Home ข้อคิด 20 สาเหตุ ที่ทำให้หลายคน “เก็บเงินยาก” คนชอบมองข้าม

20 สาเหตุ ที่ทำให้หลายคน “เก็บเงินยาก” คนชอบมองข้าม

6 second read
0
0

แม้ว่าเราจะรู้ว่า การออมเงิน นั้นมีความสำคัญอย่างมากเผื่อไว้ใช้ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น

เ จ็ บ ป่ ว ย หรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินด่วนแต่บางคนก็ยังเก็บเงินไม่ได้อยู่ดีซึ่ง

มีหลายสาเหตุ ที่ทำให้ การออมเงิน ไม่ประสบความสำเร็จ บางทีเราก็มองข้ามไป

ตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้การออมเงินไม่ได้ผล

1. การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรือ อยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยทำให้ยากในการออม

เพราะจะมีเหตุให้ใช้เงินตามความอยากหรือกิ เ ล ส หรือตามกลุ่มเพื่อนฝูง

เพื่อการเข้าสังคม

2. ขาดระเบียบวินัยในชีวิต

ขาดระเบียบวินัย ในการใช้เงิน หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ยากจะแก้ไข

และส่งผลให้ออมเงินไม่ได้เลย มีเงินเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

3. กลัวเงินไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเงิน

รายได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ ถึงรายจ่ายที่แท้จริง

ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอย่างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เงินวันละ 200 บาท

แต่ในความเป็นจริง รายจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้รายจ่ายที่แท้จริงก็

จะเหลือเงินออม

4. การใช้เงินเก่งจนเกิดเป็น ความเคยชิน มีเงินเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

5. ไม่รู้จักแบ่งเงิน ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นรายจ่ายส่วนตัวเงิน เก็บเงิน ล ง ทุ น เงินไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น

ต้องฝึกจัดแบ่งเงินและมีวินัยการเงิน

6. ขาดการวางแผน

การเงิน เงินเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการดำรงชีพของคนเรา การวางแผนเพื่อให้มีเงิน

ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน

เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผนและทำตามแผนที่ตัวเอง

วางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเงินในบั้นปลาย

7. ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่ง ยั่ ว ยุ ให้ใช้เงินมากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเสียเงิน

กับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆ โทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ของ

ใช้เล็กๆ น้อยๆเสื้อผ้า เครื่องดื่ม อ า ห า ร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้

มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีรายจ่ายตามมาไม่น้อย

8. ไม่รู้รายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเอง ว่าเท่านั้นเท่านี้ ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ

รายจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเงินจะไม่พอใช้แต่หากรู้รายจ่าย

ที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเงินเก็บ เป็นเงินออมได้

9. ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือน

จึงไม่รู้ว่า มีรายจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใดจ่ายในเรื่อง

ที่จำเป็น หรือไม่จำเป็นก็ยาก ในการตรวจสอบ

10. ความประม าทคิดว่ายังหาเงินได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่ง ของตัวเองแต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ตาม ก็มีวันขึ้นหรือ

ได้รับความนิยมและเสื่ อ ม ความนิยมวิธีหาเงินในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้

ในอนาคต ทำให้ในอนาคตไม่สามารถหาเงิน ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว

เช่น สำนักพิมพ์

11. ใช้เงินไม่เป็น

การใช้เงิน การบริหารเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่า

การหาเงินไม่เช่นนั้น เงินที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

12. ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเงิน

บางคนนั้นเมื่อมีเงิน ก็จะขาดสติในการควบคุมตัวเอง และใช้เงินหมดใน

เวลาไม่นาน เงินเดือนออกได้ไม่กี่วันก็ใช้เงินเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ

คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์ เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งขาดสติ

ใช้เงินไม่คิดกว่าจะรู้ตัว เงินก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อย่างนี้ทุกเดือน

13. มีหนี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิดชอบ ทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหลายคน การออมเงิน

จึงเป็นเรื่องยากการแก้ไขปัญหานี้ต้อง พ ย า ย า ม สอนให้แต่ละคน

ในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้วิธีหาเงินบริหารเงินอย่าทำหน้าที่

ให้เงินใช้เพียงอย่างเดียว เพราะคนเหล่านั้น ก็จะไม่รู้วิธีการหาเงิน

ซึ่งก็จะกลายเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มีเงินเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย

เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

14. เริ่มออมเงินช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย า ม เ ก ษี ย ณ บางขุน ใช้เงินเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ก็อายุมากแล้ว

ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอย่าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงินเช่น

การ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเงิน อย่างจริงจัง

แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

15. การใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ขาดสติในการควบคุมตัวเอง

อย่างสิ่งของ มึ น เ ม า หรือ อาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเงินไปบำเรอ

คนรักอย่างขาดสติ บางคนให้จนหมดตัวแล้วก็โดนทิ้ง

16. สร้างหนี้ตลอดเวลา

บางคนเปลี่ยน ของใช้บ่อยมาก ตามเพื่อน ตามสังคม เน้นการผ่อน

จึงทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวางแผนในเรื่องการ ซื้ อ ทรัพย์สินหรือ

สิ่งของที่มีมูลค่าสูง ซื้ อ แล้วต้องใช้ให้คุ้มอย่า ซื้ อ บ่อยเพราะ

จะทำให้เงินหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเงินออม

17. ขาดการวางแผนเรื่องการ ซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้

สินค้าเหล่านี้ บางอย่าง มีราคาสูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บางอย่าง

แม้จะมีราคาสูงแต่ไม่มีความทนทาน อย่างรถยนต์ยางรุ่น หรือเป็นสินค้า

ฟุ่มเฟือยทำให้เสียเงินอยู่บ่อยๆหรือการ ซื้ อ สินค้าจำนวนมาก จะมีราคา

ที่ถูกกว่าช่วยประหยัดเงิน เรื่องการ ซื้ อ สินค้าหากรู้จักวางแผน ก็

จะมีเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเงินออมได้

18. ขาดความรู้ เรื่องการออมเงิน

และไม่เคยคิด ที่จะศึกษาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว

เรื่องการออมเงิน เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีรายได้เข้ามา

การออมเงินอย่างถูกวิธี เป็นวิธี ที่ช่วย ให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นมีรายได้

เพิ่มขึ้น อย่างการ ซื้ อ สลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ ด อ ก เ บี้ ย

เป็นเงินที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งทุกปี

19. หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่า คนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเอง แต่ในบางครั้ง

ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคนมีครอบครัว การ เ จ็ บ ป่ ว ย

เพียงครั้งเดียว อาจมีค่ารักษา หลักล้านบาทตามมาไม่เพียงไม่มีเงินออม

สำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนตามไปด้วย

20. ขาดแรงจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสด ไม่มีภาระ ต้องรับผิดชอบ การออมเงินดูจะเป็น

เรื่องยากมากจริงๆ ต่างจากคนมีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิดชอบ

ดังนั้น อาจจะต้องสร้างหนี้เพื่อให้มีภาระแต่ก็ควรเป็นหนี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม

ในอนาคตอย่างการ ซื้ อ บ้าน ซื้ อ ที่ดิน ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

การออมเงินไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว

ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเงิน การเอาแต่ใจตัวเองตาม

ความอยากได้อยาก ซื้ อ และไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเงิน

ผู้เขียนเคยมีรายรับค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เคยศึกษา เรื่องการบริหารเงิน

เลยศึกษาแต่เรื่องการใช้เงิน การผลาญเงินอย่างเดียว

สุดท้าย ไม่มีเงินออม ไม่มีเงินเก็บในบั้นปลาย จึงเริ่มลำบาก แม้จะรู้ตัว

แต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ยากเพราะตามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย

มาเป็นสิบปี จนเสียผู้เสียคน เละเทะสำหรับใคร ที่มีรายได้ มีเงินเดือน

เมื่อมีเงินเข้ามาจงคิดหรือศึกษาในเรื่อง การบริหารเงิน เพราะการบริหารเงิน

อย่างถูกวิธี นั้นเป็นการทำให้เกิดรายได้ อีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก

รายได้หลัก จากการทำงานและมีแนวโน้มที่จะเป็นรายได้ ที่มีความมั่นคง

แทนเงินเดือน บางคนเน้น ซื้ อ สลากหรือเล่นหุ้น ซื้ อ ออมไว้ทุกเดือน

ผ่านไปเป็น 10 ปี จนมีผลตอบแทน เป็น ด อ ก เ บี้ ย หรือเงินปันผล มากพอ

เป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้มีรายรับหลายทาง ทั้งจากงานประจำ

และจาก ด อ ก เ บี้ ย ของเงินฝากชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น

มากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

ขอขอบคุณ s i a m e b o o k

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…