรับปรุงเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้คนที่มีทัศนคติเชิงบวก นอกจากจะคิดถึงตัวเองแล้ว พวกเขายังมีจิตใจเผื่อแผ่ คิดถึงคนรอบข้างอยู่เสมอ

หากมีสถานการณ์ที่ทีมเกิดปัญหา แน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ ก็พร้อมที่จะยื่นเข้าช่วยเพื่อนๆ ในทีมให้ผ่าน วิ ก ฤ ติ ครั้งนี้ไปด้วยกัน

2. ตั้งใจทำงาน

คนที่มีความตั้งใจในการทำงาน มักอยากให้ผลงานทุกชิ้นออกมาสำเร็จ ตรงตามเป้าหมาย พวกเขามักมีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่

โดยที่ไม่ทำงานแบบขอไปที แถมยังเต็มใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ต้องร้องขอนอกจากนี้ยังมีความทุ่มเทอย่างเต็มที่ ไม่เกียจคร้านต่อการทำงาน ให้เวลากับงานอย่างเต็มที่

ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงาน หรือใช้เวลางานทำเรื่องส่วนตัว

3. ขยัน อดทน มีวินัย

นอกจากมีความตั้งใจแล้ว ความขยัน อดทน และมีวินัย ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะการทำงานในแต่ละวันย่อมมีอุปสรรคที่แตกต่างกัน แถมยังสร้างความกดดันไม่น้อย

ดังนั้น จึงต้องความอดทนในการทำงานค่อนข้างสูง และหากวันใดที่งานถาโถมเข้ามาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายจนล้นมือ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญย่อมเป็นความขยัน

บางคนอาจจะมีความอดทนน้อย เมื่อเจอกับเหตุการณ์อาจรีบชิงลาออกไปก่อนก็มีปิดท้ายด้วยความมีวินัย กับบางคนที่เมื่อเจอความกดดันมากๆ หรือเจองานเยอะๆ

จนรับไม่ไหว บางทีอาจ ป่ ว ย การเมืองหรือหายตัวไปดื้อๆ แบบติดต่อไม่ได้ เรื่องของวินัยจึงเป็นอีกหัวใจหลักที่หัวหน้าหลายคนมองหาในตัวลูกน้องหากมองในแง่ดีคือ

ถ้าคุณผ่านอะไรเหล่านี้มาได้ คุณจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีติดกัน ไม่ว่าในอนาคตจะต้องงานหนักกว่านี้อีกกี่เท่า เจอลูกค้าเรื่องเยอะแค่ไหน เจอหัวหน้าเจ้าระเบียบเพียงใด

คุณก็สามารถรับมือได้แบบสบายๆ

4. มีความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม

คนที่มีความรับผิดชอบที่ดีจะช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงตรงตามเวลาและตามเป้าหมาย แถมยังสามารถสร้างความเชื่อใจกับหัวหน้าได้อย่างดี เพราะถ้าสมมติงานชิ้นแรก

ที่ยากเย็นแสนเข็ญ แต่คุณกลับพิชิตมันได้ แน่นอนว่างานต่อไป หัวหน้าก็ต้องเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบ และพร้อมจะมอบหมายงานชิ้นต่อไปที่อาจเป็นโปรเจคต์

สำคัญของบริษัทให้คุณได้รับผิดชอบต่อแน่นอน ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการประเมินประจำปีก็เป็นได้

5. ประสบการณ์แน่น ทักษะล้น

ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ ล้วนเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องมีติดตัวก่อนเข้าทำงานอยู่แล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการขับเคลื่อนงานต่างๆ

ให้ออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แล้วยิ่งถ้าคุณมีทักษะหรือความสามารถเฉพาะทางแล้วด้วย ย่อมยิ่งเป็นที่ถูกใจหัวหน้าอย่างแน่นอน เพราะนั่นจะทำให้คุณโดดเด่น

เหนือเพื่อนร่วมงานคนอื่นส่วนใครที่ยังขาดทักษะตรงไหนไป หรือเป็นทักษะที่ไม่ตรงใจหัวหน้า ก็อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะสมัยนี้มีการเปิดอบรม ค อ ร์ ส  ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากมาย

หากคุณมีใจรักและมีความตั้งใจมากพอ ลองเทค ค อ ร์ ส เหล่านี้ รับรองว่าไม่สายแน่นอน

6. พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่

การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตมนุษย์เงินเดือน ดังนั้นการพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ถือเป็นอีกคุณสมบัติที่ควรมี คุณควรเตรียมพร้อมไว้เสมอไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ได้

ผสานกับการปรับตัวให้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งสมัยนี้เรื่องราวของเทคโนโลยียังก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้มีสไตล์การทำงานใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด

ดังนั้นคุณจึงควรพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอนั่นเอง

7. มีความซื่อสัตย์

สถานที่ที่มีการรวมตัวของ ค น ห มู่ ม า ก ย่อมต้องมีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ทุกคนได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน หากคุณเป็นคนที่

มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทีมหรือของทางบริษัทอย่างเคร่งครัด ก็ต้องย่อมเป็นที่ถูกใจของเจ้านายอย่างแน่นอน จนอาจส่งผลตามมาถึงเรื่องของไว้

ใจของหัวหน้าที่มีให้แก่คุณต่อไป

8. ละเอียดรอบคอบ

อีกหนึ่งสิ่งที่สื่อถึงความตั้งใจในการทำงานคือเรื่องของความละเอียดรอบคอบ ในบางสายงานต้องอาศัยความละเอียดเป็นหลัก เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

ดังนั้นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในมือ ย่อมต้องมีส่วนช่วยให้งานสำเร็จและสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติแน่นอน โดยคนที่มีความละเอียดรอบคอบนนั้นยังถือได้ถึงเรื่องของสมาธิ

ในการทำงานอีกด้วย

9. ตรงต่อเวลา

ในยุคสมัยนี้แม้บางบริษัทจะเริ่มยืดหยุ่นให้เวลาเข้า-ออกงานเป็นแบบ Flexible Hours แล้วก็ตาม แต่การตรงต่อเวลาก็ยังถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากคุณมาทำงานตรงเวลา

นั่นก็สื่อได้ถึงความกระตือรือร้นและความตั้งใจในการทำงานได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของการนัดหมาย หรือนัดประชุมต่างๆ ที่ก็ควรไปให้ตรงเวลานัดที่ระบุ

ยิ่งถ้าเป็นนัดประชุมระหว่างแผนก หรือนัดพบลูกค้า ยิ่งต้องให้ความสำคัญเรื่องเวลาเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นเรื่องของหน้าตาแผนกคุณ รวมไปถึงชื่อเสียงของบริษัทด้วย

10. ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี

ในออฟฟิศที่มีคนเยอะๆ แต่ละคนก็ย่อมมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากคุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นในออฟฟิศได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนในทีมเดียวกันหรือ

คนต่างแผนก ก็จะช่วยให้ บ ร ร ย า ก า ศ ในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน แถมยังช่วยทำให้งานออกมามีคุณภาพอีกด้วย และความสามารถ

อาจเข้าตาหัวหน้า จนคุณได้รับความไว้ใจในการทำหน้าที่ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ก็เป็นได้

11. ทำงานเป็นทีมได้

ถัดมาในเรื่องของคนในทีมเดียวกัน แน่นอนว่าในหนึ่งแผนก ย่อมต้องมีพนักงานหลายคน เพื่อช่วยกันทำงานในบรรลุไปตามเป้าหมาย ดังนั้นคุณสมบัติในเรื่องของการทำงานเป็นทีม

จึงเป็นอีกหนึ่งข้อที่ไม่ควรมองข้าม เพราะบางครั้งการทำงานคนเดียว อาจทำให้งานเสร็จล่าช้าหรือไม่มีคุณภาพเพียงพอ ดังนั้นคุณจึงต้องเป็นคนที่สามารถทำงานเป็นทีมได้

12. มีความคิดสร้างสรรค์

ในบางสายงานอาจต้องมีการผลิตผลงานเพื่อต่อกรกับคู่แข่งทางธุรกิจ หากใครที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศและสามารถรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์

ย่อมต้องเป็นข้อดีและเป็นที่ถูกใจของหัวหน้าเป็นแน่แท้ เพราะผลงานหรือไอเดียที่คนๆ นั้นเสมอออกมาย่อมต้องโดดเด่นและสู้กับกับคู่แข่งได้อย่าง ส ม น้ำ ส ม เ นื้ อ

นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่สามารถคิดไอเดียใหม่ๆ ออกมาได้เสมอ และต่อยอดความคิดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

13. แก้ไขปัญหาได้ดี

ทุกการทำงานย่อมต้องมีอุปสรรคและปัญหาอยู่เสมอ หากคุณเป็นรับคนที่รับมือเรื่องเหล่านี้ได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ไม่ตื่นตระหนกหรือกังวลกับเรื่องเหล่านี้จนเกินไป

ก็ย่อมมีส่วนช่วยพาให้ทีมผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ แถมคุณยังอาจได้รับความไว้ใจจากหัวหน้า เพราะหากมีอุปสรรคอื่นๆ เข้ามาอื่น คุณก็จะสามารถแก้ไขหรือผ่านมันไปได้

โดยที่หัวหน้าไม่ต้องลงมือมาแก้จบปัญหานี้ด้วยตัวเอง

14. วางแผนได้

งานทุกงานที่จะประสบความสำเร็จได้ ย่อมต้องมีการวางแผนที่ดี หากคุณเป็นคนที่มีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน เรียงลำดับความสำคัญได้อย่างเป็นระบบ และวางแผนมัน

ได้อย่างค่อยเป็นไป งานทุกงานย่อมเดินหน้าต่อไป และจบลงด้วยคำว่ามีประสิทธิภาพได้แน่นอน

สรุปลูกน้องแบบไหนที่โดนใจนายจ้าง

สำหรับพฤติกรรมต่างๆ ที่เรายกตัวอย่างไปนั้น จะเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่มาจากความ พ ย า ย า ม และความตั้งใจเป็นพื้นฐาน หากคุณนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปปรับกับการทำงาน

นอกจากจะ ซื้ อ ใจหัวหน้างานได้แล้ว คนที่จะประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่ใครอื่นไกล แต่เป็นตัวคุณเองนี่แหละ ที่จะได้รับประสบการณ์และความแข็งแกร่งขึ้นอีกมากเลยทีเดียว

ขอขอบคุณ th.jobsdb

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…