Home ข้อคิด 3 เหตุผลหลักๆ ที่เราควรมีเงินสำรองฉุกเฉิน

3 เหตุผลหลักๆ ที่เราควรมีเงินสำรองฉุกเฉิน

15 second read
0
0

เริ่มต้นที่การออมรู้สึกดีใช่ไหม ? เวลาที่เราออมเงินได้ ….หลายคนมีวิธีสร้างแรงบันดาลใจในการออมแตกต่างกันออกไป บางคนหยอดกระปุกออมสิน บางคนเลือกเก็บเฉพาะแบงค์ 50 เป็นต้น

แต่ไม่ว่าจะเป็นการออมด้วยวิธีใดแค่เพียงมีนิสัยรักการออมเราเชื่อว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และการออมที่ดีนั้นก็ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อทำให้เกิดแรงก ร ะ ตุ้ น

และอยากทำให้บรรลุเป้าหมาย บ้างก็ใช้วิธีหักออมก่อนใช้ไปเลยแบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทุกเดือนเพื่อฝึกวินัยการออม ตัดปัญหาการใช้จ่ายเกินตัว เพื่อเป้าหมายทางการเงิน

ที่คุณต้องการ เช่น เก็บไว้ซื้ อของ เก็บไว้เพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการออมอย่างไรแล้ว เงินออมอีกก้อนนึงที่เราไม่อย ากให้คุณมองข้ามไป คือ

เงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น เพราะในชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้ !!

เงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น คืออะไร…. ?

คือ เงินสดสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉุ ก เ ฉิ น ไม่คาดฝัน เช่น ตกงานกระทันหัน เกิดอุ บั ติ เ ห ตุ เ จ็ บ ป่ ว ย ซ่อมรถ ซ่อมบ้ าน เป็นต้นในภาษาอังกฤษนั้น

เงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นจะใช้สำนวนว่า “Save it for rainy day” สำนวนนี้เปรียบเปรยได้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจน ลองมาคิดเล่นๆว่า ฤดูฝนของคนที่ไม่พกร่มนั้นจะเป็นอย่างไร?

แล้วจะดีกว่าใช่มั้ยถ้าเราเตรียมพกร่มอยู่ในกระเป๋า ถึงฝนจะตกหรือไม่ตกแต่เราก็อุ่นใจ

เงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ควรมีเท่าไหร่

นักวางแผนทางการเงินให้คำแนะนำว่า เงินสำรองเผื่อฉุ ก เ ฉิ นควรมีประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เช่น หากเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาทเราควรมีเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น

ประมาณ 30,000 – 60,000 บาท และเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ นนั้นควรอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ อยู่ในสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีสภาพคล่องสูง

เงินสำรอง ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น….ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เลยจะเป็นอย่างไร ?

แม้ว่าเงินสำรองย ามฉุ ก เ ฉิ นนั้นอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยเสียทีเดียว แต่หากเราไม่มีเงินก้อนนี้เลยเราอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย ากลำบากได้เหมือนกัน เช่น

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเราอาจจะต้องเผชิญกับภาวะความเ ค รี ย ดแล้วยังต้องมาเ ค รี ย ดกับปัญหาเรื่องเงินอีก เรื่องมันคงไปกันใหญ่ แล้วหากเราไม่สามารถบริหาร

จัดการกับการเงินของตัวเองได้ก็อาจจะต้องไปหยิบยืม หรือกู้หนี้ยืมสิน ดังนั้น การมีเงินสำรองก้อนนี้จะช่วยให้เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือให้เราผ่านพ้นจากเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น นั้นๆ

ไปได้อย่างไม่ลำบากจนเกินไป

3 สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการเก็บเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น

ออมก่อนใช้… เพื่อสร้างวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ

ออมเท่าไหร่… เริ่มต้นอาจจะเริ่มออมเดือนละ 10%ของรายได้ก่อน แล้วค่อยออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น 20% เมื่อพร้อม

ออมไว้ไหน… แหล่งเก็บเงินสำหรับเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ควรจะมีสภาพคล่องสูง เช่น

บัญชีเงินฝากประจำ ตราสารหนี้ กองทุนระยะสั้น เพื่อความสะดวกในการถอนเงินออกมาใช้หากจำเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้กับชีวิตคนเราเสมอ แม้ว่าเราจะใช้ชีวิต

อย่างระมัดระวังแล้วก็ตามการมีเงินสำรองจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความจำเป็นที่จะต้องไปก่อหนี้ในยามที่ชีวิตลำบาก…

ที่มา : k n o w l e d g e . b u a l u a n g

Load More Related Articles
Load More By sabailey99
Load More In ข้อคิด

Check Also

7 ลักษณะเพื่อนแย่ๆ เพื่อนนิสัยแบบนี้..เลิกคบเถอะ

โดยปกติแล้วชีวิตของคนเรา จะต้องเจอผู้คนมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันออกไป บางคนก็เข้ามาดี บางคน…