Home ข้อคิด 24 ข้อนี้ บ่งบอกว่าคุณคือหัวหน้าเก่ง ที่ได้ใจลูกน้องไปเต็มๆ

24 ข้อนี้ บ่งบอกว่าคุณคือหัวหน้าเก่ง ที่ได้ใจลูกน้องไปเต็มๆ

4 second read
0
0

1.คุณไม่มีพนักงานคนโปรด

การเลือกปฏิบัติเป็น อ า วุ ธ ร้ า ย แรงในการ ทำ ล า ย กำลังใจของ

พนักงานส่วนใหญ่หากคุณแสดงออกว่าคุณมีพนักงานคนโปรด

พนักงานคนอื่นอาจจะรู้สึกถูกเอาเปรียบและไม่พยายามทำงานให้

คุณพึงพอใจได้

2.ให้เกียรติพนักงานของคุณ

เป็นเรื่องที่ แ ย่ ที่หัวหน้าบางคนชอบดูถูก เ ห ยี ย ด หยามลูกน้อง

ของตัวเองโดยคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นจะช่วยผลักดันพวกเขา แต่ส่วนใหญ่แล้ว

วิธีการแบบนี้มันใช่ไม่ได้ผลวิธีง่ายๆที่ได้ผลจริงก็คือ คุณควรให้เกียรติ

พวกเขาเอาใจใส่พวกเขาเหมือนคนใกล้ชิด แล้วพนักงานของคุณก็

จะปฏิบัติแบบนี้กับคุณเช่นเดียวกัน

3.คุณกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

หัวหน้าที่ดีมักเลือกใช้รูปแบบการทำงานหลักที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด

แต่หัวหน้าที่ดีที่สุดมักจะเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ทดลองและ

สร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

4.ให้ทุกคนรับผิดชอบ

การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญในการ

ผลักดันลูกน้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสังคมที่ดี

ในที่ทำงาน

5.รวมถึงตัวคุณเองด้วย

หัวหน้าที่ดีก็ต้องไม่มองหาแพะรับบาปหรือหาข้อแก้ตัวเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

แท้ที่จริงแล้ว ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มักจะยอมรับข้อผิดพลาดด้วยตนเอง

เพื่อทำให้ลูกน้องรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน

6.คุณพูดด้วยน้ำเสียงน่ารับฟังเมื่อต้องสั่งงานลูกน้อง

หัวหน้าบางคนชอบขึ้นเสียงใส่ลูกน้อง และพูดเสียงดังเพื่อแสดงอำนาจ ข่ ม ขู่

ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย วิธีการที่ดี คุณควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะน่ารับฟัง

7.คุณให้คำแนะนำที่ดีกับลูกน้อง

หัวหน้าควรสร้างความไว้วางใจกับลูกน้อง ด้วยการให้คำแนะนำและแนวคิด

อย่างเหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจพวกเขาตลอดเวลาแต่คุณก็ไม่ควร

ละเลยลูกน้องของคุณเช่นกัน

8.คุณช่วยพวกเขากำจัดอุปสรรค

หัวหน้าที่ แ ย่ มักโยนอุปสรรคต่างๆมากมายให้ลูกน้อง ซึ่งทำให้ลูกน้อง

ทำงานได้ลำบากแต่หัวหน้าที่ดีควรให้ความสำคัญกับลูกน้อง เพื่อ

ให้พวกเขาทำงานได้สะดวกขึ้น

9.คุณเป็นเหมือนโค้ชที่ดี

หัวหน้าที่ดีก็เหมือนกับโค้ชที่ดีนั่นแหละ พวกเขามีความน่าเชื่อถือและ

ให้ทั้งคำชมและคำวิพากษ์วิจารณ์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ลูกจ้าง

ทำงานได้อย่างดีที่สุด

10.คุณให้ความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม

หัวหน้าที่ แ ย่ มักทำให้ลูกน้องผิดหวังหรือสับสน โดยมักให้ความหวัง

ที่ผิดๆเกี่ยวกับสภาพของที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้าบางคนที่

บอกว่าบริษัทกำลังไปในทิศทางที่ดีแต่กลับไล่ลูกน้องบางคน

ออกเสียอย่างนั้น ซึ่งนายจ้างที่ดีจะต้องซื่อสัตย์ จริงใจ และ

เป็นคนเปิดเผย

11.คุณให้ฟีดแบ็ค(Feedback)กับลูกจ้าง

ลูกน้องที่ขยันและทำงานได้ดีมักต้องการคำติชม หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

“ฟีดแบ็ค” เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองได้ต่อไปเพราะฉะนั้น

หัวหน้าที่ดีจะให้คำติชมลูกจ้างได้อย่างบริสุทธิ์ใจ

12.คุณทำให้ที่ทำงานปลอดโปร่ง

บรรยากาศที่ปลอดโปร่งทำให้คนทำงานด้วยมีความสุข

13.คุณมักถามความเห็นของลูกจ้าง

ลูกจ้างต้องการความใส่ใจ ถึงแม่ว่าคุณมีอำนาจทั้งหมดในการตัดสินใจ

แต่บางทีหากสถานการณ์ร้องขอ หัวหน้าที่ดีก็ควรถามความคิดเห็น

ในมุมมองของลูกน้องด้วย

14.คุณมักอธิบายความคิดของคุณให้ลูกน้องฟัง

หัวหน้าที่ดีจะไม่คิดว่าลูกน้องอ่านใจของเขาออก โดยพวกเขาจะตั้งเป้าหมาย

และวางแผนผังความคิดที่ดีแล้วนำมาอธิบายให้กับลูกน้องฟังโดยให้ทั้ง

ความรู้และวิธีการที่จะทำให้งานนั้นให้สำเร็จ

15.คุณใส่ใจกับวิธีแก้ปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หัวหน้าที่ แ ย่ มักจะโทษผู้อื่นแต่หัวหน้าที่ดีมักเลือก

ที่จะโฟกัสกับวิธีแก้ไขปัญหา แทนที่จะหาคนผิด

16.คุณสร้างความท้าทายให้แก่ลูกน้อง

ความน่าเบื่อจะทำให้คนไม่มีความสุขกับงานที่ทำดังนั้นหัวหน้าที่ดี

ควรให้ลูกน้องได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถของพวกเขาอยู่เสมอ

17.คุณไม่จู้จี้จุกจิก แต่ก็ไม่ปล่อยมากจนเกินไป

ลองสำรวจความสามารถของลูกน้องแต่ละคนแล้วมอบหมายงานให้

ตามความเหมาะสมเช่นลองถามตัวคุณเองว่า “คุณควรให้เขาทำงาน

เพิ่มขึ้นไหม?” หรือ “มีงานอะไรที่คุณควรมอบหมายให้กับเขา?”

18.คุณเข้าถึงลูกน้องคุณ

คุณควรเข้าไปพูดคุยกับลูกน้อง เพื่อที่จะเข้าใจและรับทราบว่าพวกเขา

ต้องการอะไร และมีปัญหาอะไรบ้าง

19.คุณมีอารมณ์ขัน

ถึงแม้ว่ากาลเทศะในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ หัวหน้าที่ดีแม้จะจริงจังกับงาน

แต่จะไม่ถือตัวมากเกินไป เป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้าไปพูดคุยขำขันกับลูกน้องบ้าง

20.คุณใส่ใจเรื่องเป้าหมายและความฝันของลูกน้อง

หัวหน้าที่ดีมัก ล ง ทุ น ลงแรงช่วยลูกน้อง นั่นหมายความว่าเขาจะให้

ความสำคัญกับความฝันและจุดมุ่งหมายในชีวิตของลูกน้องด้วย

21.คุณทำดีกับลูกน้อง ไม่ใช่เพียงเพราะต้องการให้เขาชอบ

การทำดีกับลูกน้องมากไปอาจเป็นการทำ ร้ า ย พวกเขาก็ได้ หัวหน้าที่

ไม่จริงใจมักทำให้ลูกน้องชอบ แต่เวลาแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาก็

เหมือนการหักหลังกันเพราะฉะนั้นอย่าทำดีเพียงเพราะต้องการหนี

ความขัดแย้งคุณควรแสดงความจริงใจและเป็นตัวของตัวเอง

เพียงแค่นี้คุณก็ได้ใจลูกน้องแล้ว

22.คุณเป็นผู้ฟังที่ดี

ลูกจ้างหลายๆ คนมักมีหัวหน้าที่เป็นคนพูดมาก และน้อยนักที่จะมีหัวหน้าที่

เป็นผู้ฟังทีดีซึ่งหัวหน้าที่เป็นผู้ฟังทีดีมักได้รับการยกย่องมากกว่าเพราะ

การเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้ลูกน้องเห็นว่าคุณกำลังใส่ใจในสิ่งที่พวก

เขาต้องการจริงๆ

23.คุณให้ความสนใจในชีวิตของลูกน้องของคุณ

นายจ้างที่ดีจะไม่ล้ำเส้นมากเกินไป อย่างไรก็ตามเขาจะใส่ใจสักถามถึง

เรื่องราวชีวิตทั่วๆ ไปเช่น เรื่องแพลนวันหยุด, เรื่องลูกและเรื่องพ่อแม่

เป็นต้นการให้ความสนใจในสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกจ้างเห็นว่านายจ้าง

ของเขาใส่ใจพวกเขาจริงๆทำให้ทั้งสองฝ่ายมีมิตรภาพที่ดีและสามารถ

ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

24.คุณปรับตัวเข้าหาลูกน้อง

ลูกน้องแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการวางตัวแบบเดียว

กับทุกคนอาจไม่ใช่ทางที่ดีนักในที่ทำงาน หัวหน้าที่ดีจะสามารถปรับตัวเข้า

หาลูกน้องได้ ทำให้พวกเขาสามารถเติมเต็มความต้องการของลูกน้อง

ได้อย่างทั่วถึง

ที่มา : s u m r e j

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

ฝึกชีวิตให้สบายๆ อย่างคนฉลาด (สอนใจดีมาก)

ให้โอกาสชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น 1. ทำชีวิตให้เรียบง่าย รู้จัก…